Dagmara Szywalska

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Począwszy od 2017 r. prowadziła lub współprowadziła kilkaset spraw przedsądowych i sądowych, w ramach których osiąga skuteczność na poziomie ponad 90% pozytywnie zakończonych spraw sądowych oraz ponad 23 % ugód zawieranych na etapie przedsądowym.

Nie uważa, żeby istniały sprawy niemożliwe do dobrego poprowadzenia, o czym często przekonują się jej przeciwnicy w postępowaniach sądowych i przedsądowych.