Koronawirus a praca

0
13074

Wprowadzony dnia 14 marca 2020 stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa, a następnie wprowadzony w dniu 20 marca oraz 25 marca 2020 stan epidemii wprowadził drastyczne obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu ogółu społeczeństwa. Brak możliwości świadczenia usług, zakaz możliwości prowadzenia szeregu przedsiębiorstw w istocie spowoduje falę zwolnień pracowników. 

Jakkolwiek pogorszenie sytuacji finansowej pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa może być powodem zwolnień pracowników, to rozwiązanie umowy o pracę w każdym indywidualnym przypadku musi być uzasadnione, a sam stan epidemii koronawirusa nie powoduje w tym zakresie automatycznego uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca decydujący się na redukcję zatrudnienia w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i na umowę o pracę na czas nieokreślony, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej związanej z epidemią koronawirusa, może rozwiązać te umowy za wypowiedzeniem. 

Oczywiście strony mogą również zawrzeć stosowne porozumienie w zakresie rozwiązania umowy o pracę lub okres umowy na który była zawarta może upłynąć, co skutkuje ustaniem stosunku pracy, jednakże w niniejszym artykule skupimy się na uprawnieniach wynikających z przytoczonego wyżej sposobów rozwiązania stosunku pracy, a więc koronawirus a praca, jak to wygląda w praktyce. 

Koronawirus a praca – rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia musi zostać wyrażone na piśmie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony dodatkowo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy musi zawierać uzasadnienie. Co istotne okoliczności rozwiązania umowy o pracę zawarte w uzasadnieniu muszą być prawdziwe tzn. pracodawca nie może wykorzystywać stanu epidemii koronawirusa do pozbycia się „nielubianego” pracownika i wypowiedzenia jego umowy z uzasadnieniem, że z uwagi na stan epidemii koronawirusa zmniejsza zatrudnienie. 

Koronawirus a praca – rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Jeżeli nastąpi wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podawania uzasadnienia. Jednakże, jeżeli uważasz, że również w tym przypadku decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z Tobą była nieuzasadniona możesz odwołać się od decyzji pracodawcy. W tym przypadku jednak to na Tobie będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że decyzja pracodawcy nie była prawidłowa.

Koronawirus a praca – redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie stanu zatrudnienia, z uwagi na trudności finansowe spowodowane wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa, może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Okoliczności przemawiające za ochroną pracownika mogą jednak powodować, że wypowiedzenie umowy konkretnemu pracownikowi jest nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego gdy między nim a innymi pracownikami występują wyraźne różnice kwalifikacji zawodowych w wykonywaniu obowiązków, a także inne okoliczności.

Poza okolicznościami przemawiającymi za ochroną pracownika należy mieć na uwadze te, które sprawiają, że rozwiązanie umowy o pracę jest dla danego pracownika mniej dotkliwe, np. posiadanie deficytowego na rynku pracy zawodu lub innego zawodu, dobry stan majątkowy, możliwość przejścia na emeryturę (w tym wcześniejszą). 

Podsumowując, nie zawsze decyzja o redukcji zatrudnienia przez pracodawcę musi oznaczać, że to właśnie Ty stracisz pracę. Jeżeli uważasz, że spośród kilku osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach Ty posiadasz większe doświadczenie lub umiejętności, albo w zakładzie pracy są pracownicy spełniający warunki do przejścia na emeryturę, to w przypadku rozwiązania umowy o pracę właśnie z Tobą możesz odwołać się od decyzji pracodawcy, powołując się na ww. okoliczności.

Koronawirus a praca – odszkodowanie

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony przysługuje Ci roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległą już rozwiązaniu przysługuje Ci roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.

W przypadku umowy o pracę na czas określony przysługuje Ci roszczenie o odszkodowanie.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj