r. pr. Artur Walkowicz

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nr Kt 3237.

Swoje doświadczenie zdobywał począwszy od 2008 roku, współpracując z renomowaną Kancelarią Radców Prawnych w Katowicach. Studia prawnicze, w trakcie których brał czynny udział w międzynarodowych konkursach prawniczych, ukończył na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2013 roku zdał egzamin radcowski. 

Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– spory sądowe z zakresu prawa cywilnego (w tym związane z rękojmią, prawem motoryzacyjnym, prowadzeniem inwestycji budowlanych);
– prawo spółek handlowych (w tym zakładanie i przekształcenia spółek);
– prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz rękojmi przy sprzedaży;
– prawo zamówień publicznych;
– regulacje prawne w zakresie wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami.