r. pr. Mateusz Hańderek

Mateusz Hańderek jest radcą prawnym. W 2010 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, po obronie pracy magisterskiej pt. „Ochrona danych osobowych w prawie administracyjnym”. Następnie, w latach 2011-2013 odbył wymagające szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Finalnie, w 2014 roku zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Prowadzi własną kancelarię.

Jest także wykładowcą na dwóch uczelniach: na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykłada prawo administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.

Główne zakresy jego specjalizacji zawodowej to:
– prawo i postępowanie cywilne;
– prawo i postępowanie administracyjne (sądowoadministracyjne);
– prawo motoryzacyjne – dochodzenie roszczeń z rękojmi za wady fizyczne (sprzedaż wadliwych pojazdów), odszkodowań oraz zadośćuczynień (wypadki komunikacyjne);
– prawo upadłościowe i naprawcze;
– prawo geologiczne i górnicze;
– prawo handlowe, postępowanie rejestrowe, zakładanie, łączenie i przekształcenia spółek handlowych;
– ochrona danych osobowych;
– elektroniczne postępowanie upominawcze (windykacja masowa);
– prawo nieruchomości i prawo budowlane;
– prawo medyczne (w tym w szczególności farmaceutyczne).