Subwencje PFR. Banki masowo wprowadzają w błąd

30
40593
Tarcza Antykryzysowa - PFR i banki - liczne błędy we wnioskach

Subwencje PFR otrzymują liczni przedsiębiorcy. Istnieje jednak dużo liczniejsza grupa firm, która subwencji nie dostała albo padła ofiarą mylących praktyk i niedbalstwa ze strony PFR i banków. Poniżej omawiamy najczęściej spotykane problemy, o których nie usłyszymy na szkoleniach z Tarczy Finansowej prowadzonych przez PFR i banki.

Pomoc prawna online

Przeanalizowaliśmy setki przypadków subwencji. Przygotowaliśmy poradnik dla przedsiębiorców. Kontakt z nami możliwy jest tutaj. Pomagamy przy:

 • składaniu wniosków;
 • ponownych wnioskach po decyzji negatywnej;
 • odwołaniach przy decyzji częściowo pozytywnej;
 • reklamacjach do PFR (tzw. zapytania wg Regulaminu z 28.05.2020 r.);
 • problemach przy ustalaniu przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych;
 • problemach przy braku prawidłowego umocowania osoby, która składała wniosek o subwencję.

Mylące oświadczenie o działalności sezonowej

W przypadku mikrofirmy możemy otrzymać większą subwencję im więcej mamy pracowników. Kryterium jest ich liczba na 30.04.2020 r. (jeśli wniosek składamy w maju).

Aby ograniczyć manipulowanie ze strony firm, które mogłyby nagle zatrudnić wielu pracowników PFR przyznaje subwencję biorąc pod uwagę liczbę pracowników z 30.04.2020 r., ale liczba ta nie może być wyższa niż liczba pracowników na 31.12.2019 r. lub 31.05.2019 r.

Mamy tu pole do swobodnego wyboru. Żadna z dat porównawczych z 2019 r. nie ma pierwszeństwa.

Przykładowo nasze zatrudnienie mogło wyglądać następująco:

30.04.2020 r. – 5 pracowników
31.12.2019 r. – 3 pracowników
31.05.2019 r. – 7 pracowników

Subwencję możemy dostać na 5 pracowników, a za datę porównawczą obieramy 31.05.2019 r. Porównanie do 31.12.2019 r. nie ma sensu bo wtedy dostalibyśmy subwencję na 3 pracowników.

We wniosku musimy zaznaczyć datę porównawczą i jak wyżej napisano, żadna z nich nie ma pierwszeństwa. Żadna z nich nie jest datą domyślną.

Tak przynajmniej miało być. Kilka banków zrobiło inaczej i za domyślną datę uznały 31.12.2019 r. Żeby wybrać jako datę porównawczą 31.05.2019 r. należy złożyć niewynikające z żadnych przepisów oświadczenie, że prowadzimy działalność sezonową.


Powyżej widać jak wniosek sformułowano w ING Banku.

Efekt? Wielu przedsiębiorców myślało, że jedyną datą porównawczą jest 31.12.2019 r. i dostawało dotacje na mniejszą liczbę pracowników.

W powyższym wpisie na jednej z grup na Facebooku przedsiębiorca pisze, że nie ma pola, w którym może wypełnić liczbę pracowników na kwiecień 2019 r. (składał wniosek w kwietniu, więc jako datę porównawczą mógł wybrać 31.12.2019 r. lub 30.04.2019 r.). Jak wiele innych osób nie zauważył, co kryje się pod błędnym nagłówkiem o działalności sezonowej.

Na podobny problem w PKO BP zwraca uwagę użytkownik forum Gofin. 

Źródło pomyłki dotyczącej działalności sezonowej

Skąd wzięła się myląca treść wniosku, która pojawiła się m.in. w ING Banku i w PKO BP? Nie z Regulaminu PFR, ani z Programu rządowego.

W Poradniku PFR, który miał stanowić pomoc dla przedsiębiorców jako przykład podano, że porównanie liczby pracowników do 31.05.2019 r. zamiast do 31.12.2019 r. może mieć sens m.in. dla firm prowadzących działalność sezonową.

Przykład z Poradnika PFR stał się powodem poważnego błędu, który wielu przedsiębiorców pozbawił wyższej subwencji.

