r. pr. Artur Walkowicz

Artur Walkowicz jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nr Kt 3237.

Studia prawnicze, w trakcie których brał czynny udział w międzynarodowych konkursach prawniczych, ukończył na Uniwersytecie Śląskim.

W latach 2010 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W 2013 roku zdał egzamin radcowski. Swoje doświadczenie zdobywał począwszy od 2008 roku, współpracując z renomowaną Kancelarią Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– spory sądowe z zakresu prawa cywilnego (w tym związane z rękojmią, prawem motoryzacyjnym, prowadzeniem inwestycji budowlanych),
– prawo spółek handlowych (w tym zakładanie i przekształcenia spółek),
– prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz rękojmi przy sprzedaży,
– prawo zamówień publicznych,
– regulacje prawne w zakresie wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami.