Reklamacje do PFR. Aktualny stan (XII 2020)

0
15269

Polski Fundusz Rozwoju w trakcie programu subwencji zmuszony był umożliwić przedsiębiorcom składanie reklamacji (tzw. postępowanie wyjaśniające w trybie § 14 Regulaminu PFR) . Wiązało się to z nieprzyznawaniem subwencji lub przyznawaniem ich w zbyt niskich kwotach, w związku z błędami oprogramowania, mylącą treścią wniosków oraz błędami w Regulaminie PFR i publikowanych poradnikach.

Czy PFR rozpatrzy wszystkie reklamacje?

PFR zadeklarował w czerwcu, że merytorycznie rozpozna każdą wniesioną reklamację. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby zdążył to zrobić do końca roku. Tymczasem decyzja Komisji Europejskiej wskazywała na konieczność zakończenia programu pomocy do 31.12.2020 r. Z tego powodu PFR w odpowiedziach na reklamacje deklarował, że złożenie ponownego wniosku o subwencję będzie możliwe tylko do 15.12.2020 r.

PFR albo zdecyduje się na kontynuowanie rozpatrywania reklamacji (szczególnie wobec faktu, że będzie kontynuował działania w ramach branżowej Tarczy Finansowej 2.0) albo pozostawi nierozpatrzoną dużą liczbę spraw ryzykując spory sądowe z przedsiębiorcami.

Jak PFR rozpatruje reklamacje?

W ramach rozpatrzonych reklamacji PFR otwiera na nowo możliwość złożenia wniosku o subwencję lub możliwość złożenia odwołania, jeśli subwencja była przyznana częściowo. W nielicznych przypadkach PFR żąda zwrotu subwencji, od czego uzależnia możliwość otwarcia możliwości wnioskowania o subwencję raz jeszcze.

Duże naruszenia i bałagan po stronie PFR

PFR można zarzucić szereg naruszeń w toku rozpatrywania reklamacji. Na chwilę obecną stwierdziliśmy następujące naruszenia, które mogą być podstawą do roszczeń opartych o Kodeks cywilny.

 • PFR nie bierze pod uwagę liczby pracowników z momentu, w którym niezgodnie z Regulaminem odrzucił wniosek przedsiębiorcy. PFR bierze pod uwagę liczbę pracowników z momentu nowego wniosku, a więc składanego np. w grudniu. Wiele firm musiało zwolnić pracowników, przez co otrzymają niższe subwencje niż te, które otrzymaliby, gdyby ich pierwszy wniosek był prawidłowo rozpatrzony.
 • PFR w odpowiedziach na reklamacje nie odnosi się do sprawy merytorycznie. Ignoruje przedstawione mu dokumenty i wyjaśnienia. Negatywne rozpatrzenie reklamacji niemal nigdy nie zawiera merytorycznych argumentów.
 • Nawet po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji ponowne złożenie wniosku o subwencję potrafi dać ten sam efekt. Firmy otrzymują decyzje negatywne z powołaniem na nieprawdziwe dane np. z powołaniem na rzekome zaległości w ZUS.
 • Jeśli po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przedsiębiorca złoży nowy wniosek i otrzyma decyzję negatywną to nie ma możliwości skorzystania z postępowania wyjaśniającego (reklamacji) bo postępowanie wyjaśniające dotyczy decyzji wydanych do 31.07.2020 r.
 • PFR w podobnych stanach faktycznych potrafi rozpoznawać reklamacje inaczej, co może stanowić naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej. Przykładowo firmy, które wybrały błędną, mniej korzystną datę porównawczą dla określenia liczby pracowików lub obrotu, początkowo dostawały negatywne odpowiedzi na reklamacje. Po jakimś czasie na nowe reklamacje w takich sprawach PFR zaczął udzielać odpowiedzi pozytywnych, tj. żądał zwrotu subwencji i deklarował, że po otrzymaniu zwrotu otworzy możliwość ponownego wnioskowania o subwencję.
 • PFR nie współpracuje prawidłowo z bankami. Ponowne otwarcie wniosku musi nastąpić zarówno w systemie banku jak i w systemie PFR. W efekcie, firmy które otrzymały pozytywną odpowiedź na reklamację otrzymywały możliwość złożenia wniosku i składały go, a następnie otrzymywały negatywną decyzję z informacją „Wystąpił problem formalny w przetworzeniu wniosku przez PFR, skontaktuj się z bankiem w celu uzyskania szczegółowych informacji”. Bank w takiej sytuacji nie jest w stanie pomóc, ponieważ PFR prawdopodobnie nie zaktualizował danych w swoim systemie, mimo pozytywnego rozpoznania reklamacji.
 • PFR po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji uniemożliwia przesłanie jakichkolwiek nowych dokumentów i pism. W efekcie zamknięcia reklamacji bank nie ma możliwości przekazania nowych dokumentów do PFR. Potwierdza to ten komunikat PFR.