Na szczęście liczne banki sformułowały ten wniosek poprawnie. Przykładem może być Alior Bank.


Niestety nawet przy braku oświadczenia o działalności sezonowej, większość banków przyjęła 31.12.2019 r. za domyślna datę porównawczą i dopiero po zaznaczeniu checkboxu można porównać liczbę pracowników z 30.04.2020 r. do 31.05.2019 r. Przykładem może być wniosek w mBanku.

Tymczasem obydwie daty powinny być potraktowane we wniosku na równi i dopiero po wybraniu jednej z dwóch ww. metod wyboru daty porównawczej powinna pojawiać się opcja umożliwiająca wpisanie liczby pracowników w 2019 r.

Wprowadzanie w błąd przy dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej

Jednym z wymogów wniosku jest podanie daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wielu przypadkach nie jest tożsama z datą wpisu do rejestru (CEIDG lub KRS) lub z datą założenia działalności gospodarczej.

Banki powszechnie przygotowały wnioski, w których każą wprowadzić datę założenia działalności gospodarczej, a nie datę jej rozpoczęcia, mimo że PFR wymaga podania daty rozpoczęcia działalności.

Ponadto, formularze banków są niespójne bo w nagłówku jest mowa o dacie założenia, a po najechaniu na pytajnik, który pokazuje „dymek” z pouczeniem jest już mowa o dacie rozpoczęcia działalności.

PKO BP

Santander Bank Polska

Banki spółdzielcze

Aktualnie wskazanie błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest podstawą odmowy przyznania subwencji, mimo faktu że odmowna decyzja PFR obok różnych przyczyn odmowy wskazuje również informację o nieprawidłowej dacie.

Stało się to podstawą licznych rozważań przedsiębiorców, którzy dzwonili do urzędów skarbowych i do ZUS, próbując ustalać alternatywne, „prawidłowe” daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

180 zł zamiast 180.000 zł subwencji

Najbardziej przygnębiającym błędem w tworzeniu tzw. UX wniosków (user experience – doświadczenie użytkownika) jest brak ostrzeżeń przy podawaniu mało prawdopodobnych (zbyt niskich) wartości w polu, gdzie wprowadza się oczekiwaną kwotę subwencji.

W efekcie są liczni przedsiębiorcy, którzy dostali co najmniej sto razy niższą kwotę subwencji, niż ta o którą mogli wnioskować, bo w nerwach wprowadzili albo błędną kwotę albo użyli sposobu zapisu, którego bank nie dopuszczał (np. z przecinkiem lub kropką, które oddzielały zera określające tysiące).

Przypadków takich jest niestety więcej niż można by się spodziewać. Tylko do nas, z takim problemem zwróciło się już kilku przedsiębiorców.

Co ciekawe wnioski banków mają ograniczenia dla wartości maksymalnych. Nie da się ich wprowadzić lub pojawiają się ostrzeżenia. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby przy wprowadzeniu bardzo niskiej kwoty wnioskowanej subwencji bank pokazywał komunikat z ostrzeżeniem.

Umieszczenie we wniosku banku takiego komunikatu jak niżej nie stanowi żadnego problemu. Nie zrobiono tego:

„Czy na pewno chcesz wnioskować o kwotę stanowiącą 1% maksymalnej kwoty przysługującej ci subwencji? Sprawdź wprowadzone wartości”.

Ktoś mógłby napisać, że przedsiębiorca, który wprowadził złą kwotę jest sam sobie winien. Nieprawda. Osoby zawodowo zajmujące się UX, tworzące wnioski, strony internetowe i formularze są doskonale świadome takich problemów. To właśnie z ich powodu przy zakładaniu np. konta pocztowego jesteśmy proszeni o dwukrotne wpisanie hasła. Błędy zdarzają się zbyt często, żeby z tego rezygnować.

Skoro takie mechanizmy wprowadza się przy tak prostych czynnościach jak zakładanie kont w różnych serwisach, jak można było pominąć ww. rozwiązania przy wnioskach dotyczących setek tysięcy złotych?

