Przedsiębiorca dzwoni do PFR. Ani jednej odpowiedzi

280
88480

Tarcza Finansowa PFR zawiera wiele luk i sprzeczności. Skutkują one nie tylko brakiem możliwości otrzymania subwencji, ale również narażają przedsiębiorcę na odpowiedzialność karną.

Poniżej przedstawiamy nagranie rozmowy z infolinią PFR. W dalszej części artykułu szczegółowo opisujemy na czym polegają problemy z Tarczą Finansową PFR. Zadajemy też bardzo ważne pytania, na które nikt – włącznie z PFR – nie zna odpowiedzi.

Pomoc prawna online

Przeanalizowaliśmy setki przypadków subwencji. Przygotowaliśmy poradnik dla przedsiębiorców. Kontakt z nami możliwy jest tutaj. Pomagamy przy:

 • składaniu wniosków;
 • ponownych wnioskach po decyzji negatywnej;
 • odwołaniach przy decyzji częściowo pozytywnej;
 • reklamacjach do PFR (tzw. zapytania wg Regulaminu z 28.05.2020 r.);
 • problemach przy ustalaniu przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych;
 • problemach przy braku prawidłowego umocowania osoby, która składała wniosek o subwencję.

FAQ na stronie modyfikuje Regulamin PFR

To znak naszych czasów. Po napisaniu przepisów osoby które je tworzyły, stosują je inaczej.

Z Regulaminu PFR, który stanowi podstawę naszych praw i obowiązków dowiadujemy się, że nie ma możliwości otrzymania subwencji na rachunek, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym lub linia kredytowa. Takie rachunki ma ogromna większość przedsiębiorców zajmujących się handlem.

§ 11 ust. 8 Regulaminu PFR

Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej wskazany PFR przez Beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla Beneficjenta (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się według numeru NIP Beneficjenta). W szczególności rachunek wskazany we Wniosku nie może być rachunkiem technicznym lub pomocniczym, rachunkiem, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa lub inny produkt kredytowy, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej.

Kiedy w PFR zorientowano się jak wielki będzie to problem dla przedsiebiorców, wprowadzono zmiany… w FAQ na stronie internetowej. Zgodnie z FAQ subwencję dostaniemy na taki rachunek. Pamiętajmy jednak, że w każdym momencie dowolny organ może powiedzieć, że przyznano ją w sposób sprzeczny z Regulaminem PFR.

Narzucenie definicji obrotu w FAQ na stronie

Podobny problem dotyczy definicji obrotu (przychodu). W Programie rządowym, na podstawie którego powstał Regulamin PFR wprost odesłano do definicji obrotu z art. 15g ustawy COVID-19. Bardzo zły wybór pozwalający na swobodne uznanie przez PFR czym jest obrót, a utrudniający działanie przedsiebiorcom.

Podatnikom VAT narzucono konieczność odwoływania się do deklaracji VAT lub do plików JPK_VAT. Wynikają z tego liczne odrzucone wnioski bo w deklaracji VAT kwotę zaokrągla się do pełnych złotych, a w JPK_VAT już nie. Dane muszą pokrywać się idealnie i dopiero po odrzuceniu wniosku dowiemy się jakie wartości były prawidłowe.

Kolejne pytanie dotyczy osób niebędących podatnikami VAT. Do czego ma się odwoływać osoba zwolniona z VAT na tzw. karcie podatkowej? Nie raportuje ona poziomu swoich przychodów do urzędu skarbowego. Odpowiedzi nie ma.

Znikająca uchwała Rady Ministrów

Ciekawą tajemnicą jest uchwała Rady Ministrów z niewiadomego dnia kwietnia. Nikt nie zna treści uchwały Rady Ministrów. Załącznikiem do niej jest “Program rządowy – tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. W Regulaminie PFR jest jedynie wyciąg (skrót) z tego programu. Nie znamy jego pełnej treści.

Najpierw twierdzono, że uchwała Rady Ministrów jest z 14.04.2020 r. wynikało to z dokumentów dostępnych jeszcze 28.04.2020 r. (dzień startu programu subwencji).

Następnie z niewiadomych powodów data uchwały Rady Ministrów zmienia się na 27.04.2020 r. Nadal jednak nie można zapoznać się z tym dokumentem w całości, mimo że taki obowiązek nałożony na przedsiębiorcę można wywieść z Regulaminu PFR (§ 1 ust. 1 w zw. z definicją Dokumentu Programowego i Dokumentu Programu). 

 

Jedyne co można stwierdzić to fakt, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 27.04.2020 r. program rządowy, w formie oficjalnej, miał dopiero powstać. Nie istniał 14.04.2020 r. lub też nie był elementem tajemniczej uchwały Rady Ministrów z 14.04.2020 r.

Poważne błędy w Programie rządowym

Naprędce tworzone regulacje są pełne niedopowiedzeń i luk oraz niemożliwych do wyeliminowania sprzeczności. Program rządowy przy małych i średnich przedsiębiorcach nakazuje obliczyć spadek przychodów poprzez porównanie tego samego miesiąca do niego samego, czyli np. marzec 2020 r. do marca 2020 r. Co oczywiste, obliczenie spadku przychodów jest wtedy niemożliwe. Na czerwono zaznaczono błąd, którego nie popełniono przy analogicznej metodzie dotyczącej mikrofirm.

Jak PFR postępuje z takimi błędami? Po prostu je… ignoruje i przygotowuje przewodnik po przepisach oraz Q&A na stronie internetowej ignorujące program rządowy.

Czy subwencje sprzyjają umowom zlecenia i zwalnianiu pracowników?

Na potrzeby obliczania wysokości subwencji dla mikrofirm należy zsumować liczbę pracowników. Im wyższa liczba etatów tym wyższa subwencja.

Przy 3 osobach na umowę o pracę na pół etatu daje to 1,5 etatu (1,5 pracownika). Przy umowie zlecenia, w dowolnie niskim wymiarze godzin daje to 3 etaty (3 pracowników). Wynika to z faktu, że zgodnie z przyjętymi regulacjami każdą umowę zlecenia traktujemy w obliczeniach jako “1”. Poniżej poradnik PFR dotyczący obliczania stanu zatrudnienia (punkt 4 dotyczy umów zlecenia).

Zwalnianie pracowników po otrzymaniu subwencji

Umorzenie subwencji zależy w ogromnej mierze (do 75% przy mikrofirmach) od utrzymania średniego stanu zatrudnienia w terminie 12 miesięcy od [tutaj wstaw sporną datę, ze względu na niejasno napisany Program rządowy].

Sposób obliczania średniego stanu zatrudnienia to przedmiot sporu, który jeszcze nie istnieje w świadomości PFR. Pewne jest jedynie to, że liczenie pracowników następuje w ten sam sposób jak przy liczeniu wysokości subwencji. Oznacza to, że lepiej traktujemy osobę na umowie zlecenia, niż na umowie o pracę. Nietrudno więc wyobrazić sobie pracodawcę, który pracowników na umowie o pracę zamieni na osoby na umowach zlecenia.

Na czym polega kolejny problem? Brak metodyki liczenia, ponieważ przy umorzeniu subwencji interesuje nas średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. Jest to coś zupełnie innego niż określenie średniego zatrudnienia, punktowo na dany dzień, np. na 31.12.2019 r. A właśnie punktowo na dany dzień wskazujemy pracowników do obliczenia wysokości subwencji. Przy umorzeniu już nie, o czym PFR milczy.

Prawidłowa metoda liczenia powinna odpowiadać np. metodyce unijnej, gdzie liczy się tzw. RJP (Roczne Jednostki Pracy). Nic takiego jednak nie wynika z Regulaminu PFR.

PRZYKŁAD

Przy metodzie RJP uwzględniamy zarówno liczbę pracowników, wymiar czasu pracy jak i okres pracy w ciągu roku. Jeden pracownik zatrudniony na 3 miesiące w roku na pół etatu to 1 x 1/2 x 3/12 = 0,125 RJP.

Nie wiadomo jednak, czy taką metodę stosować. Nie wiadomo też jak liczyć osoby na umowie zlecenia skoro PFR każde każdą umowę zlecenia traktować jako odpowiednik 1 etatu.

Cztery metody liczenia pracowników

Istnieją aż cztery metody liczenia pracowników zależnie od tego, do czego nam to służy. Powyżej opisano dwie z nich: liczenie punktowo na konkretny dzień w celu ustalenia wysokości subwencji oraz liczenie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy na potrzeby umorzenia subwencji.

Trzecia metoda służy ustaleniu tego, czy jesteśmy mikro-, MŚP, czy dużym przedsiębiorcą. Metoda ta ignoruje przepisy unijne, czyli Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie to mówi, że do stanu zatrudnienia liczymy np. właściciela firmy, czy też wspólników spółki jawnej.

Artykuł 5

Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP) (…). W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właściciele-kierownicy;
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. (…)

Nie jest jednak tak, że Regulamin PFR zupełnie ignoruje ww. przepis. Ma on zastosowanie w czwartej metodzie liczenia, gdy przedsiębiorca ma ustalić, czy istnieją tzw. przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane np. czy mamy udziały w innej spółce lub też, czy nasz małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tej samej lub podobnej branży.

Stan zatrudnienia i finansów takich przedsiębiorstw wliczamy wtedy do naszej firmy i nagle możemy stać się nie mikrofirmą, a małym przedsiębiorstwem, co rzutuje na zupełnie inną metodę obliczania subwencji i jej umorzenia.

Na potrzeby ww. obliczeń Regulamin PFR w pełni respektuje przepisy unijne i każde je stosować. Jeśli więc np. będziemy wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych to w jednej możemy być wliczeni w stan zatrudnienia, a w drugiej nie. 

Gdzie szukać informacji o Tarczy Finansowej PFR?

Dostępnych jest bardzo dużo źródeł. Z tego powodu polecamy naszą publikację Tarcza Finansowa. Subwencje dla firm. Poradnik. Poradnik powstał na bazie wszystkich dostępnych w Internecie informacji. Jest krótszy, analizuje błędy w innych publikacjach i systematyzuje wiedzę z różnych źródeł, które przedstawiamy poniżej:

Jeden z ww. linków nie działa? Daj nam znać.

Poradnik

Przygotowaliśmy kompletny, napisany zrozumiałym językiem Poradnik o Tarczy Finansowej. Możesz go kupić tutaj. Zobacz darmowy fragment. W Poradniku omawiamy bardzo ważne kwestie:

 • Na czym polegają subwencje z PFR i inne?
 • Na co uważać?
 • Jakie pułapki spotkasz w systemie banku przy składaniu wniosku?
 • Które błędy w Regulaminie PFR mogą kosztować Cię utratę subwencji?
 • Jestem mikro- czy małym przedsiębiorstwem? Dlaczego to ważne?
 • Ile będę musiał oddać bankowi?
 • Jak umorzyć jak najwyższą kwotę?
 • Na co mogę przeznaczyć subwencję?
 • Jak obliczyć spadek obrotów?
 • Jak liczyć liczbę pracowników do subwencji?

W poradniku podajemy też liczne przykłady, które ułatwią wszystkie decyzje. Poradnik otrzymasz od razu po kupnie na maila. Bezpłatnie otrzymasz też aktualizacje poradnika.

Pomoc online przy składaniu wniosku

Pomagamy też przy składaniu wniosku online. Składamy go wspólnie z klientem widząc to co robi na ekranie swojego komputera. Szczegóły tej formy pomocy opisujemy tutaj Nie stosujemy wysokich wynagrodzeń “success fee” tak jak inne firmy.

Pytania i wątpliwości

Opisane wyżej kwestie to tylko wycinek problemów związanych z Tarczą Finansową PFR. Poniżej prezentujemy listę pytań, na które odpowiedzi nie zna prawdopodobnie nikt, włącznie z samymi twórcami Regulaminu PFR. Zadawaliśmy część z tych pytań zarówno na Facebooku PFR, w formularzu kontaktowym na stronie www oraz telefonicznie. Bez efektu.

 • 1. Dlaczego do ustalania przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych mamy stosować Załącznik nr I do Rozporządzenia KE, ale do własnego przedsiębiorstwa już nie? Skutki są przecież daleko idące bo do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie partnerskim / powiązanym powinienem wliczyć np. wspólników spółki osobowej. A do własnej spółki będącej beneficjentem już mam tego nie robić?
 • 2. Co jeśli przychód/obrót jest zwiększony o sprzedaż środka trwałego? We wniosku nie ma pola na wyjaśnienia dlaczego istnieje rozbieżność między kwotą we wniosku. Jak wyjaśnić to przy pierwszym lub ponownym składaniu wniosku?
 • 3. Czy sprzedaż środka trwałego zaliczać do obrotu? Przecież jeśli sprzedałem coś, żeby ratować firmę to nie odzwierciedla to mojej sytuacji na rynku pogorszonej przez COVID-19.
 • 4. Dlaczego system banku w polu „obroty” podpowiada PLN. Sugeruje to niemożność wskazania spadku obrotów w ujęciu ilościowym, a spadek może być ilościowy lub wartościowy.
 • 5. Czy i jak PFR będzie weryfikował istnienie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych?
 • 6. Dlaczego system banku umożliwia złożenie wniosku na rachunku firmowym, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym (ING Bank)? Czy PFR wypłaci subwencję na taki rachunek? Aktualnie wynika to tylko z deklaracji na stronie internetowej PFR, a jest wprost sprzeczne z Regulaminem PFR.
 • 7. Skąd we wniosku niewynikające z Regulaminu pytanie o to ile miejsc pracy uratuje dotacja? Czy i jak odpowiedź na to pytanie może rzutować na fakt przyznania lub wysokość subwencji? W odpowiedziach PFR sugeruje się, że ma to służyć tylko celom statystycznym. Czy na pewno?
 • 8. Skąd we wniosku niewynikające z Regulaminu pytanie – co najmniej wobec mikroprzedsiębiorców – o to w jakim % subwencja pokryje prognozowane w terminie 12 miesięcy straty? Czy i jak odpowiedź na to pytanie może rzutować na fakt przyznania lub wysokość subwencji? W odpowiedziach PFR sugeruje się, że ma to służyć tylko celom statystycznym. Czy na pewno?
 • 9. We wniosku pojawia się pytanie o przychód za 2019 r. W przypadku mikroprzedsiębiorcy nie ma to znaczenia dla ustalenia wysokości subwencji. Czy błędna odpowiedź na to pytanie, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku?
 • 10. Na s. 4 Regulaminu PFR mamy odwołanie do „dokumentu pt. Program rządowy – tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r., z którego wyciąg stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu”. Dlaczego nigdzie nie opublikowano uchwały RM z 14.04.2020 r. (lub z 27.04.2020 r. wg nowej wersji dokumentów) i samego programu rządowego w jego pełnej treści? Czy nie powinna być opublikowana w Monitorze Polskim?
 • 11. Co w przypadku śmierci przedsiębiorcy po otrzymaniu subwencji? Co w przypadku niewyznaczenia zarządcy sukcesyjnego?
 • 12. Zgodnie z tabelą w Programie rządowym dla MŚP możemy za mnożnik kwoty subwencji przyjąć wartość 0% – 8%. W takim przypadku musimy jeszcze ustalić nasze przychody ze sprzedaży w 2019 r. Regulamin PFR nie wyjaśnia, czy chodzi o rok kalendarzowy, czy również obrotowy, który nie pokrywa się z kalendarzowym. Wyjaśnia to jedynie decyzja Komisji Europejskiej, gdzie mowa jest o „financial year”. Czy PFR potwierdza, że chodzi o rok obrotowy?
 • 13. Co jeśli wniosek w systemie bankowym złoży osoba na podstawie pełnomocnictwa innego niż wzór z załącznika do Regulaminu PFR, gdzie wymagane jest poświadczenie notarialne podpisów lub podpis kwalifikowany. Czy można post factum potwierdzić czynności w systemie bankowości elektronicznej poprzez złożenie z późniejszą datą potwierdzenia tych czynności w wymaganej formie?
 • 14. Czy w § 5 ust. 1 Regulaminu PFR jest błąd dotyczący określania spadku przychodów dla MŚP? Chodzi o porównanie tego samego miesiąca do tego samego miesiąca co matematycznie uniemożliwia obliczenie spadku obrotów.
 • 15. Dlaczego w jednym z dokumentów PFR podano informację, że złożenie wniosku o subwencję bez odczekania 4-7 dni od złożenia stosownych deklaracji lub wysłania plików JPK może skutkować odrzuceniem wniosku? Wniosek powinien wtedy czekać na rozpoznanie, a nie być odrzucany. Z którego punktu Regulaminu PFR wynika możliwość odrzucenia wniosku w takim przypadku?
 • 16. Dlaczego z Regulaminu PFR ani z Programu rządowego nie wynika wymagana forma pełnomocnictwa do złożenia wniosku i zawarcia umowy? Dlaczego informacje te można ustalić dopiero po zapoznaniu się z pouczeniem pod dokumentem pełnomocnictwa stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu PFR. Informacja o wymaganej formie pełnomocnictwa powinna być zawarta w § 11 ust. 11 Regulaminu PFR.
 • 17. Co jeśli osoba składająca wniosek będzie dysponowała pełnomocnictwem w innej formie niż z podpisami notarialnie poświadczonymi lub pełnomocnictwem podpisanym podpisem kwalifikowanym? Co jeśli po fakcie złożenia wniosku mocodawca potwierdzi ważność czynności pełnomocnika w formie wymaganej przez PFR?
 • 18. Czy w przypadku spółki cywilnej, gdzie podatnikiem VAT jest spółka, a podatnikami PIT są wspólnicy, a także pracodawcą jest spółka cywilna, wspólnik ma wskazać informacje o zatrudnieniu i obrotach spółki? W naszej ocenie tak.
 • 19. Jak obliczać średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy (na potrzeby umorzenia subwencji) w przypadku pracownika wysłanego na przestój np. w trybie art. 15g ustawy o COVID-19?
 • 20. Jak obliczać średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy (na potrzeby umorzenia subwencji) w przypadku osoby współpracującej w oparciu o umowę cywilnoprawną?
 • 21. Dlaczego Program rządowy i w ślad za nim Regulamin PFR premiuje zatrudnienie na umowy cywilnoprawne? Sytuacja osoby, która na potrzeby wyliczenia wysokości subwencji zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę na pół etatu i 7 osób na umowę cywilnoprawną w dowolnym wymiarze godzin jest lepsza niż osoby, która zatrudnia np. 5 osób na umowę o pracę na cały etat.
 • 22. Na podstawie jakich źródeł system bankowości elektronicznej informuje o podaniu błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej lub błędnym kodzie PKD? Wnioskodawcy sygnalizują informację o błędzie mimo podania danych zgodnych z CEIDG.

 

280 KOMENTARZE

 1. Bardzo ważna zmiana w PFR. 20 lipca pojawił się nowy komunikat. Pracownicy na UoP ale zgłoszeni z kodem 0511 (współpracownik – członek rodziny) już mogą być uwzględniani do wyliczenia czy firma jest mikro czy MSP. Nie czekałem na rozpatrzenie reklamacji (już prawie 2 miesiące… ) tylko złożyłem nowy wniosek. Odpowiedź pozytywna po 10h od złożenia wniosku w banku. https://pfrsa.pl/dam/jcr:6c43fe7e-1966-4ca3-9dde-c0cabc7c0a2b/Komunikat%20PFR_9.pdf

 2. złożyłam reklamacje 10 czerwca i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi, Panie na infolinii każą tylko czekać cierpliwie

 3. Czy istnieje możliwość złożenie odwołania gdyż wybrałem zła formę liczenia pracowników. Odwołania nie mogę złożyć przez standardowy formularz banku gdyż forma liczenia pracowniku nie może być już zmieniona. Co w takiej sytuacji?

 4. Dzień dobry
  Przez moją niewiedzę zaznaczyłam że jestem nieprzedsiębiorącą a nie małym przedsiębiorcą. Czy jest szansa na odwołanie???

  • Rozumiem, że chodzi o rozróżnienie mikrofirma/mała firma. W takim przypadku PFR oczekiwał zwrotu subwencji i miał umożliwiać ponowne wnioskowanie.

 5. A jak sprawdzić dlaczego mamy odmowę z art 96 ust 9 – w 2014 byliśmy wykreślenie, ale od 2016 jesteśmy czynnym podatnikiem VAT , mamy tez zaświadczenie z US , a wnioski są
  odrzucane z tego artykułu

  • To błąd, którego nie wyeliminowali mimo deklaracji, że sobie z tym poradzili. Trzeba wzywać PFR do zapłaty i pisać reklamację. Proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl.

 6. witam. Firma otrzymała subwencje lecz kwota mniejsza niż we wniosku.
  Powodem obniżenia kwoty jest inna liczba pracowników. Firma ma jednego pracownika pełny etat kod zus 0110 oraz 3 pracowników młodocianych zgłoszonych do zus składki od nich płacone . ( zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w tego typu umowie nie ma podanego czasu pracy – W RCA JEST KOD ZUS 0120 WYMIAR CZASU PRACY PUSTY BO TAK KAZAŁA PANI W ZUS ZROBIĆ ) i być tu mądry jak oni to liczą proszę o pomoc i jakieś informacje

 7. Warto zwrócić uwagę też na linie konsultacyjne czy jak kto woli obsługę klienta – telefoniczna jest zawsze więcej płata niż połączenie na numery zwykłe stacjonarne czy komórkowe aby zniechęcić petentów. Znaczy tak jest w wielu przypadkach ale nie wszędzie.

  • Osobiście odradzam korzystanie z infolinii PFR bo miałem bezpośrednio do czynienia z licznymi przypadkami wprowadzania naszych klientów w błąd.

 8. Dzień dobry. W regulaminie PFR jest zapis, że środki z PFR nie mogą być przeznaczane na wypłaty dla właścicieli ( brak szczegółów co do formy wypłaty). Czy wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub prokurenta ( z tyt wykonywanej przez nich pracy) lub wynagrodzenie dla właściciela z tyt umowy o pracę ( jeśli jest zatrudniony w spółce) będą traktowane jako wypłaty dla właścicieli, czy jako koszty wynagrodzeń- czyli prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej? Pozdrawiam

  • Czy udało się Panu/Pani ustalić, jakie jest stanowisko PFR SA w tej kwestii? Stanęliśmy przed podobnym problemem. Na dzień dzisiejszy PFR SA udziela odpowiedzi powielając niejednoznaczne odpowiedzi z FAQ.

  • Witam. Zatrudniam obecnie dwie osoby, jedna na 3/4 etatu, oraz druga na 1/4 etatu. Oczywiście umowy o pracę. Wypłacili mi subwencję za 0.5 etatu. Bo tak widzą niby w swoich źródłach. Jak to poprawić?

 9. Witam,
  jestem mikroprzedsiębiorcą, mam zatrudnionych od wielu lat, dwóch pracowników. Subwencja została przyznana tylko na jednego.
  “Zweryfikowana przez PFR liczba pracowników użyta do wyliczenia kwoty subwencji = 1.”
  Drugi z nich przebywał na klikumiesięcznym zwolnieniu lekarskim (właśnie powrócił do pracy) i to podejrzewam jest przyczyną problemu.
  Pomimo zapisu w definicji pracownika, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim są uwzględniane, to jednak nie są… Ot, Bizancjum. Teraz czeka mnie zadanie w stylu udowodnij, że nie jesteś wielbłądem.
  Nawet nie wiem do kogo się odwołać: do ZUS do PFR?
  Proszę o pomoc.

 10. dzień dobry.
  Jakiś pomysł na decyzje odmowną w sprawie subwencji? Na dzien 31/12/2019 pracownik liczba sztuk :1, od tamtej pory żadnych zmian. Dodatkowo udało mi się otrzymać na tego pracownika zwolnienie z ZUS miesiąc temu. Pracownik posiada normalna umowa o pracę na caly etat. Wg PFR liczba pracowników: 0.

   • Wszystko na bieżąco idzie. Mam biuro księgowe które mi to ogarnia. Zusy cały czas płacone. W pfr mówią żeby złożyć jeszcze raz. Jak nie przejdzie to odwołanie za pośrednictwem banku.

    • nie da się złożyć odwołania jeśli decyzja jest odmowna w całości, odwołanie przysługuje tylko wtedy gdy decyzja jest częściowo negatywna

     • Banki mają procedurę reklamacyjną/odwoławczą. Tak mi powiedzieli w banku oraz na infolinii pfr. Tylko do końca nikt nie wie jakie dokumenty mam dołączyć..

 11. Witam,
  Mam taką sytuację – otrzymałem subwencję na 1 pracownika. Jednak chciałbym dostać subwencję na 2 pracowników. Na dzień 31 grudnia zatrudniałem 1 pracownika, aktualnie zatrudniam 2 pracowników. We wniosku, który składałem w kwietniu brałem spadek obrotów rok do roku, marzec 2020 względem marca 2019. Przy ustalaniu kwoty pracowników do subwencji można być stan na 31 grudnia 2019 lub stan na ostatni dzien miesiaca roku poprzedniego opdowiadajacego nazwie miesiaca, w ktorym firma sklada wniosek (wedle swobodnego wyboru firmy). W tej sytuacji mogę wybrać albo stan na 31.12.2019 albo na 30.04.2019 – wówczas miałem 2 pracowników. Jak w tej sytuacji otrzymać dotację na drugiego pracownika, pierwsze odwołanie było nieskuteczne. Z góry dzięki za pomoc

 12. Witam. CZy pracownik będący na L4 marzec, kwiecien, 2020 jest liczony do wysokosći ustelenia subwencji i czy mogę go podać przy wyliczaniu stanu zatrudnienia.

 13. Na 31 grudnia 2019 r. zatrudniałam pracownicę (kod 011000). Miała umowę o pracę do dnia porodu, czyli u niej konkretnie do dnia 4 kwietnia 2020 r. Tuż przed porodem była na chorobowym. W jej przypadku RSA wygląda tak, że kod świadczenia/przerwy za okres od 01.04.2020 do 03.04.2020 to 313, i od 04.04.2020 do 04.04.2020 (jeden dzień) to 311. W dniu 28 maja 2020 r. zatrudniłam kolejną pracownicę. Z regulaminu PRF wynika, że mam wskazać liczbę pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę subwencji – czyli obecnie wskazuję, że na koniec maja miałam 1 pracownika. Ale są tam jakieś dziwne informacje na stronie ZUS, że np. dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020. No i zgłupiałam. Idąc tym tokiem myślenia dla wniosku złożonego jutro, stan zatrudnienia ustalam na 31 maja 2020, ale na podstawie dokumentów za kwiecień 2020 r. Przecież to jest niemożliwe. Nie da się ustalić zatrudnienia na koniec maja na podstawie dokumentów za kwiecień. Dokumenty za kwiecień nie dotyczą maja! Czy jeśli faktycznie jest stosowany taki dziwny system weryfikacji (nie oddający rzeczywistości) to czy w moim wypadku otrzymam subwencję jak złożę jutro wniosek? A jeśli nie, to jak rozwiązać ten problem? Złożyć jutro do ZUS komplet dokumentów za maj?

 14. Czy są jakieś sposoby wpływu na to że liczy się tylko umowa o prace? Miałem na dzień 31.12.19 zatrudnionych 4 osoby ale wszyscy na umowie o pracy, wyrabiali godzin czasami nawet więcej niż 150. Teraz zatrudniam 2 osoby i chcę zachować miejsca mimo spadku obrotów na 62% bo jest to branża turystyczna ale bez szans… Chciałbym złożyć jakoś prośbę o zmianę regulaminu, bo umowy zlecenia się liczą ale i tak muszą być umowy o pracę… Myślę że jest to niesprawiedliwe dla wielu firm…

 15. Dzień dobry,

  czy osoby przewbywające na maciezyńskim i zasiłku rehabilitacyjnym od 1,5 roku również powinny być wliczone do ilości pracowników?

 16. Czy wypełniając wniosek od dnia 01.06.2020 mając już rozliczony PIT-36, kwotę obrotu za rok 2019 wpisuje rzeczywisty obrót wg PIT-36 czy sumuje obrót z poszczególnych miesięcznych deklaracji VAT i wpisuje go bez groszy?

 17. Dzień dobry!
  Czy udało się komuś dowiedzieć jaka jest startowa data, w której zaczynamy liczyć średnie zatrudnienie przez 12 miesięcy? Dla daty otrzymania pozytywnej decyzji o wypłacie subwencji w maju jest to 30 kwietnia? Czy może cały kwiecień? a może dopiero cały maj?
  Drugie pytanie czy jest już schemat jak liczyć średnie zatrudnienie gdy posiada się też osoby na umowę zlecenie (według godzin pracy przeliczając na pełen etat?)

 18. Witam, ponawiam pytanie, będę wdzięczna za pomoc w tej sprawie.

  Co w przypadku, gdy pierwszego pracownika zatrudniłam dopiero po 31.12.2019 roku. Subwencja mi się nie należy.. Tylko chciała bym zrozumieć dlaczego jeżeli mam utrzymać etat i nie dostanę wsparcia. Moim zdaniem nie jest to w porządku. Myślisz, że zrobią coś z tym „fantem”?

  • Mam podobny problem. Pracownicy zatrudnieni na umowę o prace po 31.12.2019.
   Wcześniej mieli umowy zlecenia. Po rozmowie z panią z PFR okazuje się że nie otrzymam subwencji ponieważ wymogiem jest zatrudnienie przynajmniej 1 pracownika na umowę o prace na dzień 31.12.2019. Czyli co teraz mam zrobić? Mam koszty związane z wynajęciem warsztatu oraz magazynu,moja branża stoi i nie wiadomo kiedy ruszy! Mam zamknąć działalność i zwolnić pracowników?! Będę wdzięczna za pomocną odpowiedź

 19. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudniałam 9,20 pracownika. Odrzucono mój wniosek z powodu przekroczenia o 0,20 pracownika i z tego powodu nie jestem mikroprzedsiębiorcą. Obecnie zatrudniam 7 pracowników.
  Nie osiągam rocznego obrotu w wysokości 2 mln Euro.
  W przewodniku dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR na stronie 7 definiuje się kategorię mikroprzedsiębiorstwa uzależniając od liczby pracowników jako < 10. Czy 9,20 jest mniejsze od 10 czy też nie! Dlaczego nie honoruje się zapisów, które sami stworzyli.

 20. Dzień dobry,
  Jeżeli prowadzę działalność od 2018 roku, mam spadek obrotów w ujęciu miesięcznym kwiecień do marca 2020 na poziomie 70%, ale pracownika zatrudniam dopiero od 01.02.2020r (przed 31.12.2020- zatrudnionych 0) nie kwalifikuję się do pomocy z PFR?

 21. W odmowie stan pracowników na 30.04 wynosi 13 pracownikow (1 osoba pracowala do połowy kwietnia). Z obliczen wynika, ze bylo 10 z hakiem, bo sa osoby na 1/2 etatu i 1/16 etatu. W kolejnym wniosku podane zostalo 11 osob (a nie 13 jak w odmowie). Subwencja przyznana. Czy czymś to skutkuje, że oni podali 13, a do kolejnego wniosku wpisano 11? Trzeba to jakos wyprostowac? Roczny dochód z PIT tez sie nie zgadzal w pierwszym wniosku, potem został wpisany ten z odwołania, wyższy. Czyli raczej powinno być ok. Czy lepiej mieć jakiś dokument z US jaki faktycznie był przychód?

 22. panie Oskarze, czyli najlepiej będzie złożc wniosek w czerwcu, bo wtedy na dzien 31.05 mialam zowu 4 pracowników, czyli oswiadczam zgodnie z prawdą, ajezeli zus prześle dane za kwiecien, gdzie miałam 2 pracowników, to będę mogła się odwołac. Amoże do czerwca coś z tym zrobią,aby zus nie przekazywał wczesniejszych danech o stanie zatrudnienia, tylko faktycznie, te które są wykazane na koniec miesiąca?

 23. Dzień dobry,
  firma na dzień 31.12.2019 zatrudniała 8 pracowników na pełen etat. Natomiast na początku grudnia zatrudniała 10 osób, jedna osoba odpadła 6 grudnia, kolejna 12 grudnia. Wniosek został odrzucony ponieważ na dokumencie RCA za grudzień widnieje 10 pracowników, choć stan zatrudnienia na koniec miesiąca wynosił 8 osób. W jaki sposób można PFR udowodnić, że stan na koniec roku wynosił 8 osób?
  Pozdrawiam

  • Pisemną reklamacją do PFR z wezwaniem do wypłaty prawidłowej kwoty. Proszę też sprawdzić, czy Pana bank udostępnił dzisiaj opcję reklamacji (zapytań) do PFR

 24. jezeli skladam wniosek w maju, to jaki mam podac stan zatrudnienia, skoro zus przesyla dana za marzec, w marcu mialam 4 osoby a w kwietniu 2, wiec, mam wpisac 4, skoro zus przekazuje dane za marzec?

  • Proszę podawać zgodny z Regulaminem PFR tj. z końca kwietnia. Inaczej można sobie zamknąć drogę do odwołania / reklamacji, kiedy już poprawią oprogramowanie.

   • A co jeśli przyznano subwencję dla MŚP, mimo podania źle wyliczonej – mniejszej – liczby pracowników niż w pierwszym odwołaniu od PFR? Trzeba to jakoś wyprostować, zgłosić do PFR?

   • Czy w każdej umowie w 1 punkcie jest “osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy oświadcza, iż jest uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorcy…” – nawet jak się takiego oświadczenia nie zaznaczyło? W umowie jest nazwa firmy imie nazwisko NIP REGON (Przedsiębiorca), reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej Umowy przez (imię i nazwisko jak wyżej), PESEL. I poniżej to oświadczenie. Czy w każdej umowie to istnieje?

   • Panie Oskarze proszę o odpowiedź. Przyznano przedsiębiorcy (MŚP) subwencję. Stan zatrudnienia policzył na podstawie listy płac na 30.04.2020 i odjął pracownika, który zwolnił się w polowie miesiąca. Okazało się, że ZUS dane na 30.04 zaczytuje z marca i miałby 13 pracowników. (Taką liczbę (13) podali w odmowie I wniosku, mimo to podał w kolejnym 11). Czy tak przyznaną subwencję lepiej zwrócić? Nie wpływa to przecież na wysokość subwencji? Oczywiście musi liczyć, że PFR w każdej chwili może żądać zwrotu. Gorzej z odpowiedzialnością karną, bo podał nieprawdziwe dane.

 25. Witam, jak składam wniosek w maju a mianowicie 29.05 i n adzien 31,12,2019r. mialam 4 pracowników, to skladajac wniosek własnie z datą 29.05.2020, jakie dane wysle zus odnosnie stanu obecnego zatrudnienia, za kwiecień czy za marzec 2020r?

 26. firma z którą współpracuję
  na dzień 31 grudnia zatrudniała 10 osób,
  ale jedną z osób była córka właściciela
  zamieszkująca z nim w jednym gospodarstwie domowym.

  Czy jest jakaś możliwość by mogli skorzystać
  z tarczy PFR jako mikroprzedsiębiorstwo?

  W styczniu 2020 zatrudniali już 12 osób
  i tyle samo zatrudniają do dzisiaj.

  • Nie ma, chyba że miała status osoby współpracującej na umowę o pracę i było to uwidocznione w ZUS. Jakkolwiek zgodnie z Regulaminem nadal jest to 10 osób, to system PFR widzi to inaczej, jako 9 osób. Niemniej jednak dla mnie jest to ewidentnie status MŚP, a nie mikrofirmy.

 27. Moja firma rozlicza się metodą kasową, przy składaniu wniosku dane o przychodach podałem z pliku JPK (VAT7) – porównywałem miesiąc marzec i luty 2020. Jak wiadomo plik JPK za miesiąc luty zawiera faktury np z miesiąca stycznia (przy metodzie kasowej). Czy mogę mieć z tego powodu problemy?
  Wniosek składałem w dniu rozpoczęcia programu i jedynym sposobem otrzymania subwencji było bazowanie na plikach JPK (VAT7). Niedawno się to zmieniło i dopuścili możliwość bazowania na np KPiR.
  Na infolinii JPK otrzymałem informacje, że jest wszystko ok, ale nie jestem pewien na 100% czy osoba na infolinii była w pełni kompetentna.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Ciężko czynić Panu zarzut z bazowania na wytycznych PFR, mimo tego, że można te wytyczne uznać za sprzeczne z ich własnym Regulaminem.

 28. Moja firma zatrudniała na dzień 31 grudnia 11 osób na umowę o pracę. W tych jedenastu osobach – jedna jest na urlopie wychowawczym od marca 2019 roku i jedna na urlopie macierzyńskim od 06 grudnia 2019 roku, której umowa skończyła się 31 grudnia 2019 roku. PFR odrzucił mój wniosek, ZUS udostępnił im dane, że na dzień 31 grudnia 2019 roku mam 10 pracowników, czyli pracownica, która jest na urlopie macierzyńskim od 6 grudnia 2019 roku na dzień 31 grudnia jest pracownikiem z kodem 0110, a nie z kodem pracownika na urlopie macierzyńskim 1240. PFR w regulaminie mówi, że dla określenia statusu firmy ma być stan na dzień 31 grudnia 2019 roku. To moja pracownica na dzień 31 grudnia była już na urlopie macierzyńskim. Według mnie na dzień 31 grudnia miałam 9 pracowników, wyłączając osobę na urlopie wychowawczym i osobę na urlopie macierzyńskim i powinnam wg definicji PFR spełniać warunki mikroprzedsiębiorstwa. Proszę o komentarz. Czy się mylę?

  • Być może księgowość zbyt późno przekazała informacje o statusie tych dwóch pracowników do ZUS? Proszę wziąć zaświadczenia z ZUS o statusie tych pracowników na 31.12.2019 r. i należy pisać wezwanie do PFR do udzielenia subwencji w trybie mikrofirmy.

 29. złożyłem wniosek i otrzymałem pozytywna odpowiedz i przelane zostały środki
  na jednej spółce prowadzę dwie rożne działalności
  podałem pomyłkowo obroty tylko z jednej działalności której wpisałem jak dominującą PKD
  czy mogę odwołać się i skorygować obroty z obydwu działalności i zwiększyć kwotę dotacji

 30. Firma jest mikroprzedsiębiorcą na 31.12.2019 zatrudniała 8 osób ( 4,25 etatów + 3 um.zlecenie), Na 30.04.2020 też 8 osób . Wniosek złożony 1 maja 2020 r. Subwencja przyznana na 3 osoby ( tj. 2,4 etatów)
  dane w ZUS z m-ca marca 2020 r. Złożono odwołanie 18 maja 2020 ale dane nie są zaczytywane dalej z marca 2020 Więc odpowiedź negatywna . Nie da sie tego zmienić w ZUS. Proszę o pomoc. Czy jest możliwość reklamacji i dosłania dokumentów do PFR za m-c kwiecień 2020????

 31. Witam. Czy w drodze odwołania jest możliwość poprawienia miesiąca na który liczymy stan zatrudnienia? Zaznaczyłem omyłkowo miesiąc roku poprzedniego zamiast 31.12.2019 r. (więcej zatrudnionych), co spowodowało, że otrzymałem o 60% mniejszą subwencję. Na wniosku reklamacyjnym Alior Banku ta możliwość jest zablokowana. Czy jest jakaś możliwość odwołania w tej części?
  Dziękuję za informację.

 32. Szanowni Państwo
  proszę o wyjaśnienie czy prawidłowo rozumiem definicję Mikrofirmy
  Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu przewidzianego dla mikrofirm, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:
  posiadał status mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudniał co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR;*

  Czy należy ją rozumieć w ten sposób ze jesli firma zatrudniała na 31.12.2019 przykładowo 9 osób i miała sumę bilansową ponizej 2mln EUR ale przychody powyzej 2mln EUR
  to nie jest Mikrofirmą?

  dziekuje z góry

  i pozdrawiam

  Grzegorz

 33. Czy jeżeli zatrudniam wyłącznie na podstawie umowy zlecenie mogę ubiegać się o tarczę (stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą)?
  Zatrudniamy od 8-10 pracowników (zleceniobiorców) w przeliczeniu na pełne etaty.

 34. Witam Panie Oskarze. Mam taki problem. Złożyłam wniosek przez bank, w tym samym dniu otrzymałam pozytywną decyzje. Na następny dzień otrzymałam środki. Dopiero później przeczytałam umowę. Oświadczyłam że na dzień złożenia wniosku prowadzę główna działalność w klasie PKD 49.41Z – Transport Drogowy Towarów. I dalej w umowie jest moje oświadczenie że prowadzę a) działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury i b) prowadzę działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Jestem pewna że tego nie zaznaczałam we wniosku. Co w takiej sprawie mam zrobić? Dzwoniłam do PFR i tam nie udzieliły mnie informacji co dokładnie mam robić tylko powiedzieli żeby nie wydawać tych środków. Bank na razie też nie może udzielić takiej informacji…. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

 35. Witam,
  mam spory problem 30/04/20 podpisałam wniosek jako księgowa nie mając pełnomocnictwa notarialnego, dokładnie “studiując” przewodnik PFR. Pieniądze przyszły 05/05/20 – jednocześnie nie do końca rozumiejąc zapis pod załącznikiem 2- regulaminu zaczęłam dzwonić na infolinię kiedy ma być ten podpis notarialny – notariusze są przecież zamknięci. Uzyskałam info “na gębę”, że potem mogę to zrobić albo wystarczy podpis kwalifikowany potem. Codziennie dzwonię na PFR, do banku, który też “na gębę” daje informacje i nie ma oficjalnego stanowiska czy zrobiłam poprawnie. Wczoraj właściciel podpisał mi upoważnienie podpisem kwalifikowanym – wczoraj. Nikt nic nie wie, a ja boję się, że będzie konieczny zwrot środków. Pisma mailem do PFR wysłane – odpowiedź – automat – bez wiążącej informacji. Co będzie jeśli 31/12/20 będzie właściciel musiał zwrócić środki – bo ja źle zostałam poinformowana – w dodatku telefonicznie.

  • Proszę przeczytać &9 umowy o subwencję w którym określone jest jakie dokumenty musi dostarczyć Przedsiębiorca do Banku do dnia 31.12.2020 . Oprócz wymienionego w &9 pełnomocnictwa znajduje się tam również ( po słownie lub ) ,, potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia ( oświadczenie stanowi załącznik nr 3 )

   Info z Banku
   w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.

   • w umowach jest pełnomocnictwo lub oświadczenie, ale zamieszanie wprowadza regulamin, w którym jest “oraz” – moim zdaniem pierwszeństwo ma umowa,więc albo pełnomocnictwo albo oświadczenie potwierdzające czynności. To by zresztą odpowiadało zasadom z kodeksu cywilnego dotyczącym działań pełnomocnika, choć nie wiadomo czy dla PFR coś takiego jak kodeks cywilny istnieje:)
    Miejmy nadzieję, że to zostanie przez PFR wyjaśnione i to szybciej niż później…

 36. Właśnie dostałem odpowiedź odmowną z pfr. Miałem zaległości na zus na dzień 31.12.2019, ale na dzień złożenia nie mam zaległości (dostałem potwierdzenia zwolnienia z zus za marzec w 7 maja- za kolejne miesiące pewnie dostanę w kolejnym miesiącach). Zaległości podatkowej nie miałem na dzień 31.12.2019, ale posiadam zaległości z vat na dzień złożenia wniosku (jeszcze nie potwierdzone przez US pismo o odroczenie vat). Według regulaminu jestem czysty na dzień złożenia wniosku z zus i na dzień 31.12.2019 z podatku. Niestety automat maszyna nie respektuje regulaminu i odrzuca mój wniosek. Jakieś rady? Ktoś przechodził przez podobny temat?

  • Witam,
   Mam dokładnie taką samą sytuację. Dzwoniłam w tej sprawie do banku, w którym składałam wniosek i niestety sprawę trzeba wyjaśnić z zusem, dopuki oni nie poprawią danych w swojej bazie nie ma co składać kolejnych wniosków lub odwołań bo dezycja będzie z automatu powtórzona. Czekam już prawie miesiąc na odpowiedź od zus. Infolinia jest zapchana, można złożyć pismo i czekać….

 37. Co w sytuacji, gdy na dzień 31.12.2019 było 6 pracowników, a w dniu 30.04.2020 było to już 20 osób? Wniosek składa się jako mikrofirma, ale wniosek nie przyjmuje więcej niż 9 osób. Czy finansowanie w ogóle przysługuje? Jeśli tak, to ilu wpisać pracowników?

  • tylko za 6 pracowników można dostać subwencję, bo nie można dostać więcej niż jest stan na 31.12.2019. Dofinansowanie przysługuje

 38. Mam pytanie o dane dotyczące informacji o dochodach ze sprzedaży. Wpisałam kwotę sprzedażny z deklaracji VAT. Obcieli nam 50 tyś. sprzedaż nie wiem na jakiej podstawie. Oczywiście wyszło, że mamy tylko 19% straty a jak wprowadzałam dane to pokazało 36%. Wniosek rozpatrzony negatywnie. W uzasadnieniu są wykazane kwoty i podane że sprzedaż mniejsza o 50 tys. Co mam z tym zrobić? Na jakiej podstawie zmniejszyli nam sprzedaż?

 39. Witam
  Mam pytanie dotyczace udzielenia pełnomocnictwa w spółce cywilnej. Czy pełnomocnictwo daje kazdy wspólnik spólki cywilnej, czy jedno od wszystkich wspólników – jak je wupełnić

 40. U mnie również “Brak pracowników na koniec 2019” i tu zaczynają się schody: zatrudniam żonę na pełen etat, na umowę o pracę, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Regulamin PFR mówi właśnie o Pracowniku jako osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Sęk w tym, że już weryfikacja danych w ZUS odbywa się na podstawie kodów zgłoszenia do ubezpieczenia (niewymienionych w Regulaminie), w których nie ma kodu 0511 (osoba współpracująca). Z kolei ZUS wymaga zgłoszenia małżonka, nawet zatrudnionego na umowę o pracę, z kodem właśnie 0511 (to wynika akurat z definicji członka rodziny a nie z definicji pracownika, na którą patrzy ZUS). Jak podejść do rozwiązania takiego problemu? Nie mam innych pracowników więc otrzymałem odmowę a nie pomniejszoną decyzję pozytywną, więc nie mogę skorzystać ze ścieżki odwoławczej.

  • U mnie ta sama sytuacja. Mąż zatrudniony na umowę o pracę. Odmowa PRF. Złożyłam reklamację do PFR za pośrednictwem banku. Czekam da odpowiedź.

 41. Czy są obecnie jakieś wytyczne PFR na temat liczby pracowników liczonych do wyliczenia kwoty subwencji w przypadku różnic w stanie zatrudnienia marzec vs kwiecień. Podajemy dane na 30 kwietnia, a weryfikacja odbywa się na podstawie danych z marca ( które jak podała mi księgowa dotyczą pracowników realnie zatrudnionych w lutym) co powoduje rozbieżności. W naszym przypadku chodzi o 5 etatów vs 3 etaty. Czy w takim wypadku wpisując we wniosku 5 etatów otrzymamy subwencję tylko dla 3 etatów, czy wniosek zostanie odrzucony. Czy w przypadku otrzymania subwencji dla 3 etatów powinniśmy startować w procedurze odwoławczej?

  • Są. Cytuję odpowiedź PFR.

   66.Jak jest ustalany stan zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
   miesiąc złożenia wniosku na podstawie danych z ZUS?

   Odpowiedź: Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według imiennych raportów
   ZUS RCA za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca
   poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Oznacza to np., że dla wniosku o subwencję
   złożonego 29 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 31 marca 2020 r. według dokumentów
   za 02/2020, a dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 30
   kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020.

   • Będę wdzięczna za potwierdzenie – jeśli składam wniosek w maju to podaję stan zatrudnienia tak naprawdę za 03/2020 – czyli jeśli stan zatrudnienia w 04/2020 (6 pracowników) zmniejszył się w stosunku do 03/2020 (7 pracowników) to we wniosku o subwencję nie wykazuję tej informacji i składam mimo wszystko dla 7 pracowników?

 42. Jesteśmy małą firmą. decyzją z 18.05 otrzymaliśmy subwencję. Mam pytanie odnośnie zwrotu (rozliczenia) subwencji. W 2019 roku średnie zatrudnienie pracowników w firmie -3,5 (stan na 30.06.2019 -4 osoby i 3 osoby – stan na 31.12.2019. Na dzień 30. 04.2020 r. zatrudnialiśmy 3 osoby ( wszystkie na umowę o pracę). Z wzoru wynika redukcja zatrudnienia. Czy można zatrudnić od maja żonę właściciela będącą na emeryturze jako osoba współpracująca (kod 05 1110) na cały etat aby zwiększyć stan zatrudnienia i uniknąć dodatkowego zwrotu subwencji?

  • Do tygodnia w naszym e-sklepie będzie gotowy nasz poradnik o rozliczaniu subwencji, warunkach umorzenia, wrzucania w koszty. Tam ujmiemy odpowiedzi.

 43. Witam,
  prowadzę działalność gospodarczą. Na 31.12.2019 zatrudniałam 1 pracownika czyli jestem mikroprzedsiębiorcą, ale od kwietnia 2020 nie mam już pracownika. Rozumiem że subwencja mi nie przysługuje?

  • Jeśli Pani kogoś teraz zatrudni, może być umowa zlecenia zgłoszona do ZUS, to po 1 czerwca mogłaby Pani starać się o subwencję.

 44. Dzień dobry, mam pytanie w jaki sposób złożyć wniosek.
  Na dzień 31/12/2019 stan pracowników 9,64.
  Na dzień składania wniosku, czyli maj 2020 8.
  Z instrukcji wynika,że muszę zaokrąglić do 10.
  Z kalkulatora PFR na stronach banku (o ile są one wiarygodne) wynika,że w żaden sposób nie mogę wprowadzić wniosku.
  Ponieważ na dzień 31.12.2019 jestem średnią firmą a na chwilę obecną mikro.
  Proszę o radę czy ktoś składał wniosek przez ING BANK i miał taki problem oraz czy wnioskować jaki Mikro, czy średnia firma.
  Dziękuję :).

  • Sugeruję kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl. Myślę, że będziemy w stanie wyjasnić sprawę w ramach porady telefonicznej.

 45. Witam,
  Jak wyliczona została moja subwencja?
  Na dzień 31.12.2019, stan stały do czasu składania wniosku, miałam 2 pełne etaty, 3 x 1/2 etatu i jeden 1/16 etatu, we wniosku podałam 4 osoby (licząc pełne etaty) – w odpowiedzi z pfr otrzymałam decyzję, że zweryfikowano stan zatrudnienia na 2 osoby, a subwencję otrzymałam na 1,19 osoby. Jak to możliwe?
  Dodatkowo wg pfr mam zaległości w zus na dzień 31.12.2019 – co jest nieprawdą.
  Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim sposobem liczenia? Skąd mogą wynikać takie rozbieżności? Pomijam pomyłkę o 40 groszy w obrotach….

  • Zarówno Pani jak i PFR źle obliczył stan zatrudnienia. Jeśli ją przyznano, proszę złożyć odwołanie. Prawdopodobnie PFR uwzględnił zbyt stare RCA z ZUS.

 46. Moja firma zatrudniała na dzień 31 grudnia 11 osób na umowę o pracę. W tych jedenastu osobach – jedna jest na urlopie wychowawczym od marca 2019 roku i jedna na urlopie macierzyńskim od 06 grudnia 2019 roku, której umowa skończyła się 31 grudnia 2019 roku. System liczy mi 10 pracowników przy określaniu statusu firmy. Według moich obliczeń powinna liczyć 9 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku

   • Dostałam decyzję odmowną, bo system PFR (wniosek składałam przez Bank PKO BP)policzył mi 10 pracowników na dzień 31 grudnia 2019, czyli najprawdopodobniej ujął pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim od 06 grudnia 2019 roku.

 47. Czy przedsiębiorstwa powiązane mogę oddzielnie składać wnioski o subwencję każde w swoim imieniu? Sumując zatrudnienie w obu spółkach mamy status małego przedsiębiorstwa.

 48. Bardzo proszę o poradę. Wyglada na to, ze blednie przeprocesowalismy wniosek uznajac się za mikrofirmę (subwencje w pełnym wymiarze otrzymaliśmy). Dowiedzieliśmy się teraz, ze kurs EUR należy brać z końca grudnia 2019, i w oparciu o taki kurs przekroczyliśmy w 2019 r. obrót 2 mln EUR. Co powinnismy zrobić? Możemy starać się o rozpatrzenie naszego wniosku na nowo, ale już poprawnie jako małej firmy? Z góry dziekuje za odpowiedz.

 49. 1. Nie zalegam z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegałem częściowo na dzień 31 grudnia 2019. Czy mogę brać udział w programie : tarcza finansowa PFR dla mikro firm? 2. Zatrudniam trzech studentów, poniżej dwudziestego szóstego roku życia, z tych powodów nie są oni zgłoszenie przeze mnie do ZUS-u. Czy mogę wliczać ich do liczby pracowników w programie : tarcza finansowa PFR dla mikro firm ? 3. Zatrudniamy, na pół etatu (emerytowany) jednego pracownika, dwóch pracowników na umowę zlecenie zgłoszonych do ZUS-u, trzech studentów na umowę zlecenie nie zgłoszonych ZUS-u oraz jednego pracownika na pełen etat, który przebywa na urlopie wychowawczym do października 2020 roku. Czy liczą się tylko te osoby, które są zgłoszone do ZUS-u czyli 2 i 1/2 etatu bez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym?

  • 1. Tak
   2. Nie
   3. Zależy co ma Pan na myśli pisząc, że “się liczą”. Odrębna kwestia to ustalanie statusu przedsiębiorcy, a odrębna to wyliczanie kwoty subwencji.

 50. Witam, a co jeżeli pierwszego pracownika zatrudniłam dopiero po 31.12.2019 roku. Subwencja mi się nie należy.. Tylko chciała bym zrozumieć dlaczego jeżeli mam utrzymać etat i nie dostanę wsparcia. Moim zdaniem nie jest to w porządku. Myślisz, że zrobią coś z tym „fantem”?

  • Witam,
   prowadzę biuro rachunkowe. Problem ten dotyczy wielu przedsiębiorców. Interweniowałam w tej sprawie nie raz do PFR, otrzymałam odpowiedź, że w przyszłym tygodniu uruchomią przyjmowanie wniosków w trybie indywidulanym, uwzględniać będą kryteria poza regulaminem. Nie przedstawiono mi szczegółów. Trzeba czekać na oficjalną informację. Mam nadzieję, że rozwiążą w ten sposób problem wieeelu firm. Życzę powodzenia.

   Pozdrawiam serdecznie

   • Zastanawiająca jest zmiana regulaminu PFR od 28.05.2020 opublikowana 13.05.2020 – po zmianie w definicji mikroprzedsiębiorcy pojawia się data 31.12.2019, której wcześniej nie było a którą PFR mimo to niezgodnie z regulaminem stosował. Skoro więc do 27.05.2020 obowiązuje stary regulamin (bez daty) to może jest jeszcze jakaś szansa. Jestem w takiej samej sytuacji (mam 5 pracowników zatrudnionych od 1.1.2020

   • Z tego co piszesz rozumiem, że jest szansa na zmiany w tym tygodniu. Magdo, jak można się do nich zgłosić? Jak będzie nas więcej to może szybciej zainterweniują.

   • Czy są jakieś nowe informacje lub wytyczne odnośnie firm niezatrudniających pracowników 31.12.2019 (lub zatrudniających zleceniobiorców, na macierzyńskich itp.)?
    Czy komuś udało się otrzymać subwencję?

 51. czy ktoś może mi pomóc?
  Stan zatrudnienia na 31.12.2019 = 4 pełne etaty, a na 30.04.2020 wynosi 3,375 z etatów + jedno zlecenie (z ZUS) czyli razem 4,375.
  Jaka liczbę pracowników wpisać we wniosku na koniec 30.04.2020 tj 4 czy 5? oraz w kolejnym punkcie wniosku ile osób subwencja ochroni przed zwolnieniem? i jaki procent pokryć ma subwencja stratę?
  wniosek składany przez mBank.

  z góry dziękuję za informację zwrotną.

  • Proszę wpisać 5, a subwencja i tak będzie wyliczona dla 4 osób, gdyż nie może być większa niż stan zatrudnienia na 31.12.2019.
   Dalsze pytania są tylko zadawane dla celów statystycznych, nie mają wpływu na decyzję, dlatego też można wpisać co się uważa.

 52. Kryterium zatrudnienia choćby jednego pracownika na 31.12.2019 jest również krzywdzące dla małych firm i sprzeczne z rozporządzeniem unijnym, wg którego mikroprzedsiębiorcą jest również przedsiębiorstwo, w którym pracuje tylko właściciel. Założyłam działalność w listopadzie 2019 z zamiarem jej efektywnego rozpoczęcia od 01.01.2020. W związku z tym 5 umów o pracę zawartych w listopadzie i grudniu 2019 przewiduje rozpoczęcie pracy w dniu 01.01.2020. Wg Regulaminu nie mam prawa do subwencji PFR w takiej sytuacji, mimo spełnienia pozostałych warunków, bo na dzień 31.12.2019 nie zatrudniałam ani jednego pracownika (nikt na ten dzień nie był zgłoszony do ubezpieczeń). Nawet nie mam możliwości wysłania wniosku, bo system w moim banku nie przepuści liczby 0 w tej rubryce. Więc nie ma się też od czego odwoływać. Dodam tylko na marginesie, że nie mam też prawa do dofinansowania z urzędu pracy, bo niemożliwe jest ustalenie spadku obrotów rok do roku (zerowe obroty w roku poprzednim), a ten jest kluczowy dla tej formy pomocy. Czy ma Pan jakąś radę na taki przypadek?

  • Nie mam. Ewentualnie w celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

   Na niektóre z nich powinna się Pani kwalifikować, chociażby postojowe.

   • Dziękuję. A jak Pan postrzega zmianę regulaminu od 28.05.2020 w zakresie definicji mikroprzedsiębiorcy? Skoro dotychczas nie było w niej daty 31.12.2019 a pojawia się od 28.05.2020 i na dodatek PFR pokazuje to w rejestrze zmian regulaminu jako zmianę, to może można to odczytywać jako zmianę faktyczną a nie jedynie uściślenie. Tylko nawet jeśli tak, to jak skutecznie zawalczyć o swoje prawa? Wniosku przez bank złożyć się nie da, bo system nie przepuszcza zerowego zatrudnienia na 31.12.2019. Przenieść wniosek na papier i wysłać papierowo? A potem droga sądowa?

 53. Dzień dobry,
  31.12.2019 r. nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa). Przez wiele lat funkcjonowało jako spółka cywilna, ale jeden ze wspólników musiał zrezygnować z prowadzenia działaności, w związku z tym drugi w połowie grudnia (żeby była ciągłość ubezpieczenia wg księgowości?) zgłosił, że prowadzi działaność nie tylko w ramach sc, ale też indywidualnie, 31.12.2019 nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa na rzecz tego drugiego wspólnika (cesje umów, przejęcie zakładu pracy- pracownicy itp. od 01.01.2020). Ten drugi wspólnik prowadzi działalność od kilkunastu lat, tylko do 31.12.2019 w formie sc, od 15.12.2019 jednoosobowo i zatrudnia pracowników jako jednoosobowa dg od 01.01, bo do 31.12 pracownicy byli zatrudnieni przez sc.
  PFR w ogóle tego nie uznaje i nawet nie wiadomo jak to wszystko wpisać we wniosku a nigdzie nie znalazłam żadnej wskazówki. Czy jest możliwe zaliczenie tego poprzedniego okresu działności jako kontynuacji? Nowa działaność jest następcą sc.

  • Nie mam gotowej odpowiedzi, sprawa wymagałaby analizy. W razie potrzeby proszę o kontakt na pomocprawna[mapla]mozdzyn.pl. Niestety aktualnie system PFR słabo sobie radzi z niestandardowymi sytuacjami takimi jak sprzedaż firmy, przekształcenie, sukcesja.

   • Panie Oskarze, skąd ta rozbieżność? W naszym przypadku mieliśmy otrzymać 72 tyś. zł a przelew opiewa na kwotę 66 tyś. (Co sugeruje policzenie przez PFR 5,5 etatu zamiast 6 – jak przyjelismy we wniosku). Gdzie pojawia się informacja o mnozniku z przecinkiem?

 54. Czy jesteśmy mikrofirmą przy innych warunkach spełnionych ale Prezes naszej spółki zajmującej się projektowaniem jest jednocześnie prezesem drugiej spółki, będącej średnim przedsiębiorcą i zajmującej się budowami? Oczywiście ze sobą ściśle współpracujemy. Chodzi o powiązania za pośrednictwem osoby fizycznej.

  • Sprawa wymaga analizy prawnej w celu ustalenia statusu przedsiębiorstwa. Jest to niemal zawsze skomplikowane zagadnienie i na tyle istotne w skutkach, że zazwyczaj wymaga przygotowania opinii prawnej. W razie potrzeby proszę o kontakt na pomocprawna[mapla]mozdzyn.pl.

 55. czy do ustalenie statusu spółki tj czy jest mikro ,MŚP brane są pod uwagę dane finansowe osób fizycznych będących współwaścicielami spółki komandytowej starajacej sie o subwencje
  os X posiadajac 49% w SK i jednoczesnie w 50% w Sp.zoo ktora ma 2 % udziałów w sp. k

  -os.fizy. Y posiadajaca 49% w SK i jednoczesnie w 50% w Sp.zoo

  X,Y prowadza dzialaność gospodarcza i maja rozne zrodla dochodu ( bez zatrudniania Innych – dane finansowe os X i Y sa wliczane do sumy przychodow sp. k

 56. Mam układ ratalny który system widzi jako zadłużenie.Cztery wnioski odrzucone a posiadam wszyskie dokumenty o nie zaleganiu.Co mogę jeszcze zrobić

 57. Dzień dobry. Otrzymałem subwencję w wyliczonej kwocie dla mikroprzedsiębiorstwa i przelew na konto. Wszystko cacy. Dziś przeczytałem, że w ustalenie wielkości przedsiębiorstwa powinienem włączyć także firmy powiązane/partnerskie, a tak się składa, że mój wspólnik ma drugą firmę, więc nasze przedsiębiorstwo jednak kwalifikuje się jako MŚP. W momencie składania wniosku nie wiedziałem o tym, że muszę uwzględnić jego firmę w wyliczeniach, nie było tego ani w przewodniku, ani na stronie PFR. Bałagan. Nie wiem co mam teraz zrobić – czy muszę zwracać subwencję do PFR, jeśli moja firma jednak nie jest mikroprzedsiębiorcą, a MŚP? Jaka jest odpowiedzialność za niezwrócenie subwencji?

 58. Dzień dobry,
  wpisuję we wniosku poprzez platforme mbanku obroty za 2019 z końcowką po przecinku,
  system niestety zaokrągla do pełnych PLN.
  Czy coś się zmieniło w w związku z tym w prodedurach PFR, czy wniosek zostanie z automatu odrzucony
  Pozdrawiam

 59. Punkty 13, 16 i 17 z Panstwa listy-bardzo trafne i miejmy nadzieje,ze się szybko wyjasnią. Usiluję ustalic to bezskutecznie od kilku dni-pfr wymijajaco, tylko niektore banki pisza o tym na stronach i nie zawsze ta informacja byla od momentu kiedy mozna bylo skladac wnioski. Myslę,ze wiele firm zlozylo wnioski nie skupiając się wogole na tej kwestii i dopiero po fakcie sie okaze czy i co bedzie respektowane,jak nie bedzie ppdpisow not.poswiadczonych sprzed daty zlozenia wniosku. Moim zdaniem w braku pelnomocnictwa z podpisami not.posw.na dzien skladania wniosku powinna byc mozliwosc potwierdzenia czynnosci pelnomocnika zgodnie z kodeksem cywilnym albo akceptacja pelnomocnictwa w zwyklej formie pisemnej. Sytuacje tez sa odmienne w zaleznosci od tego czy wniosek zlozyl np.wspolnik albo 1 czlonek zarzadu (przy lacznej reprezentacji min.2) czy osoba upowazniona tylko do bankowosci elektronicznej…. jednym slowem-jedna kwestia a wiele wątpliwosci…Problem rozwiazalby sie gdyby bylo wiadomo na 100% czy wg regulaminu zlozyc nalezy peln.z zal.2 i osw.z zal.3 jednoczesnie czy alternatywnie…

 60. Nurtuje mnie sposób weryfikacji mojego wniosku (moim zdaniem powinien zostać odrzucony ponieważ w momencie złożenia wniosku i porównaniu kwiecień do kwiecień nie było złożonej deklaracji VAT-7 przez księgowego) , który został w całości zaakceptowany. To pozbawiło mnie możliwości poprawienia liczby pracowników do wyliczenia subwencji,, którą ustaliłam na podstawie tabeli PFR. Chodzi o to, że w sposobie wyliczenia liczby pracowników wykazuje się poszczególne kody ZUS lecz nie ma tam wyszczególnionego kodu 0120 a konkretnie pracownik w celu przygotowanie zawodowego, których mam trzech. Jak się potem gdzieś ukazało, uczniów zalicza się do wyliczenia subwencji. No i co teraz?. Gdyby PFR odrzucił mój wniosek w związku z brakiem możliwości weryfikacji spadku przychodów, miałbym możliwość złożenia wniosku na nowo z uwzględnieniem uczniów. Jednak czuję się wprowadzona w błąd przez PFR, gdyż tabela, z której korzystałam obliczając ilość pracowników nie wskazywała na możliwość wliczenia uczniów. Czy jest jakiś sposób na podważenie procesu decyzyjnego lub brak spójnych materiałów wydawanych przez PFR?
  https://pfrsa.pl/dam/jcr:997d60c7-2f85-493a-b79b-a66e32af04b5/tarcza-pfr-okreslanie-liczby-pracownikow_old.pdf?fbclid=IwAR3gkgr4WY5CyXxu8VVLt6-6X9ECuJNAGfhfBDK8u46183voq7awJN9kzY8

 61. MAR
  W rejestrze CEIDG zapisana jest przeważająca działalność 71.12.Z
  Od dłuższego okresu (ok. 3 lat) faktycznie przeważającą działalnością jest 31.02.Z
  ( produkcja mebli kuchennych – branża mocno odczuwająca skutki pandemii)
  Obydwa kody PKD zapisane są w wykonywanej działalności gospodarczej.
  Czy zaktualizować przed złożeniem wniosku do PFR wpis w CEIDG odnośnie przeważającej działalności gospodarczej czy nie ma to znaczenia. ( Nie wiem jaki jest czas realizacji takiej zmiany)
  Czy jeśli bez aktualizacji w CEIDG jako przeważającą działalność wpiszę kod 31.02.Z ( mimo widniejacej w CEIDG 71.12Z) wniosek może zostać odrzucony ?
  Pozdrawiam

  • Nie powinna być to podstawa odrzucenia. Należy podać rzeczywiste PKD, a nie wynikające z CEIDG. Aktualizację zrobiłbym niezależnie od tego.

 62. W jakim banku? Ja radzę zapytać się w Urzędzie Skarbowym. Oni mają datę rozpoczęcia działalności w swoim systemie. Napisz jak Ci poszło

 63. Wpisuję kwotę obrotu bez kwot w groszach i wniosek został odrzucony już 2 razy. W mbanku za pomocą którego składam wniosek nie mogę podać kwot po przecinku tylko pełne kwoty do złotych. Czy ktoś rozumie o co w tym chodzi?

  • Kluczowe jest nie to co po przecinku, a to na podstawie jakich danych podano kwoty. Poza tym w decyzji odmownej powinny być podane prawidłowe kwoty. Problem pojawia się wtedy jeśli wskazanie nowych kwot będzie dla Pana krzywdzące.

   • W decyzji odmownej nie ma podanych prawidłowych kwot….tylko informacja, że na podstawie danych pozyskanych przez pfr dane nie są zgodne, miejmy też świadomość, że przy większości decyzji działa automat a nie obsługa ręczna.

 64. DZień dobry, gdzie znajde uzasadnienie odrzucenia wniosku o subwencję . Chciałbym wyjaśnić niezgodności oraz poznać podstawę odrzucenia bo w Banku jest napisane tylko – Odrzucony po scoringu.Prosze o odpowiedż

 65. Witam serdecznie,
  Mam pytanie podałam na koniec 31.12 i koniec poprzedzającego miesiąca liczbę 9 pracowników – jednak w tym jest 2 uczniów. Rozumiem, że miałam podac 7 na koniec roku gdyż uczniowie to nie pracownicy. Tylko liczą się do kwoty subwencji – czyli na koniec poprzedzajacego miesiaca. Teraz decyzja pozytywna, ale martwię się tą pomyłką. Czy od decyzji pozytywnej przyznajej w pełnej wysokości również można się odwolac i wyprostowac to? Bo już stres ogromny.

 66. Witam,
  Jestem mikroprzedsiębiorcą. Zatrudniam 2 osoby na umowę o pracę-pełen etat i 1 osobę na 0,125 etatu ,2 osoby na umowę zlecenie. Liczbę pracowników do obliczenia subwencji wpisuję 4,125 czy zaokrąglam w górę do 5.

 67. U nas data rozpoczęcia działalności z Urzędu Skarbowego była 17.02.2011 r. a z rejestru VAT (białych podatników) 1.03.2011 r. Co śmieszniejsze data z US była o 1 dzień wcześniejsza, niż data rejestracji spółki z KRS.

  Czy data rozpoczęcia pozyskana z Urzędu Skarbowego jest ok – nie wiem. Dzisiaj znowu złożony wniosek po 5 odmowie. Dla jednej spółki ze wszystkich źródeł i rejestrów mieliśmy 11 różnych dat.

 68. Jaką datę należy wpisać jeśli chodzi o datę rozpoczęcia działalności gospodarczej? Pytanie dotyczy spółki z o.o. We wniosku podałam datę zawarcia umowy spółki, która jest tożsama z datą rozpoczęcia działalności w rejestrze REGON, data została zweryfikowana negatywnie.

 69. W moim przypadku system wyliczył daną kwotę, o którą tez zawnioskowałam. Dzien pożniej dostałam pozytywną decyzję. na trzeci dzien dostałam przelew jednak kwota (przykładowo: mogłam sie ubiegac o 36000 a dostałam 36zł). Byłam dzisiaj w banku złożyć reklamacje z racji błędu, okazało sie ze na umowie faktycznie jest 36zł – prawdopodobnie błąd w formularzu, który wypisywałam kilkakrotnie gdyż ciagle po zatwierdzeniu wyskakiwał błąd strony. W banku dostałam informacje,że moja reklamacja prawdopodobnie zostanie odrzucona bo PFR wypłaciło “wnioskowaną kwote”. czy cos jeszcze mogę zrobic? ktoś miał podobny przypadek?

  • Tylko można złożyć odwołanie po 18 maja, o ile we wniosku który powinien być zgodny z wygenerowaną umową, wpisane było 36tys.

  • Proszę o kontakt na pomocprawna[malpa]mozdzyn.pl. Odwołanie nic nie da (przynajmniej wg aktualnych wytycznych), trzeba próbować pisać do PFR z powołaniem na konkretne przepisy Kodeksu cywilnego.

 70. W moim przypadku system wyliczył daną kwotę, o którą tez zawnioskowałam. Dzien pożniej dostałam pozytywną decyzję. na trzeci dzien dostałam przel

 71. Dzień dobry,

  Na dzień 31.12.2019 zatrudniałam 9,5 pracowników, obecnie zatrudniam 9 od. Czy mogę starać się o subwencję jako mikroprzedsiębiorca, czy muszę jako mała firma?

 72. Prosze mi powiedziec czy ja jak złożyłem wniosek decyzja pozytywna pieniącze wypłacone tak jak wnioskowałem na 3 pracowników,a teraz okazuje sie iz można również zakwalifikowac do subwencji pracowników młodocianych na praktycznej nauce zawodu gdyż dopisali kod 0120. Mam jakies szanse by sie odwołac? Skoro to są pracownicy a we wniosku wpisałem tylko 3 pracowników to jak PFR weryfikował mój wniosek.

  • Zachował się Pan jak praworządny obywatel, a u nas tak się nie da.
   Ja złożyłem wniosek na 4 pracowników i 4 uczniów,chociaż w instrukcjach kodu 0120 nie było jeszcze.
   Ryzykowałem tylko , że dostanę subwencję na 4 osoby i jeszcze mógłbym się odwoływać!
   Dostałem na 8 😛

 73. Pieniądze wpłynęły po d dniach. W poniedziałek 11.05 rano złożyłem wniosek. Po południu była decyzja pozytywna. We środę rano 13.05 mam na koncie pieniądze. Czyli to działa .

 74. Dlaczego PFR założył wbrew własnemu regulaminowi, że na potrzeby ustalenia czy firma jest Mikro czy MŚP stosuje się tyko 4 kody ZUS. Mam od roku pracownika na umowie o pracę na peny etat zgłoszonego z kodem 0511 (współpracownik). Od tego roku mam kolejnego już 0110, ale to akurat nie ma nic do rzeczy. Z PFR dostaję informację, że “Brak pracowników na 31 grudnia 2019″. Przecież to nie jest prawda. Wykluczenia w regulaminie wyraźnie wskazują jedynie na pracowników młodocianych i na urlopach macierzyńskim/ojcowskim i wychowawczym” Tym samym nie jestem JDG, bo mam i miałem pracowników, nie jestem Mikro i nie jestem MŚP. Kim do cholery jestem? To dyskryminujące i sprzeczne z przepisami jakie sam ustalił PFR i sprzeczne z wytycznymi Komisji Europejskiej, która zupełnie inaczej nakazuje określanie statusu Mikro/MSP. Po komentarzach na profilu FB PFR widzę że takich jak ja jest o wiele więcej.

  • Sporo nas jest w takiej sytuacji. Na “FB” PFR’u sporo osób o tym pisze. Liczę, że się w końcu ogarną i coś z tym zrobią.

   • Dostałem taką informację od PFR: na to, w jaki sposób ustawodawca podszedł do tematu definicji pracownika niestety nic nie poradzimy. Tak została skonstruowana ustawa i tego musimy się trzymać. Na pocieszenie dodam, że po 18 maja mamy wdrożyć procedurę, która umożliwi indywidualne rozpatrywanie podobnych sytuacji jak Państwa.

    • Akurat ta odpowiedź nie ma związku z problemem bo Regulamin PFR mówi o umowie o pracę, a sam system zawęża to do konkretnych kodów nie biorąc pod uwagę, że ktoś może być na umowie o pracę z kodem osoby współpracującej.

  • Są takie przypadki. Nie ma na to pomysłu. Należy czekać, ale w międzyczasie można rozważyć złożenie drugiego wniosku. Niektórzy tak robią, ale nie znam efektów.

 75. Witam,
  Mam pytanie – wprowadziłem pomyłkowo porównanie miesięcy tego roku zamiast rok do roku – różnica w subwencji 1,4 mln – czy można to poprawić ???

 76. Czy ktoś wie w końcu skąd wpisać datę rozpoczęcia działalności dla spółki z o.o.?

  Wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości. Odrzucono nam datę rejestracji jako podatnik czynny (z VAT-R), datę rejestracji w KRS, datę podpisania aktu założycielskiego, datę z REGON (wpisu i też datę rozpoczęcia). Czy ktoś wie jaka data jest w końcu przyjmowana w ING?

 77. Jaka kwota subwencji przy zatrudnieniu 1 pracownika na część etatu np. 1/8? W pełnej wysokości np. przy spadku obrotów do 25% – 12000 czy ułamkowej 12000/8. Może ktoś miał taka sytuacje i dostał już decyzję?

  • Ja miałam, w grudniu 2019 były 2 osoby na łącznie 0,26 etatu (zima), od stycznia 2020 pełne 2 etaty. Dostałam całe 6240 pln z wnioskowanych 48 000 pln. Bo w grudniu było 0,26. koniec kropka. Nawet na 1 ZUS mi z tego nie starczy.

 78. Czy ktoś z państwa orientuje się co oznacza:” Brak pracowników na koniec 2019 roku ” jako powód odrzucenia wniosku ?

  • Odrębnie liczy się pracowników na potrzeby ustalania statusu mikro-/MŚP, odrębnie na potrzeby wysokości subwencji. Musiało nie być żadnej osoby wg pierwszego z ww. sposobów liczenia.

   • Panie Oskarze, zatrudniamy 3 osoby (1 pełen etat – obecnie i od sierpnia 2019 na macierzyńskim) 2 osoby umowa-zlecenie – w 2019 też.
    Również dostaliśmy odpowiedź. Brak pracowników na koniec 2019…
    Czy możemy liczyć na subwencje?
    Drugi wniosek napisaliśmy, wpisałem dwóch pracowników, nie licząc tego na macierzyńskim, to pfr stwierdził, że zatrudniam 3 a nie 2, i że Brak pracowników na koniec 2019. Będę wdzięczny za odpowiedź.

 79. Dzień dobry,
  mogą mi Państwo napisać jak długo czekali na odpowiedź w sprawie przyznania subwencji z Tarczy Finansowej? W różnych wywiadach, artykułach, czy tutaj w komentarzach czytam, że decyzję możemy otrzymać już po kilku godzinach. Ja złożyłem wniosek w czwartek rano 07.05.2020 r. i do tej pory żadnej odpowiedzi. A minęło już ponad 5 dni. Złożył już ktoś z Państwa wniosek po tej dacie i otrzymał odpowiedź?
  Pozdrawiam

 80. Zatrudniam na dzień 31grudnia 2019:
  1 dziewczyna – umowa o pracę – urlop wychowawczy od 2018
  1 dziewczyna – umowa o pracę – chorobowe bo ciaza od 25grudnia 2019.
  1 dziewczyna pelen etat.
  Liczba 3 osoby zatrudnione jestem mikroprzedsiebiorca.
  Od 1lutego 2020 mam 1 osobę wiecej na umowę o pracę.
  Zwiększyłam liczbę zatrudnionych z 3 na 4 osoby.
  Czy mogę się starać o subwencja według Funduszu na 3? I czy większą liczba zatrudnionych mnie uprawnia do tego?
  Proszę o odpowiedź Panie Oskarze jesli to możliwe?

 81. Dzień dobry,
  mogą mi Państwo napisać jak długo czekali na odpowiedź w sprawie przyznania subwencji z Tarczy Finansowej? W różnych wywiadach, artykułach, czy tutaj w komentarzach czytam, że decyzję możemy otrzymać już po kilku godzinach. Ja złożyłem wniosek w czwartek rano 07.05.2020 r. i do tej pory żadnej odpowiedzi. A minęło już ponad 5 dni. Złożył już ktoś z Państwa wniosek po tej dacie i otrzymał odpowiedź?
  Pozdrawiam

  • Też złożyłem 07.05 rano,odpowiedź po 7 godzinach:
   NEGATYWNA hehe
   Drugie podejście 08.05Piatek)rano
   Ten sam wniosek jota w jotę.
   Odpowiedź 11.05 o 18.30
   POZYTYWNA
   Kręte są ścieżki elfów !!!
   Tu chyba nie ma reguł, a i logiki mało.
   Oto Polska właśnie.

 82. Proszę o pomoc jak powinni złożyć wniosek wspólnicy spółki cywilnej o subwencję ?
  1.Powinien złożyć jeden ze wspólników w imieniu obu ?
  2. Dane do spadku obrotów JPK (rozliczenie kwartalne)- obroty spółki
  3.Obroty 2019 na podstawie dek VAT7K za 2019 czy dokładnej sumy JPK za 2019 ?
  4. Obroty 2019 na podstawie PIT36L obu wspólników łącznie ?
  5. Liczba zatrudnionych wg danych spółki ?

  Czy każdy wspólnik oddzielnie jeżeli tak to, które dane …..

 83. Witam.Co zrobić jesli żle odczytałam oświadczenie otrzymałam subwencję. Chcę ją oddac co zrobic.Poświadczyłam ze jestem zarejestrowana w ceidg.Okazało sie że jednak nie chce oddac pieniądze

 84. Czyżby tarcza nie jest dla nie vatowców? Składam kolejne wnioski i w odpowiedzi odmownej.Art. 96 ust. 6-8 – 6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej
  opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla
  naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.Przy czym wszystkie formalności zostały potwierdzone jako prawidłowe w US .Status na białej liście nie figuruje w rejestrze Vat. Vat-Z złożony kilka lat temu. Przychody oświadczone z KPIR. Przychód roczny z Pit 36.
  Niestety nie wiem co więcej mógłbym zrobić. Infolinia PFR także nie jest w stanie wyjaśnić i odsyła do US i sugeruje wysłanie kolejnego wniosku.

 85. Dzień dobry, czy jeżeli skorzystałam z możliwości przesunięcia złożenia deklaracji PIT 36-L, zalegam z podatkami ? Czy mogę złożyć wniosek o subwencję?

 86. Na dzień 31.12.2019r .zatrudniałem 8 osób na cały etat.1 osoba urlop macierzyński.1 osoba umowa zlecenie.2 osoby pół etatu.Z definicji jestem mikrofirmą ale wniosek negatywny .Uzasadnienie to liczba osób na dzień 31.12.2019 to 10 pytam dlaczego.

 87. Dzień dobry, chciałam zwrócić uwagę na kolejny problem przy składaniu wniosków o subwencję, mianowicie brak możliwości wskazania, że np. spółka kapitałowa w ostatnim roku powstała w wyniku przekształcenia z jdg. W takiej sytuacji, mamy dwa różne NIPy, system nie zaciąga danych dla jdg i w ten sposób nie ma możliwości m.in. wykazania obrotów za rok 2019. Nie ma możliwości wyjaśnienia tego na infolinii, czat pfr milczy, ta sama sytuacja dotyczy odpowiedzi na przesyłane do pfr maile. Wbrew pozorom, jest to spora grupa przedsiębiorców, którzy dokonali niemałego wysiłku żeby się przekształcić kodeksowa, a w tym momencie zamyka im to drogę do skorzystania z pomocy w ramach subwencji.

  • Podpinam się pod ten wątek, mam dokładnie taką sytuację, tj. przekształcenie kodeksowe na przełomie 19/20 i odrzucony wniosek. Co więcej, w uzasadnieniu jest napisane, że nawet gdybym wpisał datę rejestracji z KRS też wniosek zostalby odrzucony, bo data jest 02.01.2020 r.

   Tak czy inaczej, bombarduję ich bezpośrednio i przez kancelarię, na razie bez skutku. Jeżeli dostanę odpowiedź, dam znać.

   • Także mam pytanie dotyczące spółki powstałej w wyniku przekształcenia z jdg. Przekształcenie dokonane w październiku 2019, zatem jaki podać obrót za rok 2019 – czy za cały rok 2019, czy tylko za okres, w którym działała spółka (co będzie oczywiście niekorzystne dla wyliczenia wysokości subwencji)?

    • Jak w końcu obrót Pani podała za 2019 – mam ten sam problem, a wniosek składam dopiero teraz i też nie wiem czy podać tylko za czas działania spółki czy cały?

     • Podałam obrót za cały rok 2019. Niestety subwencja została przyznana w wysokości wyliczonej w oparciu o obrót liczony od daty przekształcenia w spółkę. Złożyliśmy odwołanie ale zostało odrzucone. Teraz czekam na rozpatrzenie reklamacji.
      Bank ma możliwość złożenia reklamacji z opcją dołączenia dokumentów.

   • Dzień dobry. Mamy taką samą sytuację. Przekształcenie kodeksowe wprost z JDG w spółkę zoo z nabyciem wszystkich praw i obowiązków w dniu 31/10/2019. Otrzymaliśmy dotację liczoną jedynie za okres po przekształceniu, tj. listopad i grudzień. Uważam, że taka sukcesja przedsiębiorstwa powinna definiować obrót za cały 2019 rok. Proszę o pomoc w tej sprawie. Dofinansowanie jedynie za, najgorsze w mojej branży, miesiące pod względem przychodu, stawiają mnie w gorszej sytuacji niż moich konkurentów i nie pomogą w żadnym stopniu w utrzymaniu obecnego zatrudnienia.

    • Dzień dobry, także otrzymaliśmy subwencję wyliczoną na podstawie obrotu spółki (czyli z trzech miesięcy – a nie z całego roku 2019). Zamierzamy zwrócić się do banku z prośbą o złożenie reklamacji.

     • Wg PFR jest możliwość 2-krotnego odwołania od udzielonego dofinansowania w terminie 2 tygodni. W moim bank BPS system nie przewiduje żadnego podania argumentów. Tylko suche dane tożsame z pierwotnym wnioskiem. Obawiam się, ze będzie on z automatu odrzucony bez badania historii przedsiębiorstwa. Póki co czekamy na odpowiedz rzecznika PFR i kilku innych instytucji. Proszę o informacje jeżeli uda się Pani uzyskać pełna kwotę w trybie reklamacji. Powodzenia.

 88. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat Czy mogę złożyć wniosek jeśli prowadzę jednoosobową działalność i zatrudnialam i zatrudniam 1 osobie na 0.5 etatu na umowę zlecenie

 89. Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony 14 marca a stan epidemiczny 20 marca 2020 r. Jaki związek przyczynowo-skutkowy ma do tego data 31 grudnia 2019 r.
  To jest dopiero paranoja. Zwykła uczciwość ale przede wszystkim Konstytucja wyraża zakaz nierównego ratowania równych. Firmy, które działały w czasie objętym epidemią ucierpiały w związku z epidemią. A nie te, które działały i zatrudniały w grudniu 2019 czy w jakiejkolwiek innej dacie

  • Zgadzam się w 100%. Utworzyłam 2,5 etatu w styczniu do 0,26 etatu w grudniu 2019 i zaoferowali mi całe 6240 pln. Na jeden ZUS mi z tego nie starczy, a jeszcze mam utrzymywać zatrudnienie przez 12 miesięcy 🙂 Ubaw po pachy.

 90. Dzień dobry Panie Oskarze, składałam wniosek o subwencje w pierwszy dzień uruchomienia programu, decyzja pozytywna, ale nie uwzględniłam zleceniobiorców tylko umowy o pracę, wobec tego otrzymałam mniej środków. PFR nie poinformował nas o niezgodnej licznie zatrudnienia w oświadczeniu, chciałabym to zmienić i ubiegać się o dofinansowanie na pozostałe osoby zatrudnione w firmie. Czy będzie opcja otrzymania dodatkowych środków na osoby nie objęte wnioskiem (zleceniobiorców)? Proszę o informację.

  • Szanowna Pani,
   czy może mi Pani podpowiedzieć czy deklarowała Pani obroty w dokładnej wysokości czy w zaokrągleniu oraz co wpisała Pani w pozycji “Jakim procentem będzie kwota subwencji od kwoty?. Z góry ślicznie dziękuje za pomoc. Zdrówk@!

  • Pani Aniu, też jesteśmy w takiej sytuacji. Czy coś Pani zadziałała? W początkowych publikacjach pojawiały się informacje, by nie uwzględniać zleceniobiorców a tylko etaty, a teraz okazuje się coś innego. Jest na to jakiś pomysł, bo odwołać nie ma się jak, bo kwota wnioskowana jest zablokowana.

   • Do maggie, niestety nadal nic nie udało nam się zrobić, może po 28 maja uda się coś zdziałać. Został zmieniony regulamin i dodano par.14 (zwróć proszę uwagę na drugą część)„1.Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent.

