Strona główna Blog Strona 5

Czy można zatrzymać dowód osobisty?

Kilkukrotnie zetknąłem się z sytuacją, w której żądano ode mnie oddania dowodu osobistego pod zastaw. Szczególnie płonne były dyskusje z obsługą jednego z krakowskich...

Ustawa śmieciowa, czyli utrzymanie czystości i porządku w gminie.

W wielu gminach reforma śmieciowa weszła pełną parą- to dobra okazja, żeby przypomnieć ustawę, na mocy której zmiany nastąpiły. Mam na myśli znowelizowaną Ustawę...

Policja na youtube, czyli rozpowszechnianie wizerunku.

Poprzednio pisałem o możliwości filmowania, fotografowania i nagrywania funkcjonariuszy publicznych oraz prawnych konsekwencjach z tym związanych. Jeśli nie spotkały nas konsekwencje pozaprawne i nagranie...

Nagrywanie funkcjonariuszy publicznych cd.

Na wstępie trzeba rozróżnić pojęcie utrwalania wizerunku (tzn. filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie) od pojęcia rozpowszechniania wizerunku. O ile rozpowszechnianie wizerunku zostało uregulowane w Ustawie...

Czy można filmować policję, straż miejską?

Często w internecie pojawia się pytanie o możliwość filmowania, nagrywania, fotografowania funkcjonariuszy publicznych. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o funkcjonariuszy Policji, pracowników straży miejskiej,...