Kleos Connect Portal Klienta

Każdy z Państwa ma dostęp do portalu klienta Kleos Connect.

Dostęp nadawany jest zazwyczaj po zaakceptowaniu proponowanej treści pierwszego pisma, które dla Państwa przygotowujemy. Wtedy tworzymy portal klienta w Państwa sprawie, o czym informowani są Państwo mailowo.

Po otrzymaniu maila należy zdefiniować hasło. Następnie możliwe jest przeglądanie pism przychodzących i wychodzących. W portalu mogą być również udostępniane inne dokumenty np. raporty z rozmów telefonicznych, sprawozdania z rozpraw itp.

Logowanie do portalu możliwe jest albo z poziomu maila albo z poziomu tego linku https://kleos.wolterskluwer.com/Connect/

Szczegółowy sposób logowania do portalu i korzystania z niego przedstawiają poniższe grafiki.

Pierwszy mail o tytule „KLEOS CONNECT: Udostępniono sprawę” zawiera w treści przycisk do wyświetlenia sprawy.

 

Po kliknięciu w przycisk należy uzupełnić imię i nazwisko oraz ustalić samodzielnie hasło.

Następnie zostaniemy przekierowani na panel główny portalu klienta, który będzie zawierał informację o ostatnich czynnościach w portalu. Zachęcamy jednak do innego sposobu przeglądania portalu, tj. wybrania zakładki Sprawy, następnie kliknięcia w nazwę sprawy. Następnie można przeglądać treści konkretnych pism i dokumentów.