Oświadczenie o byciu rybakiem lub rolnikiem

Status rybaka lub rolnika skutkuje m.in. ograniczeniem maksymalnych kwot pomocy. Stąd też w trakcie składania wniosku jesteśmy o to pytani. Poniżej przykład z PKO BP.

Z ww. oświadczeniami zupełnie nie poradził sobie Alior Bank. Oświadczenia te znajdują się w niewyróżnionej formie obok kilku innych. Dla potwierdzenia statusu rolnika lub rybaka wymagane jest zaznaczenie checkboxa, co każdy użytkownik odruchowo robi, mimo że powinien pozostawić checkbox niezaznaczony.

Efekt? Wielu przedsiębiorców zaznaczało te pola i dostawało decyzję o odmowie przyznania subwencji, ponieważ oświadczyli, że są rolnikami lub rybakami, a takiej działalności według PKD nie prowadzą.

Co jeśli mikrofirma zatrudnia powyżej 9 osób?

Spore zamieszanie wprowadziły różne metody liczenia pracowników do ustalania statusu firmy (mikrofirma lub małe przedsiębiorstwo) i do ustalania wysokości subwencji. W tym drugim przypadku można wliczać osoby zatrudnione na umowę zlecenia.

Maksymalny mnożnik subwencji dla mikrofirmy to 9. Kwotę bazową (np. 12.000 zł) mnożymy przez liczbę pracowników, przy czym mnożnik nie może być wyższy niż 9.

Wprowadziło to ogromne zamieszanie bo co jeśli łącznie zatrudniamy np. 12 osób (8 na umowy o pracę i 4 na umowy zlecenia). Czy we wniosku wpisać, że zatrudniamy 12 osób, skoro maksymalny mnożnik to 9?

Bezspornie tak. We wniosku mamy podać liczbę pracowników (w naszym przykładzie 12), a nie maksymalny dopuszczalny mnożnik  wynoszący 9. Niestety wnioski w bankach potrafią zniechęcać do podawania takiej wartości.

Efektem może być odrzucenie wniosku, ponieważ PFR zweryfikuje w ZUS, że jesteśmy płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne dla 12 osób, a nie dla 9.

Powyższy wniosek mBanku, mimo że mylący, pozwala wprowadzić wartość wyższą niż 9. Niektóre banki – wbrew Regulaminowi PFR – uniemożliwiły wprowadzanie wartości wyższych niż 9. Przedsiębiorcy podawali więc maksymalną wartość wynoszącą 9 i dostawali odmowne decyzje z PFR.

Ten artykuł może Cię zainteresować: Jak napisać reklamację do banku?

Wnioski w bankach spółdzielczych

Błędów nie uchronił się również wzór wniosku dla banków spółdzielczych. Pada w nim nieintuicyjne i sprzeczne z regulacjami Kodeksu cywilnego pytanie o formę prawną przedsiębiorcy.

Zabrakło tu wyróżnienia tzw. ułomnych osób prawnych. Ponadto sformułowanie „Forma prawna: forma prawna osoby prawnej” na gruncie prawa nic nie znaczy. Trudno o bardziej mylące sformułowanie, które musimy zaznaczyć np. wtedy gdy prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej.

Ilościowy spadek obrotów nie istnieje mimo Programu rządowego

Banki umożliwiają podanie spadku obrotów jedynie w ujęciu wartościowym (złotówki). Nie ma możliwości podania spadku ilościowego (np. drastyczny spadek liczby sprzedawanych towarów lub ilości surowca), mimo że taką możliwość przewiduje Program rządowy, na podstawie którego powstał Regulamin PFR.

Zarzut ten kierujemy do PFR, który prawdopodobnie nie sprostał wyzwaniom stworzenia oprogramowania, które pozwalałoby na uwzględnienie spadku ilościowego.

Banki jednak powinny wyraźnie przewidzieć w pouczeniach na swoich stronach, że taka możliwość nie istnieje, mimo tego, że przepisy na to pozwalają.

Jak PFR komunikuje się z przedsiębiorcami?

Komunikacja ze strony PFR z przedsiębiorcami jest skandaliczna. Mimo rozbudowywania sekcji pytań i odpowiedzi na stronie PFR nadal nie ma tam odpowiedzi na bardzo wiele pytań.

W naszej ocenie PFR celowo unika odpowiedzi na najbardziej problematyczne pytania np. te dotyczące obrotu ilościowego albo ewentualnej pomocy dla firm, które zawnioskowały omyłkowo o bardzo niskie kwoty subwencji.

PFR bardzo oszczędnie informuje o tym według jakich dokładnie reguł działa stworzone przez nich oprogramowanie. Nawet najdziwniejsze, ale wprost wyłożone reguły są lepsze niż brak wiedzy o tych regułach.

To ze względu na brak komunikacji ze strony PFR przedsiębiorcy nie wiedzieli, że stan zatrudnienia na 30.04.2019 r. był odczytywany przez system z deklaracji ZUS z marca. Rzecz w tym, że przedsiębiorców poinformował o tym ZUS, a nie PFR, który przecież odpowiada za oprogramowanie przyznające subwencje. 

Odwołanie nie przysługuje

PFR wyraźnie zaznacza, że nie zamierza pochylać się nad osobami, które padły ofiarą źle skonstruowanych wniosków. Odwołanie przysługuje jedynie w przypadku otrzymania kwoty niższej niż wnioskowana, a nie w przypadku podania niekorzystnych dla przedsiębiorcy danych we wniosku. Poniżej zamieszczamy fragmenty odpowiedzi PFR.

Istnieją jednak inne możliwości kwestionowania takich subwencji wynikające z Kodeksu cywilnego. W celu ich ustalenia skontaktuj się z nami.

Podsumowanie

Na podstawie opisanych przykładów, sposób komunikacji z przedsiębiorcami w wykonaniu PFR i większości banków oceniamy bardzo negatywnie. Nikt nie oczekiwał stworzenia w tak krótkim czasie bezbłędnych i w pełni przejrzystych wniosków oraz wzorowo działającego oprogramowania.

Nic jednak nie stało i nie stoi na przeszkodzie przed sprawnym systemem raportowania błędów, przyznawania się do nich i informowania czy i kiedy zostaną wyeliminowane.

30 KOMENTARZE

 1. Wniosek złożony w maju. ZUS podpisana układ ratalny i umowa odroczenia.
  Wniosek odrzucony. ZUS twierdzi, że wszystko po ich stronie jest już w porządku więc nie ma wg nich podstaw do odrzucenia wniosku.
  Zgodnie z sugestiami wysyłam „uzupełnienie do wniosku”. Niezliczona ilość telefonów do ZUS, banku, PFR w międzyczasie.
  Jest koniec sierpnia i ZERO informacji.
  Sztuką jest przetrwać w tym państwie….

 2. Witam czy we wniosku powinnam do osob zatrudnianych wpisac tez te osoby ktore sa na urlopach macierzynskim rodzicielskim albo wychowawczym?

 3. Czekam na rozpatrzenie reklamacji, od której zależy status mojej firmy (mikro lub mała). Boję się, że jeśli przyjdzie odpowiedź negatywna po 31.07.2020, to nie będę już mógł złożyć wniosku jako firma mała i zostanę bez dotacji. Czy będzie możliwość złożenia takiego wniosku po reklamacji?
  Faktycznie zatrudniałem w grudniu 9 osób, ale system pobiera 12 osób z listopada, bo stosujemy przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzeń (np. wynagrodzenie za grudzień wypłacone 10 stycznia).
  Co mam zrobić? Czy już teraz, bez odpowiedzi na reklamację, mam składać wniosek jako mała firma?
  Bardzo proszę o radę, bo czas nagli…

 4. Na dzień 31.12.2019 miałem zatrudnionego pracownika na umowę zlecenie na pełnym zusie, od marca 2020 jest na umowie o pracę, PFR odrzucił mój wniosek ze względu na tą umowę zlecenie wcześniejsza. Mają rację? Jest szansa się odwołać?

 5. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Tarcza Finansowa PFR lub na infolinii PFR: 0 800 800 120 Mój brat tez tam dzwonił bo do konca nie wiedział jak pomoc mu przysługuje.

  • To prawda natomiast infolinia niestety potrafi wprowadzać w błąd i to w bardzo istotnych kwestiach a Q&A na stronie PFR w różnych punktach jest wprost sprzeczne z ich Regulaminem i z programem rządowym. Jeśli ma Pan jakieś niewyjaśnione kwestie proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl.

 6. Stan zatrudnienia na koniec roku jest odrzucany, bo PFR pobiera z ZUS-u dane dotyczące końca listopada zamiast grudnia. Analogicznie jest z kwietniowym zatrudnieniem. Co mogę zrobić, bo przez ich błąd straciłem status firmy mikro i nie dostałem żadnej dotacji?

  • Statusu mikro nie mógł Pan stracić, akurat dane na 31.12.2019 r. ustalają prawidłowo. Proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl i o bardziej szczegółowe opisanie sprawy.

 7. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem jako osoba współpracująca. Oboje płacimy duże zusy. W PFR jest info o osobach współpracujących. Czy tutaj na prawdę na nic nie możemy liczyć? Proszę o odpowiedź.

  • Co dokładnie ma Pani na myśli? Nie ma innych pracowników? Jeśli jest umowa o pracę to ma Pani status pracownika i subwencja się należy. Trzeba wnosić reklamację i wzywać PFR do zapłaty.

 8. mam odmowę art 96 ust 9 , a od 2017 jestem czynnym podatnikiem VAT ( mam zaświadczenie z US ) i co zrobić aby otrzymać pozytywną decyzję

  • Proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl. To błąd, który mieli wyeliminować, ale jak widać coś im nie wyszło. Prawdopodobnie w trakcie 2019 r. zmieniała Pani status płatnika VAT ze zwolniony na czynny lub odwrotnie.

 9. Witam, Jeśli prowadzę działalność sezonową i zatrudniam pracowników od marca do września to subwencja mi nie przysługuje ponieważ na 31.12.2019 nie zatrudniałam pracowników? Nie zawieszam działalności na pozostałą część roku.

 10. Co jeśli beneficjent składał sam wniosek i zaznaczył „Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentacji przedsiębiorcy…”? Trzeba to zaznaczyć jak składa się osobiście? A co jeśli nie trzeba, a się zaznaczyło? Poinformować bank i subwencja do zwrotu?

 11. W odmowie stan pracowników na 30.04 wynosi 13 pracownikow (1 osoba pracowala do połowy kwietnia). Z obliczen wynika, ze bylo 10 z hakiem, bo sa osoby na 1/2 etatu i 1/16 etatu. W kolejnym wniosku podane zostalo 11 osob (a nie 13 jak w odmowie). Obliczone na podstawie listy płac.
  Teraz wiemy, że dane były zaczytywane z marca.
  Subwencja przyznana. Czy czymś to skutkuje, że oni podali 13, a do kolejnego wniosku wpisano 11? Trzeba to jakos wyprostowac? Roczny dochód z PIT tez sie nie zgadzal w pierwszym wniosku, potem został wpisany ten z odwołania, wyższy. Nie zweryfikowany z US. Czy lepiej mieć jakiś dokument z US jaki faktycznie był przychód?

 12. Dzień dobry.
  Takie przypadki:
  1. sp.k nie zatrudnia pracowników, za 2019 obroty 4.5 mln.
  Ma firmę powiązaną, która ma 10mln obrotu oraz 15 pracowników na dzień 31.12.2019. Wg regulaminu mamy status MŚP , gdzie nie ma warunku zatrudnienia minimum jednego pracownika, tylko nie więcej niż 250. Czy subwencją się należy? Spadek obrotów o ponad 50%
  PFR odrzucił, bo nikt nie był zgłoszony do ZUS
  2. Jednoosobowa działalność 9 pracowników na 31.12.2019 i obroty 8 mln PLN. Ma spółkę powiązaną, 15 pracowników na koniec 2019 oraz obroty 15 mln. Wg regulaminu firma jednoosobowa ma status MŚP, ale PFR odrzucił wniosek o subwencję, ponieważ nie sprawdzają podmiotów powiązanych. Wniosek został złożony na mikro i decyzja pozytywną na 220 tyś. ale przy statusie MŚP byłoby ponad 400 tyś. Co z nieprawidłowym statusem przy zmianie regulaminu 28.05? Co przy rozliczeniu środków? Tu odwołania złożyć nie można, bo cała kwota jest przyznana.

  3. Jednoosobowa działalność. Obrót w 2019 ponad 10 mln. Na dzień 31.12.2019 jedną umowa zlecenie, obecnie 1 umowa o pracę. Subwencją odrzucona, ze względu na brak pracownika w 2019, A firma ma status MŚP ze względu na obrót.

  4. JDG przyznano część kwoty. 31.05.2019- 8 pracowników
  31.12.2019 – 3 pracowników
  30.04.2020(31.03.2020) – 8 pracowników

  Subwencję przyznano na 3 pracowników .
  W odwołaniu nie da się zmienić daty porównania na maj 2019 .
  Błąd po stronie banku? Czy nie można zmienić tego parametru?

  • Jest Pani w błędzie. Żeby skorzystać z subwencji PFR obligatoryjnie musi Pani mieć zatrudnioną CO NAJMNIEJ 1 osobę na umowę o pracę na dzień 31.12.2019 r. i 30.04.2020 r.
   4 przykład: subwencja nie może zostać przyznana na etaty, których nie ma lub zostały stworzone (w interpretacji PFR) tylko po to żeby otrzymać wyższą subwencje.

    • Co do zatrudnienia jest zapis: „zatrudnia do 249 pracowników”
     A w przypadku gdy Pani ma 0 pracowników to nie zatrudnia Pani nikogo.
     Słowo kluczowe to „zatrudnia”.
     Co do drugiej kwestii to proszę spojrzeć na przykłady, może nawet materiały szkoleniowe, które tłumaczą wyliczanie pracowników do ustalenia wielkości przedsiębiorstwa i wielkości subwencji.

   • @xxx
    Częściowo nieprawda. Przy składaniu wniosku w maju, na 30.04.2020 r. nie trzeba mieć żadnej osoby na umowę o pracę.

 13. a czy zastanawiali się Państwo nad następującą kwestią: składając wniosek przedsiębiorca oświadcza, że podaje dane zgodnie z prawdą, następnie system PFR weryfikuje dane i subwencja zostaje przyznana, ale w mniejszej wysokości, bo np. jest rozbieżność w danych o pracownikach z ZUS albo w kwocie przychodu (podany przychód z KPIR a nie z deklaracji VAT, różnica w subwencji 2 tys. zł). Nie wynika ona z celowego działania przedsiębiorcy tylko podania danych trochę innych niż te, które weryfikuje PFR, ktory na początku nie wyjaśniał w sposób jednoznaczny w jaki sposób będą automatycznie weryfikowane wnioski. Czy mimo tego, że przedsiębiorca nie chce się odwoływać powinien wytłumaczyć PFR dlaczego podał takie a nie inne dane – po to żeby uniknąć zarzutu, że we wniosku podał nieprawdę? Czy też można założyć, że system PFR sam zweryfikował już dane i naprawił „błąd” przedsiębiorcy a „karą” jest mniejsza subwencja (w poprawnej wysokości). Będzie to naprawdę powszechna sytuacja i teraz pytanie czy Ci, którzy się nie odwołują, bo albo nie chcą albo różnice w danych były na tyle małe, że nie wpłynęły drastycznie na subwencję powinni coś robić w celu wyjaśnienia tego, co podali…

 14. PFR Pełnomocnictwo jednego ze wspólników spółki dla drugiego wspólnika o złożenie wniosku i umowę podpisane ręcznie (bo kwarantanna) przed złożeniem wniosku. Przyznana subwencja. Czy po zakończeniu kwarantanny może poświadczyć to notariusz. cytuję zał nr 2 „Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta”
  Załącznik nr 3 też do podpisu
  W jakiej formie zgoda współmałżonków, gdy wspólność majątkowa. Nikt nic nie wie. Pozdrawiam Liczę na Pana wiedzę .

  • w umowach jest wpisane, że dostarcza się pełnomocnictwo albo oświadczenie (a regulamin z kolei wprowadza oba te dokumenty łącznie). Nie wiem naprawdę ile osób udało się 28 czy 30 kwietnia (kiedy alarmowano, że pieniądze się zaraz skończą a do PFR się nie dało dodzwonić) do notariusza żeby poświadczać podpisy na pełnomocnictwach, zwłaszcza w sytuacji, w której banki nie informowały wprost na stronach przy składaniu wniosku o wymogu podpisu notarialnie poświadczonego. Logiczne byłoby więc, żeby akceptowano albo pełnomocnictwo albo oświadczenie o potwierdzeniu dokonanych czynności….

 15. Mój wniosek został odrzucony dwukrotnie. Za pierwszym razem powodem była zła ilość zatrudnionych. Podałam zgodnie z prawdą 7 osób – stan na miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosków. Okazało się, że i owszem trzeba było podać za kwiecień ale wg dokumentów rozliczeniowych z marca. ZUS o tym poinformował gdzieś na swoich stronach 08.05.2020
  Drugi powód podano, że zalegałam z podatkami na koniec 2019. Wszędzie w wytycznych i wyjaśnieniach PFR jest … „Na dzień 31 grudnia 2019 r. LUB na dzień złożenia wniosku Twoja działalność nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.” Na dzień składania wniosku okazało się, że US nie zaksięgował dopłaty 79 zł VATu. I byłam przekonana, że chodzi o tą wpłatę skoro jest LUB na dzień składania wniosku. Wyjaśniłam z US tą dopłatę, zaksięgowali ją, odczekałam 4 dni żeby system zaciągnął i złożyłam ponownie wniosek.
  I ZONK! Tym razem ilość osób się zgadzała z ich systemem. Jednak odmowa spowodowana zaległościami na koniec 2019r. Tym razem i US i ZUS. Na dzień składania wniosku sytuację mam czystą i wg wszelkich wskazań, instrukcji, wyjaśnień itd. wniosek był poprawny i powinna być decyzja pozytywna. Nie rozumiem o co w tym chodzi. Najgorsze jest to, że nie ma żadnej możliwości wyjaśnienia co jest grane. W banku (u mnie Santander) też nie mogą wyjaśnić bo kontakt z tym PFR jest żaden. Na infolinii są ludzie zupełnie niekompetentni (jak już uda się dodzwonić). Co robić?
  Może tutaj znajdę jakąś odpowiedź, podpowiedź?

 16. Na 31.12.2019r. zatrudniałem 2 osoby na pełnym etacie i 2 osoby na umowę zlecenie (z pełnym ZUS-em). Na 31 marca 2020r. zatrudniałem te osoby na takich samych warunkach jak na koniec 2019r. dnia 29.04.2020r. złożyłem wniosek o subwencję, ale wpisałem w nim, że zatrudniam tylko 2 osoby (te na etacie). Wniosek został przyjęty i pozytywnie rozpatrzony. Subwencję otrzymałem. Po fakcie zorientowałem się, że powinienem wpisać 5 osób (kwota subwencji byłaby wtedy znacząco wyższa od otrzymanej). Jak to możliwe że wniosek został pozytywnie przyjęty skoro podałem błędną ilość osób zatrudnionych w firmie ? Co mogę teraz zrobić? Czy będzie opcja po 28 maja (zmiana regulaminu), powołania się na paragraf 14 dot. postępowania wyjaśniającego pkt.1 do PFR? Proszę o odpowiedź, to już kolejny raz podobne pytanie, które zostaje bez odpowiedzi.

 17. A jak Państw uważają w następującym przypadku: spółka osobowa, zaraz po uruchomieniu programu, złożyła wniosek, w którym spadek obrotów wyliczyła na podstawie danych z ksiąg – ustawa o rachunkowości (nie ewidencji VAT) – problem w tym zakresie opisywaliście Państwo na swojej stronie; na moment składania wniosku były znaczne wątpliwości jak ten spadek liczyć; spółka otrzymała dofinansowanie, PFR wydał decyzję pozytywną; czy w takim przypadku spółce grożą jakieś negatywne konsekwencje? jak to uregulować? wymaga dodania, iż gdyby przyjąć dane o spadku na podstawie VAT, kwota dofinansowania byłaby niższa….

 18. co robić, gdy wniosek jest odrzucany z powodu raportowania zaległości w ZUS i US pomimo ich rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności czy występuje tu sytuacja, którą PFR dopuszcza a następnie odrzuca wniosek!Pomocy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj