Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – nowe przepisy

711
729761

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Art.135

1.      Policjant: (…)
2) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

(…)

5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w (…) pkt. 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

(…)

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy dokument prawa jazdy został zatrzymany oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami.

Legalna Jazda

Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy prawnej w zakresie wskazanym w artykule i nie tylko, odwiedź stronę LegalnaJazda.pl. lub wejdź na sklep.legalnajazda.pl gdzie możesz pobrać przygotowane przez adwokatów z Legalnej Jazdy wzory pism z objaśnieniami.

legalna jazda

Decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja w terminie 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy, przekazuje właściwemu staroście informację o jego zatrzymaniu, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez Starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas Starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki Starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez Starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, Starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją Starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do Sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych ustaw poszerza zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, mogą uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące będą częściej uchylane.

711 KOMENTARZE

 1. Witam. Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie predkosci w terenie zabudowanym. W dokumencie prawa jazdy mam kategorie B oraz A2. Miedawnozdalem egzamin na kat. B+E i zapisalem sie na kurs na kat. A. Mam dwa pytania, na kat. A mam tylko 10h jazd w szkole jazdy i tylko egzamin praktyczny, czy moge przystąpić do nauki a pozniej do egzaminu na kat. A przed oddaniem mi prawa jazdy? A drugie pytanie, czy po zdaniu egzaminu moge wystapic o wytworzenie mi prawa jazdy z wbitymi tymi kategoriami?

 2. witam. zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości. Dokument fizycznie policja mi zwróciła przy kontroli jednak fizycznie dokumentu nie zdałem do starostwa, za dwa tygodnie kończy mi się okres zatrzymania prawa jazdy. czy po tych dwóch tygodniach odzyskam prawo jazdy czy muszę zdać do urzędu blankiet i od tej daty liczy się okres 3 miesięcy

  • Szanowny Panie Michale

   Nie, nie musi Pan zdawać prawa jazdy do urzędu, od 5 grudnia 2020 roku, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od daty elektronicznego wprowadzenia informacji o jego zatrzymaniu, a więc po dwóch tygodniach powinien Pan bez problemu odzyskać prawo jazdy, jednakże zanim wsiądzie Pan do samochodu zalecam skontaktować się ze starostą, aby ten zmienił w bazie status Pana prawa jazdy z zatrzymanego na nie zatrzymane.

   Pozdrawiam

  • Witam straciłem prawo jazdy na 3 miesiące, do odebrania zostało mi tydzień, ale kierowałem na parkingu bez świateł i dostałem mandat za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i za te światła czy odzyskam normalnie prawo jazdy? (Policja nie zatrzymała mnie na drodze publicznej)

 3. witam, policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km/h, mineły 2 miesiące a jeszcze nie dostałem oficjalnego pisma, które chyba powinno przyjśc do 14dni. Mandatu nie zapłaciłem, czy ma to jakis zwiaązek i czy będzie problem z odebraniem prawa jazdy?

  • Szanowny Panie Piotrze

   Brak dostarczenia pisma ze starostwa nie ma raczej związku z odmową przyjęcia mandatu karnego i też nie powinno skutkować problem z odzyskaniu prawa jazdy, aby wyjaśnić tą sytuację, zalecam skontaktować się z organem, który wydawał Panu prawo jazdy czy wysyłał do Pana jakieś pismo, jeżeli tak to kiedy i na jaki konkretnie adres lub czy trafiła do niego informacja z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

   • Brak pisma to raczej nie dlatego że odmowa. ja przyjąłem mandat ale go nie zapłaciłem :). Rozumiem ze jak z policji do starostwa nie trafila takowa informacja to mimo wszystko po 3 miesiacach prawo jazdy moge bez problemów odzyskać?

    • Szanowny Panie Piotrze

     Proszę wybaczyć, źle odczytałem. Co do zasady tak to powinno wyglądać, jednakże i tak zalecam skontaktować się ze starostą, aby mieć jasność sytuacji.

     Pozdrawiam

 4. Dzień dobry
  chciałbym wiedzieć jak wyglaada procedura w przypadku gdy policjant zatrzyma kierującego z zatrzymanym prawem jazdy na okres 3 miesięcy za przeroczenie predkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Mam na myśli, czy sprządza jakąś notatke o przedłużenie zatrzymania do 6 miesięcy, daje jakis mandat, czy coś kierujący musi podpisać ??

  • Szanowny Panie Darku

   1. Jeżeli policjantowi w CEPIKu pojawi się informacja, że ma Pan zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące to wtedy wysyła informacje o fakcie kierowania pojazdem mimo jego zatrzymania do starostwa właściwego dla rozpatrzenia sprawy o zatrzymanie prawa jazdy i wtedy starosta może wydać decyzję o przedłużeniu 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiące;

   2. Natomiast istotną kwestią jest to czy zatrzymanie przez policjantów nastąpiło przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące czy po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. Jeżeli przed wydaniem decyzji to policjant powinien wykonać tylko czynności jw., natomiast jeżeli po wydaniu decyzji to oprócz czynności jw. policjant może albo nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych z art. 94 kodeksu wykroczeń, albo jeżeli nie nałoży mandatu karnego lub mandat karny nie zostanie przyjęty i skieruje sprawę do sądu to wtedy grozi kara grzywny do 5000 złotych + zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

   Pozdrawiam

   • A proszę jeszcze mi powiedzieć – czy policjant musi powiedzieć, że wysyła taką informacje do starostwa tzn o przedłużeniu kary za kierowanie pojazdami o kolejne 3 miesiące czy może to zrobić bez jakiejkolwiek informacji. Powiem o co chodzi- mianowicie znajdowałem sie w wyłączonym samochodzie, policjant podszedł, wylegitymował mnie i odszedł. Jak ewentualnie i po jakim czasie mogę sprawdzić czy została mi nałożona jakaś dodatkowa kara czy było to tylko zwyczajne wylegitymowanie obywatela ??
    Pozdrawiam Darek

    • Szanowny Panie Darku

     Policjant może, ale nie musi o tym powiedzieć. W takiej sytuacji najlepiej czekać na ewentualne pismo ze starostwa o ile takowe przyjdzie do Pana, ponieważ jeżeli Pan autem się nie poruszał to raczej nie powinno być sprawy. Czas oczekiwania na ewentualne pismo może wynieść około kilka tygodnia. Natomiast czy będzie miał Pan zatrzymane prawo jazdy na okres 6 miesięcy raczej na pewno dowie się Pan w momencie kiedy będzie udawał się Pan po zwrot prawa jazdy.

     Pozdrawiam

     • Dziekuje za odpowiedź,
      Panie Sławomirze to w takim razie jeszcze jedno pytanie – na czym polega wysłanie informacji do starostwa ?? – czy to tylko informacja w systemie czy odpowiednio udokumentowana notatka papierowa ?? Czy w razie ewentualnego przedlużenia kary fakt, że nie poruszałem sie pojazdem a jedynie w nim siedziałem , co prawda za kierownicą pozwoli mi na odwołanie ?? ( mam na myśli, że mogem na kogoś czekac i ten ktoś mógł być kierowcą tego pojazdu,
      dziekuje za odpowiedz,pozdrawiam

   • A proszę jeszcze mi powiedzieć – czy policjant musi powiedzieć, że wysyła taką informacje do starostwa tzn o przedłużeniu kary za kierowanie pojazdami o kolejne 3 miesiące czy może to zrobić bez jakiejkolwiek informacji. Powiem o co chodzi- mianowicie znajdowałem sie w wyłączonym samochodzie, policjant podszedł, wylegitymował mnie i odszedł nic nie mówiąc. Jak ewentualnie i po jakim czasie mogę sprawdzić czy została mi nałożona jakaś dodatkowa kara czy było to tylko zwyczajne wylegitymowanie obywatela ??
    Pozdrawiam Darek