 91. Dzień dobry Panie Oskarze, składałam wniosek o subwencje w pierwszy dzień uruchomienia programu, decyzja pozytywna, ale nie uwzględniłam zleceniobiorców tylko umowy o pracę, wobec tego otrzymałam mniej środków. PFR nie poinformował nas o niezgodnej licznie zatrudnienia w oświadczeniu, chciałabym to zmienić i ubiegać się o dofinansowanie na pozostałe osoby zatrudnione w firmie. Czy będzie opcja otrzymania dodatkowych środków na osoby nie objęte wnioskiem (zleceniobiorców)? Proszę o informację.

 92. Witam.
  Wniosek o subwencję składamy za kwiecień, deklaracje VAT składamy kwartalnie, więc złożyliśmy już JPK za kwiecień 2020; VAT rozliczamy metodą kasową; w związku z tym, obroty wskazane we wniosku – przychody wynikające z faktur sprzedaży za kwiecień 2020 będą inne niż te wynikające z JPK, ponieważ wykazane są tam faktury zapłacone w kwietniu czyli . m.in. część faktur kwietniowych, marcowych, a nawet lutowych, co zniekształca ostateczny wynik. Co w tym przypadku? Jak PFR porównuje te kwoty?

  • Jeśli mają źródła w US to na nich bazują (w Pani przypadku JPK). Jeśli takich by nie było to wtedy bazuje tylko na oświadczeniu wnioskodawcy i post factum to weryfikuje.

 93. Witam,
  moja firma także nie kwalifikuje się do programu.. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudniałam tylko pracownika w celu przygotowania zawodowego. Do 31.10.2019 r zatrudniałam także dwóch pracowników na umowę o pracę. W lutym 2020 r. zatrudniłam ponownie dwóch pracowników na umowę o pracę. Reasumując, wg regulaminu na dzień 31.12.2019 r. jestem samozatrudnioną. A do wyliczenia kwoty subwencji posiadam trzech pracowników. Gdzie sens i logika? Dlaczego za moment kwafilikowania do sektora mikro i msp jest brana pod uwagę data 31.12.2019 a nie np 29.02.2020? Lub chociażby średnioroczne zatrudnienie? Czy wiadomo, czy PFR przewiduje zmiany w regulaminie, napisał nową definicję mikro…. Czy to jest zgodne z prawem? Osoba zatrudniająca pracownika na 1/8 etatu na 31.12.2019 moze otrzymać 36 000 zl a moja firma, mająca trzech na 1/1, w tym pracownik mlodociany nie dostanie ani złotówki. Niesprawiedliwe… Napisałam kilka wiadomości na fb na oficjalnej stronie PFR, gdzie moje komentarze są ewidentnie pomijane , zamówilam killa razy rozmowę z konsultantem w danym terminie, pisałam maile i nic. Może w tym miejscu ktoś udzieli jakiejś pozytywnej informacji. Liczę, że naniosą poprawki.
  Pozdrawiam

  • Niestety o ile liczenie pracownika młodocianego jest możliwe do wysokości subwencji to nie jest możliwe do ustalania statusu przedsiębiorstwa.

 94. Proszę o doradztwo prawne w kwestii złożenia subwencji z PFR,
  Wstępny kontakt :
  michal.solder@gmail.com

  pytania:
  1. Zatrudnienie stan na 30.04 – 8 osób. Stan na 31.03 – 6 osób.

  Skoro ZUS mówiąc do PFR, że ta firma na ostatni dzień miesiąca kwietnia (30.04) zatrudniała tyle i tyle pracowników -> przekazuje deklaracje o stanie zatrudnienia złożone za MARZEC 2020(03/2020) czyli za miesiąc poprzedni !!! ->
  To kiedy złożyć o subwencje żeby otrzymać za 8 pracowników ? Po złożeniu deklaracji ZUS 04/2020 czyli za miesiąc kwiecień ? (Termin na złożenie deklaracji do 15 maja)

 95. Odrzucono moje podanie powod rozbieżność dochodow za 2019,ja podalam wartosc z vat 28,
  Drugi powod stan zatrudnienia,pracownica pracowala do 15 kwietnia,podalam stan na 31 .04 pomniejszony o jej etat ,po weryfikacji wg pfr na etacie mam stan razem z ta osoba…

  • Dane z ZUS są przesunięte o miesiąc, tj. stan na koniec kwietnia ustala się np. wg raportów za marzec. Poza tym proszę próbować składać ponownie wniosek z danymi wskazanymi przez PFR i powinien przejść.

   • W odmowie stan pracowników na 30.04 wynosi 13 pracownikow (1 osoba pracowala do połowy kwietnia). Z obliczen wynika, ze bylo 10 z hakiem, bo sa osoby na 1/2 etatu i 1/16 etatu. W kolejnym wniosku podane zostalo 11 osob (a nie 13 jak w odmowie). Subwencja przyznana. Czy czymś to skutkuje, że oni podali 13, a do kolejnego wniosku wpisano 11? Trzeba to jakos wyprostowac? Roczny dochód z PIT tez sie nie zgadzal w pierwszym wniosku, potem został wpisany ten z odwołania, wyższy. Czyli raczej powinno być ok. Czy lepiej mieć jakiś dokument z US jaki faktycznie był przychód?

 96. Witam !

  Zatrudniałam w Grudniu 2019 na następujących umowach:

  – o prace:
  1/1 etat
  1/4 etat
  1/10 etat

  – zlecenie:
  12h
  20h

  Sytuacja obecnie się nie zmieniła, czy takie umowy zlecenie będą brane pod uwagę?

  • Pytanie i podane informacje są nieprecyzyjne. Brane do czego? Do ustalania statusu mikro-/MŚP czy do liczenia wysokości subwencji. Co to znaczy, że sytuacja się zmieniła?

 97. Witam mam problem pospieszyłem się i wypełniłem wniosek za Marzec i dostałem pozytywną decyzje spadek był 26% a jakbym złożył za kwiecień to miałbym 78% spadku obrotu mam 2 pracowników czy mogę składać odwołanie od pozytywnej decyzji jak otrzymałem cała kwotę wnioskowana za marzec? A jak teraz wyliczyłem za kwiecień mam większa przyznana subwencję czy mogę złożyć odwołanie ? Proszę o pomoc w tej sprawie

  • PFR nie przewiduje możliwości składania odwołania w takiej sytuacji. Może się to zmieni bo sporo osób jest w takiej sytuacji jak Pan, ale na tę chwilę nie ma takich informacji.

 98. Jeżeli o subwencję stara się spółka jawna (6 osób- to jest 3 małżeństwa, z równym udziałem procentowym) i płaci czynsz od kilku lat spółce jawnej (te same osoby z różnym udziałem procentowym)- czy będzie to uznane jako rozliczenie z podmiotem powiązanym?

  • Nie wiem. Możliwe. Sprawa wymaga analizy prawnej. W razie potrzeby proszę pisać na pomocprawna[malpa]mozdzyn.pl.

 99. Mój wniosek zostaje odrzucony z powodu młodocianych pracowników, którzy posiadają kod 0120 i którzy NIE wliczaja się do ilości zatrudnionych z kodem 0110, podaje że mam 9 pracowników (Z kodem 0110) A PFR podaje mi informację w odmowie że mam 15 (6 młodocianych z kodem 0120)
  To samo z grudniem
  Na dzień 31.12.19 miałam 9 pracowników z kodem 0110 i 6 mlodocianych z kodem 0120, ale do 10.12.19 miałam jeszcze jednego pracownika, więc PFR wyliczył 16!
  Jest podane że ma być podany stan na DZIEŃ 31.12.19 A nie w miesiącu grudniu
  Sprawę mam wyjaśnić w ZUS, ale tam nikt nic nie wie (Ale pracowników mam przydzielonych kodami)
  Paranoja jakaś!!!!
  Paranoja

  • W odmowie chodziło o uznanie statusu mikro przedsiębiorcy czy o liczenie wysokości subwencji w zależności od ilości pracowników?
   Pytam bo mam 4 pracowników na pełny etat i 4 młodocianych na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego.
   We wniosku napisałem 8 pracowników.
   Odpowiedzi na razie nie ma.
   Wniosek złożony 08.05.2020

   • Podpisuję się pod błędem związanym z rozpoczęciem działalności. Ciężko się tam dodzwonić, żeby uzyskać informację.

     • witam czy ktoś się orientuje co w przypadku gdy wniosek został źle wypełniony ( nieświadomie ) a pozytywnie rozpatrzony, zostały przyznane pieniążki. Problem dotyczy liczby pracowników. Wpisałam liczbę 3 bo mam trzech pracowników na 0,5 etatu, dziś dowiedziałam się, że dotyczyło to wymiaru czasu pracy na jaki są zatrudnieni moi pracownicy. Czyli powinnam wpisac 1,5. Dzwonilam do swojego banku i dostałam informację, że jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie to znaczy, że był dobrze wypełniony. Ktoś miał podobną sytuacje ?

  • Mam taki sam problem, wniosek odrzucony z powodu pracowników młodocianych , nie wiem co z tym zrobić . Dla PFR nie jesteśmy mikro firmą . Komuś coś się udało wyjaśnić w tej sprawie , może jakąś poradę . Dziękuje

 100. W jaki sposób weryfikowana jest kwota przychodów za rok 2019? na podstawie sumy deklaracji VAT za cały rok czy może CIT-8?

 101. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc jak mam wypełnić wniosek jako mikro przedsiębiorca który zatrudnia 4 osoby na umowę o prace i 11 na umowę zlecenie?
  PFR każe liczyć wszystkie umowy zlecenia jako pełne etaty to daje 15 osób. Przy polu we wniosku ile pracowników zatrudniałem w ubiegłym miesiącu jako mikro nie mogę podać 15 bo system wymusza podanie zgodnie z definicja mikro maksymalnie 9 osób i zgodnie z ich interpretacja można wnioskować o maksymalnie dofinansowanie na 9 osób pomimo że się zatrudniało więcej pracowników.
  Ale wpisując 9 osób wniosek jest odrzucany z informacja ze pracodawca zatrudnia 15 pracowników zamiast obciąć ilość osób z 15 na 9.
  Jak mam złożyć wniosek? Pisałem na profilu PFR ale post zamiast doczekać się pomocy został usunięty. Może tak PFR rozwiązuje problemy ale nie tędy droga.
  Duży błąd systemu. Nie wspomnę że odrzuca bardzo dużo osób w związku z zaleganiem na ZUS a nie zalegają:(

  • Fakt czy jest Pan mikroprzedsiębiorcą (pod kątem ilości zatrudnienia) wylicza się na podstawie stanu zgłoszonych pracowników w ZUS:

   Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.

   Do wyliczenia kwoty subwencji bierze inaczej liczone dane

  • Tu nie ma błędu systemu. Na potrzeby składania wniosku proszę podać rzeczywistą liczbę osób, może być powyżej 9. Po prostu przemnożenie maksymalnej kwoty będzie wtedy przez 9.

  • Mamy to samo nie możemy podać liczby większej niż 9 przy wyliczeniu subwencji i wniosek jest odrzucany, czy udało się panu to rozwiązać ?

 102. W jaki sposób można wykazać spadek obrotów w ujęciu ilościowym a nie wartościowym . Dokonuje sprzedaży usług ‘konsultacji medycznych’ na paragony oraz dokonuje dodatkowo najmu nieruchomości na fakturach . czy jeżeli w kwietniu nie wystawiłem żadnego paragonu – brak sprzedaży usług ‘konsultacji medycznych’ to mogę to wykazać ? jeśli tak to w jaki sposób?

  Ewentualnie w marcu miałem już spadek przychodów i z tego względu w kwietniu w stosunku do marca ten spadek nie będzie już taki duży – czy można porównać kwiecień 2020 do lutego 2020 ?

  • To jeden z największych błędów tych wniosków. Mimo tego, że wynika to z przepisów nie umożliwiają wprowadzenia spadku ilościowego. Proszę atakować infolinię banku i ustalić, czy zamierzają to zmienić.

 103. Jeśli w deklaracji VAT 7 mam uwzględniony przychód z najmu prywatnego, który jest zwolniony z VAT to mam go liczyć w przychodzie miesięcznym? Czy w przychodzie za 2019 mam też go uwzględnić?

 104. Zatrudniam od dwóch lat 2 pracowników na pełny etat i 2 na umowę zlecenie. Wpisałem we wniosku TYLKO 2 osoby na umowę o pracę, a 2 osoby na umowę zlecenia nie wpisywałem. Wniosek został zaakceptowany i pieniądze przelane. Czy muszę anulować wniosek i podać liczbę osób – 4 ???

 105. Dzień dobry , mój wniosek został odrzucony , jako powód podano zaleganie ze składkami ZUS oraz zaległości podatkowe , na dzień 31.12.2019 zalegałem ale na dzień składania wniosku już nie . Miesiąc luty , marzec , kwiecień dostałem decyzje z odroczeniem składek ZUS oraz luty i marzec VAT 7 . Czy w przypadku zalegania w przeszłości tzn na 31.12.2019 subwencja mi nie przysługuje ?

 106. Witam. Wraz ze wspólnikiem tworzę spółkę cywilną. Dodatkowo zatrudniamy 1 pracownicę, która w dniu 31.05.2019 była na zwolnieniu lekarskim (L4 ze względu na zalecenie lekarza – ginekologa mając rozpoznaną ciążę). W dniu 31 grudnia 2019 była już na urlopie macierzyńskim. Poza tą1 pracownicą nie zatrudniamy innych osób. Czy jesteśmy uprawnieni do starania się o subwencję z PFRu ? Wydaje mi się, że nie bo na dzień 31.12.2019 był tylko 1 pracownik i to na urlopie macierzyńskim. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 107. Dzień dobry,
  Co jeśli
  ZUS na dzień 31.12.2019 brak zaległości
  ZUS zaległości na dzień składania wniosku
  US 31.12.2019 zalegly PIT 4
  US podatek zostanie zapłacony do dnia złożenia wniosku czyli
  US brak zaległości ma dzień złożenia wniosku

 108. Chciałbym zapytać, czy w ramach pożyczek udzielanych przez bank jako Subwencja PFS mogę zakupić środek trwały – samochód?

  2.Co powinniśmy wpisać – kiedy kwota w 100% pójdzie na zakup środka trwałego ? W perspektywie 12 miesięcy subwencja pokrywa zakładane straty finansowe przedsiębiorcy (procentowo) w następującej części.

 109. Dzień dobry,
  Jaką datę należy wskazać jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (mikrofirma, wpis do CEIDG)? Wydaje się, że datę wpisu do CEIDG, ale ta jest ponoć błędna. Na prawo.pl przeczytałem, że jest to data złożenia pierwszej deklaracji podatkowej, tylko jakiej?
  Pozdrawiam

  • Problem jest raczej przy KRS a nie CEIDG. Poza tym poszerzają bazy danych, z których korzystają. Proszę próbować w pierwszej kolejności z datą z CEIDG.

   • Dziękuję za odpowiedź. Za pierwszym razem datę z CEIDG wskazali jako błędną (wniosek z 4 maja 2020). W kolejnym wniosku wskazałem datę z deklaracji VAT. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Pozdrawiam

 110. Wypełnienie wniosku to nic skomplikowanego. Co z tego, że średnio miesięcznie samego ZUS-u odprowadzałem 6,5-8 tys. skoro w myśl prawa nie jestem mikro przedsiębiorcą, ponieważ wszyscy są zatrudnieni na um. zlecenie. Co z tego, że uczciwie rozpisywałem godziny jakie przepracowywali moi pracownicy, skoro jak przyszło co do czego i potrzebna jest pomoc to prócz zwolnienia ze składek ZUS nie mogę liczyć na nic. Obroty spadły o ok. 70% Co z tego, że za grudzień odprowadziłem ponad 7 tys. do ZUS-u skoro wg. PFR-u w grudniu nie zatrudniałem żadnego pracownika. W czym jestem gorszy od kogoś kto ma zatrudnioną 1os na 1/8 etatu na umowę o pracę a całą resztę na zleceniach? Jak tylko mogłem pomogłem moim ludziom, którym z powodu Pandemii możliwość wykonywania zlecenia została znacznie ograniczona. Wszyscy dostali postojowe o które starałem się od pierwszego dnia, kiedy mogłem wypisać wniosek. Czuję się oszukany przez p. Morawieckiego. O postojowe dla siebie starać się nie mogę, bo za duży obrót, o pożyczkę 5tys. z funduszu pracy nie mogę, bo nie jestem mikro przedsiębiorcą, możliwości skorzystania z subwencji też nie mam bo w myśl ustawy nie jestem mikro przedsiębiorcą, choć w grudniu zatrudniałem 9 pracowników. Zostaje mi ogłosić abdykację, zwolnić ludzi, leasingodawcy zrobią ze mnie największego dłużnika RP, wypowiedzą umowy, bo z czego płacić czynsze leasingowe skoro obroty znikome, wręcz żadne (bo po zamknięciu kwietnia spadek na poziomie ponad 80%) i zwinąć interes.
  Rocznie odprowadzałem do ZUS-u ok 80-100tys. o skarbówce nie wspomnę. Po co mi pomóc w czasie kryzysu? Lepiej wykluczyć mnie z możliwości ze skorzystania z Tarczy antykryzysowej i skazać na biznesową “śmierć”. Też mam rodzinę, dziecko, żona zajmuje się wychowaniem dziecka, kredyt hipoteczny, byłem jedynym żywicielem rodziny a zostanę życiowym nieudacznikiem. Powód? Zrobienie ze mnie samo zatrudnionego, który nie zasługuje nawet na postojowe w wysokości najniższej krajowej, bo przychód przekracza 15 tys. i niema tu żadnego znaczenia, że faktyczny średni miesięczny dochód po opłaceniu wszystkich podatków PIT-4, PIT-5, VAT, ZUS i wszystkich innych miesięcznych zobowiązań typu kredyty leasingi itp. w dobrym miesiącu w szczycie sezonu wyniósł w ok 6 tys.
  Do tej pory sądziłem, że bycie uczciwym to mój obowiązek, że składki trzeba płacić bo przecież ja też kiedyś pójdę na emeryturę. Dziś wiem, że w moim kraju płacenie podatków, składek ZUS i bycie fair wobec innych po prostu się nie opłaca. Lepiej kręcić, hahmęcić, unikać danin jak tylko można bo może zgromadzone w ten sposób oszczędności pomogą kiedyś uniknąć upadku z wielkim hukiem.

 111. W 2019 roku zatrudniałam pracownika na pełny etat do kwietnia. Na dzień 31.12.2019 nie miałam pracownika, ale od 1 lutego 2020 zatrudniam 1 osobę. Czy mogę ubiegać się o subwencje?

   • Dzień dobry Panie Oskarze,
    mój wniosek został odrzucony (jesteśmy mikrofirmą) z powodu “brak przychodów w podanym okresie”. Domniemam, że chodzi o to, że deklaracja VAT-7 nie przetworzyła się jeszcze. PFR pisze dalej, ze w szczególności liczba zatrudnionych to 7, przy czym ja mam 6 osób. Na koniec marca rozstaliśmy się z jednym z pracowników, dlatego jest na dzień dzisiejszy 6. W PUE ZUS liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia – 6. Dzisiaj przeczytałam na stronie ZUS, że:
    “dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020”
    https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zlozyles-wniosek-o-udzielenie-subwencji-finansowej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-weryfikacji-twojego-wniosku/3394853
    Co zrobić? Przecież gdy wpiszę we wniosku 7 osób, bo na razie nie mam innej możliwości skoro ZUS przekazuje dane za 03.2020, a powinien za 04.2020, a faktycznie mam 6? Będę miała spadek zatrudnienia….
    Czy spotkał się Pan z takim przypadkiem, że przedsiębiorca wpisuje we wniosku mniejszą ilość pracowników aniżeli PFR widzi w ZUS i dostaje subwencję?
    Proszę uprzejmie o odpowiedz, pozdrawiam
    Elżbieta

    • Ja właśnie mam taką sytuację , skladalam w pierwszy dzień wniosek, decyzja pozytywna, ale nie uwzglednilam zleceniobiorcow tylko umowy o pracę i mam mniej środków. PFR nie poinformował o innej licznie zatrudnienia chciałabym to zmienić, ale nie wiem jak ? Moze dopuszczą odwolanie bo chcemy utrzymac te umowy zlecenia. Pani ma problemu, że chce na mniej A PFR nie puszcza, a ja na więcej i u mnie system to zaakceptowal a powinien odrzucić i wnioskowalabym ponownie.

     • mam ten sam problem. Tyle, że nie podałam uczniów. Oni mają kod 0120 a w tabeli ustalenia liczby pracowników nie było tego kodu dlatego nie podałam. A teraz okazuje się, że można ich wliczać do subwencji.

    • PANI ELŻBIETO SWIETNIE że PANI TO WYŁAPAŁA ,
     to jest PATOLOGIA, że ZUS aby ustalić stan zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca (30.04) przekazuje deklaracje złożone za MARZEC 2020(03/2020) czyli za miesiąc poprzedni !!!
     Jedno nie ma nic do drugiego !!

 112. czy w miesiącu maju br. mogę złożyć wniosek o subwencję za miesiąc marzec 2020 r. porównując spadek obrotów do marca 2019 r. jeżeli tak to jak wykazać stan zatrudnienia – na konie marca 2020 r. czy na koniec miesiąca kwietnia br. z poważaniem

 113. Moja sytuacja wygląda tak: mąż jest os. fizyczną prowadzącą działalność, zatrudnia 12 osób (umowy o pracę). Jednocześnie jestem z nim w spółce cywilnej ( w umowie spółki każde z nas ma samodzielność decyzji, tylko zysk 80% do 20%). Mąż dostał już subwencję w ramach swojej działalności.
  Za to w spółce cywilnej zatrudniamy 2 osoby na umowę o pracę.
  W mojej ocenie nasza spółka cywila powinna starać się o subwencja jako spółka mała (sumuje do kwalifikacji liczbę pracownikow), niestety PFR odrzuca wpisując komentarz w piśmie, iż powinnam wypełnić wniosek jako mikro.
  Uważam, że składam fałszywe dane składając wniosek jako mikro.
  Co można zrobić?

 114. Mam zatrudnionych 4 pracowników na Umowę o pracę pełny etat na czas nieokreślony
  i 4 młodocianych na Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  Umowy młodocianych są też na pełny etat im przysługujący Są oczywiście zgłoszeni do ZUS.
  Do wyliczenia kwoty subwencji mam podać 4 czy 8 pracowników ?

 115. Prowadzę działalność gospodarczą w formie jednoosobowej. Zatrudniam 1 zleceniobiorcę i 1 pracownika, który jest moim mężem. Mąż musi być zgłoszony do ZUS z kodem 0511 jako osoba współpracująca ale jest zatrudniony na umowę o pracę i jest pracownikiem zgodnie z Kodeksem pracy. Wniosek odrzucono z powodu “0 pracowników na 31-12-2019”, gdyż PFR weryfikuje kody zgłoszenia do ZUS a nie umowy o pracę, chociaż regulamin mówi wyraźnie o pracownikach. PFR nie odpowiada na moje pytania.

  • Też mam ten problem. Do obliczania stanu zatrudnienia (kwalifikacja mikro czy mała firma) biorą tylko 0110, 0111, 0125, 0126. Do wyliczania subwencji 0511 jest już brany normalnie.

 116. w jaki sposób są rozstrzygane kwestie zaliczek ujętych w deklaracjach vat oraz plikach jpk? przyjęta zaliczka nie stanowi przychodu przedsiębiorcy i nie powinna być wliczana do obrotu tak długo, jak długo świadczenie, którego dotyczy nie zostanie zrealizowane.

  • Jeśli nadal bazują tylko na deklaracjach VAT i JPK VAT to trzeba ująć zaliczki. Aczkolwiek słyszałem też już jeden głos czynnego podatnika VAT, który podał dane inne niż ww. i subwencję dostał.

   • Podejrzewam, że przedsiębiorca ten złożył wniosek jako jeden z pierwszych i ktoś mu go po prostu zatwierdził – a dopiero później pojawiły się pytania i wątpliwości zainteresowanych i teraz już jest problem.
    Tak właśnie stało się w naszym przypadku – złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy pożyczkę 5000 zł z PUP jako jedna z pierwszych firm (na podstawie numery umowy). Firma jest jednak spółką cywilną, więc szczerze z szerokim ironicznym uśmiechem czekamy na rozwój wydarzeń…

    • Spółka cywilna w której pracuję złożyła wniosek o pozyczkę jako sc i dostała z PUP telefon, że trzeba anulowac wniosek i złozyć oddzielne wnioski wspólników. Co nawet się opłaca w przypadku wieloosobowych spółek 🙂

 117. Firma zatrudniała na dzień 31.12.2019 2 osoby na umowę zlecenie i 34 osoby na umowę zlecenie i 2 osoby na umowę o pracę i 32 osoby na umowę zlecenie na dzień 30.04.2020. Firma jest więc mikrofirmą.
  W formularzu jest punkt: “Liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku” i “na dzień 31.12.2019”. Można w nim wpisać maksymalnie 9 osób. Jaką wartość powinienem wpisać?

  Poniżej w oświadczeniu jest również taka informacja: “W perspektywie 12 miesięcy subwencja pokrywa zakładane straty finansowe Przedsiębiorcy (%) w następującej części”. Czy powinienem tu wpisać 36, czy 9 czy też dowolną ilość pracowników od 9 do 36?

   • Rzeczywiście jeden błąd. Prawidłowe zapytanie poniżej:
    Firma zatrudniała na dzień 31.12.2019 2 osoby na umowę o pracę i 34 osoby na umowę zlecenie i na dzień 30.04.2020 2 osoby na umowę o pracę i 32 osoby na umowę zlecenie.. Firma jest więc mikrofirmą.
    W formularzu jest punkt: “Liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku” i “na dzień 31.12.2019”. Można w nim wpisać maksymalnie 9 osób. Jaką wartość powinienem wpisać?

    Poniżej w oświadczeniu jest również taka informacja: “W perspektywie 12 miesięcy subwencja pokrywa zakładane straty finansowe Przedsiębiorcy (%) w następującej części”. Czy powinienem tu wpisać 36, czy 9 czy też dowolną ilość pracowników od 9 do 36?

  • Mam ten sam problem. Firma nie przejdzie jako mikro.
   Czy ktoś jest mi w stanie pomóc jak mam wypełnić wniosek jako mikro przedsiębiorca który zatrudnia 4 osoby na umowę o prace i 11 na umowę zlecenie?
   PFR każe liczyć wszystkie umowy zlecenia jako pełne etaty to daje 15 osób. Przy polu we wniosku ile pracowników zatrudniałem w ubiegłym miesiącu jako mikro nie mogę podać 15 bo system wymusza podanie zgodnie z definicja mikro maksymalnie 9 osób i zgodnie z ich interpretacja można wnioskować o maksymalnie dofinansowanie na 9 osób pomimo że się zatrudniało więcej pracowników.
   Ale wpisując 9 osób wniosek jest odrzucany z informacja ze pracodawca zatrudnia 15 pracowników zamiast obciąć ilość osób z 15 na 9.
   Jak mam złożyć wniosek? Pisałem na profilu PFR ale post zamiast doczekać się pomocy został usunięty. Może tak PFR rozwiązuje problemy ale nie tędy droga.
   Duży błąd systemu. Nie wspomnę że odrzuca bardzo dużo osób w związku z zaleganiem na ZUS a nie zalegają:(

 118. Na dzień 31.12.2019 zatrudniałem trzy osoby na umowę o pracę na 5/8 etatu. Od 01.03.2020 do chwili obecnej jedną osobą na 5/8 etatu – czy mogę ubiegać się o subwencję z PFR? Bank obsługujący PFR nie wie, na infolinię PFR nie można się dodzwonić…

  • Tak, może Pan. Wskazuje Pan jako podstawę do obliczenia wysokości subwencji liczbę “1”, ale wysokość subwencji mogą obciąć.

 119. “Naprędce tworzone regulacje są pełne niedopowiedzeń i luk oraz niemożliwych do wyeliminowania sprzeczności. Program rządowy przy małych i średnich przedsiębiorcach nakazuje obliczyć spadek przychodów poprzez porównanie tego samego miesiąca do niego samego, czyli np. marzec 2020 r. do marca 2020 r”

  wg mnie przepis jest jasny miesiąc 2020 roku do miesiąca 2019 roku

  • Nie. Na obrazku, na czerwono zaznaczono te fragmenty. W drugim zaznaczonym fragmencie powinno być użyte sformułowanie “do analogicznego miesiąca ubiegłego roku”.

   • Dzień dobry,
    mogą mi Państwo napisać jak długo czekali na odpowiedź w sprawie przyznania subwencji z Tarczy Finansowej? W różnych wywiadach, artykułach, czy tutaj w komentarzach czytam, że decyzję możemy otrzymać już po kilku godzinach. Ja złożyłem wniosek w czwartek rano 07.05.2020 r. i do tej pory żadnej odpowiedzi. A minęło już ponad 5 dni. Złożył już ktoś z Państwa wniosek po tej dacie i otrzymał odpowiedź?
    Pozdrawiam

  • Tu chodzi bardziej o to, że jeśli nie masz tej wartości dla miesiąca z roku poprzedniego, to możesz tylko porównać poprzedzający miesiąc do poprzedzającego miesiaca (czyli jeden miesiąc do samego siebie), a wtedy nie masz strat , bo bilans musi wyjść 0 😀

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here