Co robić?

Jeśli PFR nie rozpatrzył Twojej reklamacji skontaktuj się z bankiem w celu ustalenia numeru reklamacji (np. REKAMB-9876), daty przesłania jej do PFR oraz upewnienia się, że odpowiedź nie wpłynęła do banku. Zadbaj o ślady swoich czynności (maile, nagrania rozmów). Następnie pisemnie i mailowo wezwij PFR do rozpatrzenia reklamacji w wyznaczonym przez Ciebie terminie i do zapłaty wskazanej przez Ciebie kwoty. W razie braku reakcji PFR skontaktuj się z nami.

Jeśli PFR negatywnie rozpatrzył Twoją reklamację zgromadź dokumenty potwierdzające Twoje racje (np. deklaracja VAT-7, odpowiedź z ZUS na wniosek RD-3 z załącznikiem PFR) i skontaktuj się z nami. Ustalimy, czy PFR naruszył obowiązujący go Regulamin lub działał w sposób sprzeczny z decyzją Komisji Europejskiej i programem rządowym.

Jeśli PFR pozytywnie rozpatrzył Twoją reklamację, ale przez konieczność zwolnienia pracowników otrzymałeś niższą subwencję, niż ta, którą otrzymałbyś w ramach pierwszego wniosku składanego do 31.07.2020 r., wyślij do PFR wezwanie do zapłaty brakującej kwoty z zakreśleniem terminu. 

Jeśli PFR pozytywnie rozpatrzył Twoją reklamację, ale w ramach nowego wniosku otrzymałeś decyzję negatywną lub częściowo pozytywną, zadbaj o dokumenty potwierdzające, że w dacie nowego wniosku powinieneś otrzymać subwencję lub otrzymać ją w wyższej kwocie (np. deklaracja VAT-7, odpowiedź z ZUS na wniosek RD-3 z załącznikiem PFR, zaświadczenie z US). Następnie skontaktuj się z nami.

Pozew przeciwko PFR

Aktualne działania PFR dają możliwość dochodzenia należności na etapie sądowym. Dotyczy to przede wszystkim osób, wobec których PFR dopuścił się m.in. następujących naruszeń:

 • błędne ustalenie rzekomego zadłużenia w ZUS lub US;
 • odmowa udzielenia subwencji bez podania w decyzji odmownej przyczyny odmowy;
 • błędne ustalenie stanu zatrudnienia;
 • błędne ustalenie wysokości obrotów;
 • narzucenie niekorzystnej lub nieracjonalnej ekonomicznie definicji obrotu, która w przypadku konkretnego przedsiębiorcy nie powinna bazować np. tylko na deklaracjach VAT;
 • uniemożliwienie przez PFR przyjęcia ilościowego spadku obrotów jako podstawy obliczenia spadku obrotów;
 • wprowadzenie przez PFR w błąd co do braku możliwości uwzględnienia pracownika młodocianego jako pracownika;
 • nieuwzględnianie jako pracownika osoby współpracującej, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Nie zalecamy korzystania z ofert kancelarii, które będą oferowały tzw. pozew zbiorowy (postępowanie grupowe) . Skutkuje on licznymi, dodatkowymi problemami formalnymi, które będą działały na niekorzyść przedsiębiorców. W naszej ocenie pozwy zbiorowe nie spełniają swojej roli, a postępowanie zwykłe daje gwarancję szybszego rozstrzygnięcia sprawy.

Aktualnie przygotowujemy analizę, której celem jest ustalenie jak najskuteczniejszej formy dochodzenia roszczeń na etapie sądowym. Dopóki jednak będzie istniała możliwość dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, będzie to główna forma oferowanej przez nas pomocy. Negocjacje przedsądowe zawsze dają szansę zakończenia sporu szybciej i taniej w porównaniu do sporu sądowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here