Paweł Relidzyński

Prawnik. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Swoje zainteresowania skupia przede wszystkim wokół prawa handlowego i gospodarczego.

Zobacz artykuły autora.