Deregulacja, której nie było.

0
7329

Senat na posiedzeniu 16 maja 2012 r. głosował nad poprawkami do ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Mowa oczywiście o słynnej pierwszej transzy deregulcji. 19 kwietnia 2013 r. media informowały (niezbyt szumnie, zauważyliście) o uchwalonej deregulacji zawodów i najpewniej każdy widz przyjął, że wszystko już załatwione. Niestety nie.

Zgodnie z treścią notatki ze wspólnego posiedzenia trzech senackich komisji, komisje poparły łącznie 192 poprawki do ww. ustawy. Ilość niebagatelna biorąc pod uwagę w jak wielkich bólach rodziła się ustawa. Wiele podmiotów lobbujących na rzecz ograniczenia siły rażenia deregulacji podnosiło, że skrócenie okresu tzw. pozaaplikacyjnego sposobu dojścia do zawodu radcy / adwokata podnosiło, że dotychczasowy 5-letni okres doświadczenia w zawodzie prawniczym, po którym możliwe jest przystąpienie do egzaminu zawodowego nie może zostać skrócony. Temat ten przewijał się w wielu uwagach do projektu. Dlaczego? Wiadomo, chodzi o kasę.

Druk sejmowy nr 806 cz. 1, str. 326 (źródło)
Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (wersja z dnia 27 czerwca 2012 r.)

Treść uwagi SA we Wrocławiu:
Natomiast negatywna ocena dotyczy (…) skrócenia tzw. pozaaplikacyjnej drogi dojścia do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza do 3 lat (…). Niestety skrócenie okresu odbywania przedmiotowych aplikacji może wpłynąć na obniżenie poziomu przygotowania aplikantów do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza.

Odpowiedź ministerstwa:
Nie uwzględniono.
Uwaga ma charakter ogólny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy, co do wprowadzonych zmian. Dla wskazanych osób okres 3 lat wydaje się być odpowiedni i wystarczający do uzyskania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Ponadto poziom tej wiedzy zostanie oceniony na państwowym egzaminie zawodowym, który sprawdza wiedzę i umiejętności
zawodowe kandydatów.

Skrócenie ww. „pozaaplikacyjnej drogi” i zrównanie jej w czasie z okresem aplikacji doprowadziłoby do przełamania monopolu samorządów zawodowych i zmuszenia ich do dużo lepszego i tańszego szkolenia aplikantów. Na karku władz samorządów pojawił się zimny pot.

Tymczasem wśród poprawek Senatu znalazła się jedna, która oddaliła widmo zmian.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Druk senacki nr 344 Z, str. 5 (źródło)

Poprawka KU, KGN, KPCPP poparta przez połączone komisje.
Uwaga:
Poprawki nr 11, 26, 43 i 59 należy głosować łącznie.
11) w art. 2 w pkt 2 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2–4 oraz w tiret drugim wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „4 lat”

Senat przegłosował wskazaną poprawkę głosami senatorów Platformy Obywatelskiej w głosowaniu nr 52 (źródło). Ani jeden senator PO nie głosował przeciwko wskazanej poprawce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj