Przedsiębiorca dzwoni do PFR. Ani jednej odpowiedzi

292
116179

Tarcza Finansowa PFR zawiera wiele luk i sprzeczności. Skutkują one nie tylko brakiem możliwości otrzymania subwencji, ale również narażają przedsiębiorcę na odpowiedzialność karną.

Poniżej przedstawiamy nagranie rozmowy z infolinią PFR. W dalszej części artykułu szczegółowo opisujemy na czym polegają problemy z Tarczą Finansową PFR. Zadajemy też bardzo ważne pytania, na które nikt – włącznie z PFR – nie zna odpowiedzi.

Pomoc prawna online

Przeanalizowaliśmy setki przypadków subwencji. Przygotowaliśmy poradnik dla przedsiębiorców. Kontakt z nami możliwy jest tutaj. Pomagamy przy:

 • składaniu wniosków;
 • ponownych wnioskach po decyzji negatywnej;
 • odwołaniach przy decyzji częściowo pozytywnej;
 • reklamacjach do PFR (tzw. zapytania wg Regulaminu z 28.05.2020 r.);
 • problemach przy ustalaniu przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych;
 • problemach przy braku prawidłowego umocowania osoby, która składała wniosek o subwencję.

FAQ na stronie modyfikuje Regulamin PFR

To znak naszych czasów. Po napisaniu przepisów osoby które je tworzyły, stosują je inaczej.

Z Regulaminu PFR, który stanowi podstawę naszych praw i obowiązków dowiadujemy się, że nie ma możliwości otrzymania subwencji na rachunek, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym lub linia kredytowa. Takie rachunki ma ogromna większość przedsiębiorców zajmujących się handlem.

§ 11 ust. 8 Regulaminu PFR

Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej wskazany PFR przez Beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla Beneficjenta (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się według numeru NIP Beneficjenta). W szczególności rachunek wskazany we Wniosku nie może być rachunkiem technicznym lub pomocniczym, rachunkiem, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa lub inny produkt kredytowy, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej.

Kiedy w PFR zorientowano się jak wielki będzie to problem dla przedsiebiorców, wprowadzono zmiany… w FAQ na stronie internetowej. Zgodnie z FAQ subwencję dostaniemy na taki rachunek. Pamiętajmy jednak, że w każdym momencie dowolny organ może powiedzieć, że przyznano ją w sposób sprzeczny z Regulaminem PFR.

Narzucenie definicji obrotu w FAQ na stronie

Podobny problem dotyczy definicji obrotu (przychodu). W Programie rządowym, na podstawie którego powstał Regulamin PFR wprost odesłano do definicji obrotu z art. 15g ustawy COVID-19. Bardzo zły wybór pozwalający na swobodne uznanie przez PFR czym jest obrót, a utrudniający działanie przedsiebiorcom.

Podatnikom VAT narzucono konieczność odwoływania się do deklaracji VAT lub do plików JPK_VAT. Wynikają z tego liczne odrzucone wnioski bo w deklaracji VAT kwotę zaokrągla się do pełnych złotych, a w JPK_VAT już nie. Dane muszą pokrywać się idealnie i dopiero po odrzuceniu wniosku dowiemy się jakie wartości były prawidłowe.

Kolejne pytanie dotyczy osób niebędących podatnikami VAT. Do czego ma się odwoływać osoba zwolniona z VAT na tzw. karcie podatkowej? Nie raportuje ona poziomu swoich przychodów do urzędu skarbowego. Odpowiedzi nie ma.

Znikająca uchwała Rady Ministrów

Ciekawą tajemnicą jest uchwała Rady Ministrów z niewiadomego dnia kwietnia. Nikt nie zna treści uchwały Rady Ministrów. Załącznikiem do niej jest „Program rządowy – tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. W Regulaminie PFR jest jedynie wyciąg (skrót) z tego programu. Nie znamy jego pełnej treści.

Najpierw twierdzono, że uchwała Rady Ministrów jest z 14.04.2020 r. wynikało to z dokumentów dostępnych jeszcze 28.04.2020 r. (dzień startu programu subwencji).

Następnie z niewiadomych powodów data uchwały Rady Ministrów zmienia się na 27.04.2020 r. Nadal jednak nie można zapoznać się z tym dokumentem w całości, mimo że taki obowiązek nałożony na przedsiębiorcę można wywieść z Regulaminu PFR (§ 1 ust. 1 w zw. z definicją Dokumentu Programowego i Dokumentu Programu). 

Jedyne co można stwierdzić to fakt, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 27.04.2020 r. program rządowy, w formie oficjalnej, miał dopiero powstać. Nie istniał 14.04.2020 r. lub też nie był elementem tajemniczej uchwały Rady Ministrów z 14.04.2020 r.

Poważne błędy w Programie rządowym

Naprędce tworzone regulacje są pełne niedopowiedzeń i luk oraz niemożliwych do wyeliminowania sprzeczności. Program rządowy przy małych i średnich przedsiębiorcach nakazuje obliczyć spadek przychodów poprzez porównanie tego samego miesiąca do niego samego, czyli np. marzec 2020 r. do marca 2020 r. Co oczywiste, obliczenie spadku przychodów jest wtedy niemożliwe. Na czerwono zaznaczono błąd, którego nie popełniono przy analogicznej metodzie dotyczącej mikrofirm.

Jak PFR postępuje z takimi błędami? Po prostu je… ignoruje i przygotowuje przewodnik po przepisach oraz Q&A na stronie internetowej ignorujące program rządowy.

Czy subwencje sprzyjają umowom zlecenia i zwalnianiu pracowników?

Na potrzeby obliczania wysokości subwencji dla mikrofirm należy zsumować liczbę pracowników. Im wyższa liczba etatów tym wyższa subwencja.

Przy 3 osobach na umowę o pracę na pół etatu daje to 1,5 etatu (1,5 pracownika). Przy umowie zlecenia, w dowolnie niskim wymiarze godzin daje to 3 etaty (3 pracowników). Wynika to z faktu, że zgodnie z przyjętymi regulacjami każdą umowę zlecenia traktujemy w obliczeniach jako „1”. Poniżej poradnik PFR dotyczący obliczania stanu zatrudnienia (punkt 4 dotyczy umów zlecenia).

Zwalnianie pracowników po otrzymaniu subwencji

Umorzenie subwencji zależy w ogromnej mierze (do 75% przy mikrofirmach) od utrzymania średniego stanu zatrudnienia w terminie 12 miesięcy od [tutaj wstaw sporną datę, ze względu na niejasno napisany Program rządowy].

Sposób obliczania średniego stanu zatrudnienia to przedmiot sporu, który jeszcze nie istnieje w świadomości PFR. Pewne jest jedynie to, że liczenie pracowników następuje w ten sam sposób jak przy liczeniu wysokości subwencji. Oznacza to, że lepiej traktujemy osobę na umowie zlecenia, niż na umowie o pracę. Nietrudno więc wyobrazić sobie pracodawcę, który pracowników na umowie o pracę zamieni na osoby na umowach zlecenia.

Na czym polega kolejny problem? Brak metodyki liczenia, ponieważ przy umorzeniu subwencji interesuje nas średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. Jest to coś zupełnie innego niż określenie średniego zatrudnienia, punktowo na dany dzień, np. na 31.12.2019 r. A właśnie punktowo na dany dzień wskazujemy pracowników do obliczenia wysokości subwencji. Przy umorzeniu już nie, o czym PFR milczy.

Prawidłowa metoda liczenia powinna odpowiadać np. metodyce unijnej, gdzie liczy się tzw. RJP (Roczne Jednostki Pracy). Nic takiego jednak nie wynika z Regulaminu PFR.

PRZYKŁAD

Przy metodzie RJP uwzględniamy zarówno liczbę pracowników, wymiar czasu pracy jak i okres pracy w ciągu roku. Jeden pracownik zatrudniony na 3 miesiące w roku na pół etatu to 1 x 1/2 x 3/12 = 0,125 RJP.

Nie wiadomo jednak, czy taką metodę stosować. Nie wiadomo też jak liczyć osoby na umowie zlecenia skoro PFR każde każdą umowę zlecenia traktować jako odpowiednik 1 etatu.

Cztery metody liczenia pracowników

Istnieją aż cztery metody liczenia pracowników zależnie od tego, do czego nam to służy. Powyżej opisano dwie z nich: liczenie punktowo na konkretny dzień w celu ustalenia wysokości subwencji oraz liczenie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy na potrzeby umorzenia subwencji.

Trzecia metoda służy ustaleniu tego, czy jesteśmy mikro-, MŚP, czy dużym przedsiębiorcą. Metoda ta ignoruje przepisy unijne, czyli Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie to mówi, że do stanu zatrudnienia liczymy np. właściciela firmy, czy też wspólników spółki jawnej.

Artykuł 5

Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP) (…). W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właściciele-kierownicy;
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. (…)

Nie jest jednak tak, że Regulamin PFR zupełnie ignoruje ww. przepis. Ma on zastosowanie w czwartej metodzie liczenia, gdy przedsiębiorca ma ustalić, czy istnieją tzw. przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane np. czy mamy udziały w innej spółce lub też, czy nasz małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tej samej lub podobnej branży.

Stan zatrudnienia i finansów takich przedsiębiorstw wliczamy wtedy do naszej firmy i nagle możemy stać się nie mikrofirmą, a małym przedsiębiorstwem, co rzutuje na zupełnie inną metodę obliczania subwencji i jej umorzenia.

Na potrzeby ww. obliczeń Regulamin PFR w pełni respektuje przepisy unijne i każde je stosować. Jeśli więc np. będziemy wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych to w jednej możemy być wliczeni w stan zatrudnienia, a w drugiej nie. 

Gdzie szukać informacji o Tarczy Finansowej PFR?

Dostępnych jest bardzo dużo źródeł. Z tego powodu polecamy naszą publikację Tarcza Finansowa. Subwencje dla firm. Poradnik. Poradnik powstał na bazie wszystkich dostępnych w Internecie informacji. Jest krótszy, analizuje błędy w innych publikacjach i systematyzuje wiedzę z różnych źródeł, które przedstawiamy poniżej:

Jeden z ww. linków nie działa? Daj nam znać.

Poradnik

Przygotowaliśmy kompletny, napisany zrozumiałym językiem Poradnik o Tarczy Finansowej. Możesz go kupić tutaj. Zobacz darmowy fragment. W Poradniku omawiamy bardzo ważne kwestie:

 • Na czym polegają subwencje z PFR i inne?
 • Na co uważać?
 • Jakie pułapki spotkasz w systemie banku przy składaniu wniosku?
 • Które błędy w Regulaminie PFR mogą kosztować Cię utratę subwencji?
 • Jestem mikro- czy małym przedsiębiorstwem? Dlaczego to ważne?
 • Ile będę musiał oddać bankowi?
 • Jak umorzyć jak najwyższą kwotę?
 • Na co mogę przeznaczyć subwencję?
 • Jak obliczyć spadek obrotów?
 • Jak liczyć liczbę pracowników do subwencji?

W poradniku podajemy też liczne przykłady, które ułatwią wszystkie decyzje. Poradnik otrzymasz od razu po kupnie na maila. Bezpłatnie otrzymasz też aktualizacje poradnika.

Pomoc online przy składaniu wniosku

Pomagamy też przy składaniu wniosku online. Składamy go wspólnie z klientem widząc to co robi na ekranie swojego komputera. Szczegóły tej formy pomocy opisujemy tutaj Nie stosujemy wysokich wynagrodzeń „success fee” tak jak inne firmy.

Pytania i wątpliwości

Opisane wyżej kwestie to tylko wycinek problemów związanych z Tarczą Finansową PFR. Poniżej prezentujemy listę pytań, na które odpowiedzi nie zna prawdopodobnie nikt, włącznie z samymi twórcami Regulaminu PFR. Zadawaliśmy część z tych pytań zarówno na Facebooku PFR, w formularzu kontaktowym na stronie www oraz telefonicznie. Bez efektu.

 • 1. Dlaczego do ustalania przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych mamy stosować Załącznik nr I do Rozporządzenia KE, ale do własnego przedsiębiorstwa już nie? Skutki są przecież daleko idące bo do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie partnerskim / powiązanym powinienem wliczyć np. wspólników spółki osobowej. A do własnej spółki będącej beneficjentem już mam tego nie robić?
 • 2. Co jeśli przychód/obrót jest zwiększony o sprzedaż środka trwałego? We wniosku nie ma pola na wyjaśnienia dlaczego istnieje rozbieżność między kwotą we wniosku. Jak wyjaśnić to przy pierwszym lub ponownym składaniu wniosku?
 • 3. Czy sprzedaż środka trwałego zaliczać do obrotu? Przecież jeśli sprzedałem coś, żeby ratować firmę to nie odzwierciedla to mojej sytuacji na rynku pogorszonej przez COVID-19.
 • 4. Dlaczego system banku w polu „obroty” podpowiada PLN. Sugeruje to niemożność wskazania spadku obrotów w ujęciu ilościowym, a spadek może być ilościowy lub wartościowy.
 • 5. Czy i jak PFR będzie weryfikował istnienie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych?
 • 6. Dlaczego system banku umożliwia złożenie wniosku na rachunku firmowym, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym (ING Bank)? Czy PFR wypłaci subwencję na taki rachunek? Aktualnie wynika to tylko z deklaracji na stronie internetowej PFR, a jest wprost sprzeczne z Regulaminem PFR.
 • 7. Skąd we wniosku niewynikające z Regulaminu pytanie o to ile miejsc pracy uratuje dotacja? Czy i jak odpowiedź na to pytanie może rzutować na fakt przyznania lub wysokość subwencji? W odpowiedziach PFR sugeruje się, że ma to służyć tylko celom statystycznym. Czy na pewno?
 • 8. Skąd we wniosku niewynikające z Regulaminu pytanie – co najmniej wobec mikroprzedsiębiorców – o to w jakim % subwencja pokryje prognozowane w terminie 12 miesięcy straty? Czy i jak odpowiedź na to pytanie może rzutować na fakt przyznania lub wysokość subwencji? W odpowiedziach PFR sugeruje się, że ma to służyć tylko celom statystycznym. Czy na pewno?
 • 9. We wniosku pojawia się pytanie o przychód za 2019 r. W przypadku mikroprzedsiębiorcy nie ma to znaczenia dla ustalenia wysokości subwencji. Czy błędna odpowiedź na to pytanie, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku?
 • 10. Na s. 4 Regulaminu PFR mamy odwołanie do „dokumentu pt. Program rządowy – tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r., z którego wyciąg stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu”. Dlaczego nigdzie nie opublikowano uchwały RM z 14.04.2020 r. (lub z 27.04.2020 r. wg nowej wersji dokumentów) i samego programu rządowego w jego pełnej treści? Czy nie powinna być opublikowana w Monitorze Polskim?
 • 11. Co w przypadku śmierci przedsiębiorcy po otrzymaniu subwencji? Co w przypadku niewyznaczenia zarządcy sukcesyjnego?
 • 12. Zgodnie z tabelą w Programie rządowym dla MŚP możemy za mnożnik kwoty subwencji przyjąć wartość 0% – 8%. W takim przypadku musimy jeszcze ustalić nasze przychody ze sprzedaży w 2019 r. Regulamin PFR nie wyjaśnia, czy chodzi o rok kalendarzowy, czy również obrotowy, który nie pokrywa się z kalendarzowym. Wyjaśnia to jedynie decyzja Komisji Europejskiej, gdzie mowa jest o „financial year”. Czy PFR potwierdza, że chodzi o rok obrotowy?
 • 13. Co jeśli wniosek w systemie bankowym złoży osoba na podstawie pełnomocnictwa innego niż wzór z załącznika do Regulaminu PFR, gdzie wymagane jest poświadczenie notarialne podpisów lub podpis kwalifikowany. Czy można post factum potwierdzić czynności w systemie bankowości elektronicznej poprzez złożenie z późniejszą datą potwierdzenia tych czynności w wymaganej formie?
 • 14. Czy w § 5 ust. 1 Regulaminu PFR jest błąd dotyczący określania spadku przychodów dla MŚP? Chodzi o porównanie tego samego miesiąca do tego samego miesiąca co matematycznie uniemożliwia obliczenie spadku obrotów.
 • 15. Dlaczego w jednym z dokumentów PFR podano informację, że złożenie wniosku o subwencję bez odczekania 4-7 dni od złożenia stosownych deklaracji lub wysłania plików JPK może skutkować odrzuceniem wniosku? Wniosek powinien wtedy czekać na rozpoznanie, a nie być odrzucany. Z którego punktu Regulaminu PFR wynika możliwość odrzucenia wniosku w takim przypadku?
 • 16. Dlaczego z Regulaminu PFR ani z Programu rządowego nie wynika wymagana forma pełnomocnictwa do złożenia wniosku i zawarcia umowy? Dlaczego informacje te można ustalić dopiero po zapoznaniu się z pouczeniem pod dokumentem pełnomocnictwa stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu PFR. Informacja o wymaganej formie pełnomocnictwa powinna być zawarta w § 11 ust. 11 Regulaminu PFR.
 • 17. Co jeśli osoba składająca wniosek będzie dysponowała pełnomocnictwem w innej formie niż z podpisami notarialnie poświadczonymi lub pełnomocnictwem podpisanym podpisem kwalifikowanym? Co jeśli po fakcie złożenia wniosku mocodawca potwierdzi ważność czynności pełnomocnika w formie wymaganej przez PFR?
 • 18. Czy w przypadku spółki cywilnej, gdzie podatnikiem VAT jest spółka, a podatnikami PIT są wspólnicy, a także pracodawcą jest spółka cywilna, wspólnik ma wskazać informacje o zatrudnieniu i obrotach spółki? W naszej ocenie tak.
 • 19. Jak obliczać średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy (na potrzeby umorzenia subwencji) w przypadku pracownika wysłanego na przestój np. w trybie art. 15g ustawy o COVID-19?
 • 20. Jak obliczać średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy (na potrzeby umorzenia subwencji) w przypadku osoby współpracującej w oparciu o umowę cywilnoprawną?
 • 21. Dlaczego Program rządowy i w ślad za nim Regulamin PFR premiuje zatrudnienie na umowy cywilnoprawne? Sytuacja osoby, która na potrzeby wyliczenia wysokości subwencji zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę na pół etatu i 7 osób na umowę cywilnoprawną w dowolnym wymiarze godzin jest lepsza niż osoby, która zatrudnia np. 5 osób na umowę o pracę na cały etat.
 • 22. Na podstawie jakich źródeł system bankowości elektronicznej informuje o podaniu błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej lub błędnym kodzie PKD? Wnioskodawcy sygnalizują informację o błędzie mimo podania danych zgodnych z CEIDG.

292 KOMENTARZE

 1. mam dziwna sytuacje z PFR

  wnioskowalem o dotacje przy zalozeniu ze mam pracownika na 1/2 etatu // system zaokraglal na 1 etat i na tyle przyznano subwencje

  we wniosku o umorzenie wpisalem redukcje etatu na 0% bo nadal jest pracownik na 1/2 etatu a PFR tego nie uznal i „wyliczyl” ze nastapila redukcja i karze zwracac 12tys

  dzwonilem na infolinie ale jakas niekumata babka i mowi mi:

  a. ze „nieslusznie / blednie” otrzymalem od nich za caly etat skoro bylo pol etatu ( a z tego co pamietam nie ma czegos takiego jak subwencja na pol etatu i system zaokragla do pelnego etatu)

  b. system policzyl ze skoro bylo 1 etat (bo zaokraglil pol etatu na 1 etat) a teraz jest pol etatu (tu juz nie zakroglil – lol) to nastapila redukacja etatu

  otrzymalem lacznie 24tys PLN / karza mi zwrocic 18tys PLN

  ktos wyjasni ? pomoze ?

  dziekuje slicznie

  • Rzeczywiście dostałeś źle. My mieliśmy 1/8 etatu i dostaliśmy 1/8 z kwoty, która nam przysługiwała. Nic nie zostało zaokrąglone do pełnego etatu.

 2. Witam,

  Jest może odpowiedź PRF’u w przypadku śmierci przedsiębiorcy ? Tato odszedł i jedną z ofiar covid-19 oraz zatrudniał 2 osoby. Jesteśmy na etapie likwidacji firmy, nie wyznaczamy zarządcy sukcesyjnego. Czy w tym przypadku środki wchodzą w skład spadku i musimy zwrócić subwencję?

  • Przyłączam się do pytania mam w rodzinie ten sam problem , czytając umowę nic z niej nie wynika w sprawie śmierci. Również nie wyznaczamy zarządcy sukcesyjnego firmę zamykamy tata na koncie nie posiada już żadnych pieniędzy z otrzymanej subwencji ponieważ wydawał ja na bieżąco na firmę. Pytania do prawników do pracowników pfr nic nie dają bo nie dostaje żadnej konkretnej odpowiedzi mam przeczytane wszystkie zasady pfr i wynika na dzień dzisiejszy że będę musiała zwrócić całą kwotę tylko z czego mam to oddać. Proszę o jakas pomoc co dalej robić

   • Spadek wzięty z inwentarzem plus zarządca sukcesyjny ja , wszytsko co zostało na taty koncie przeznaczone na pfr (grosze) plus pismo stosowane napisane przez mecenasa do głównej siedziby pfr plus do banku . W pismie przestadwiony wykaz tego co zostało po tacie i tylko z tego mogę im oddac nie mogą wejść na mój własny majątek. Póki co czekam na odp Pfr .

 3. Dzień dobry,

  Mam taką sytuację, że pracownik chce się zwolnić, ponieważ znalazł lepszą pracę za granicą. Jego etat był liczony do tarczy PFR. Ze względu na fakt, że pracował u mnie 1,5 roku przysługuje mu jedynie 1 miesiąc wypowiedzenia. Subwencja była wypłacona w maju zeszłego roku. Czy stan zatrudnienia rozumiany w subwencji może pozostać na tym samym poziomie, jeżeli kogoś zatrudnię na miejsce tego pracownika?

 4. Dzien dobry, mam pytanie co do zwrotu przyznanej subwencji. Otoz warunkiem umorzenia zwrotu czesci subwencji jest utrzymanie pracownika przez najblizsze 12 miesiecy. U mnie sytuacja wyglada tak iz kilka miesiecy przed owymi 12 miesiacami pracownikowi konczy sie umowa o prace i ten nie chce jej przedluzyc, poniewaz chce wyjechac za granice. Poki co usilnie probuje kogos znalesc ale na razie nie ma chetnych. Co w takiej sytuacji gdy liczba pracownikow nie jest zalezna ode mnie? :/

 5. Można zgłosić się do banku, z którym była umowa o subwencję o rozpatrzenie indywidualnej reklamacji. Oficjalna droga jest już zamknięta, jednak jest możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku o przywrócenie możliwości odwołania. Trzeba opisać całą sytuację, poprzeć odpowiednimi załącznikami i zgłosić się do swojego doradcy lub bezpośrednio do dyrekcji banku.
  Pozdrawiam i powodzenia

  PS – Ja też czekam na rozpatrzenie reklamacji.

 6. W wyniku 90 % spadku obrotów rdr w mojej firmie z powodu Covid – 19
  otrzymałam częściową subwencję z PFR, nie na wszystkich zatrudnionych pracowników.
  Na dzień 30.06.2019 r zatrudniałam na umowie o pracę 3,25 pracownika + 1 os. na umowie zleceniu ( liczba pracowników wg ZUS liczba pracowników = 4, ja uważam, że 5)
  Na dzień 31.12.20219 r – zatrudniałam na umowie o pracę 5,25 pracowników + 0 na zleceniu ( liczba pracowników wg ZUS = 6 pracowników)
  Na dzień 30.06.2020 r – zatrudniałam na umowie o pracę 5 pracowników + 1 na zleceniu (liczba pracowników wg ZUS = 5 pracowników, ja uważam, że 6- nie sumują pracowników etatowych z pracownikami na zleceniu)
  Powinnam otrzymać subwencję na 5,25 pracownika, otrzymałam na 3,25
  Nie mam żadnych zaległości podatkowych i w ZUS. Składałam odwołanie, jednak nie przyniosło ono efektu. Zostało rozpatrzone negatywnie.
  Co zrobić w tej sytuacji i czy mam rację ?

 7. Bardzo ważna zmiana w PFR. 20 lipca pojawił się nowy komunikat. Pracownicy na UoP ale zgłoszeni z kodem 0511 (współpracownik – członek rodziny) już mogą być uwzględniani do wyliczenia czy firma jest mikro czy MSP. Nie czekałem na rozpatrzenie reklamacji (już prawie 2 miesiące… ) tylko złożyłem nowy wniosek. Odpowiedź pozytywna po 10h od złożenia wniosku w banku. https://pfrsa.pl/dam/jcr:6c43fe7e-1966-4ca3-9dde-c0cabc7c0a2b/Komunikat%20PFR_9.pdf

 8. złożyłam reklamacje 10 czerwca i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi, Panie na infolinii każą tylko czekać cierpliwie

 9. Czy istnieje możliwość złożenie odwołania gdyż wybrałem zła formę liczenia pracowników. Odwołania nie mogę złożyć przez standardowy formularz banku gdyż forma liczenia pracowniku nie może być już zmieniona. Co w takiej sytuacji?

 10. Dzień dobry
  Przez moją niewiedzę zaznaczyłam że jestem nieprzedsiębiorącą a nie małym przedsiębiorcą. Czy jest szansa na odwołanie???

  • Rozumiem, że chodzi o rozróżnienie mikrofirma/mała firma. W takim przypadku PFR oczekiwał zwrotu subwencji i miał umożliwiać ponowne wnioskowanie.

 11. A jak sprawdzić dlaczego mamy odmowę z art 96 ust 9 – w 2014 byliśmy wykreślenie, ale od 2016 jesteśmy czynnym podatnikiem VAT , mamy tez zaświadczenie z US , a wnioski są
  odrzucane z tego artykułu

  • To błąd, którego nie wyeliminowali mimo deklaracji, że sobie z tym poradzili. Trzeba wzywać PFR do zapłaty i pisać reklamację. Proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl.

 12. witam. Firma otrzymała subwencje lecz kwota mniejsza niż we wniosku.
  Powodem obniżenia kwoty jest inna liczba pracowników. Firma ma jednego pracownika pełny etat kod zus 0110 oraz 3 pracowników młodocianych zgłoszonych do zus składki od nich płacone . ( zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w tego typu umowie nie ma podanego czasu pracy – W RCA JEST KOD ZUS 0120 WYMIAR CZASU PRACY PUSTY BO TAK KAZAŁA PANI W ZUS ZROBIĆ ) i być tu mądry jak oni to liczą proszę o pomoc i jakieś informacje

 13. Warto zwrócić uwagę też na linie konsultacyjne czy jak kto woli obsługę klienta – telefoniczna jest zawsze więcej płata niż połączenie na numery zwykłe stacjonarne czy komórkowe aby zniechęcić petentów. Znaczy tak jest w wielu przypadkach ale nie wszędzie.

  • Osobiście odradzam korzystanie z infolinii PFR bo miałem bezpośrednio do czynienia z licznymi przypadkami wprowadzania naszych klientów w błąd.

 14. Dzień dobry. W regulaminie PFR jest zapis, że środki z PFR nie mogą być przeznaczane na wypłaty dla właścicieli ( brak szczegółów co do formy wypłaty). Czy wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub prokurenta ( z tyt wykonywanej przez nich pracy) lub wynagrodzenie dla właściciela z tyt umowy o pracę ( jeśli jest zatrudniony w spółce) będą traktowane jako wypłaty dla właścicieli, czy jako koszty wynagrodzeń- czyli prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej? Pozdrawiam

  • Czy udało się Panu/Pani ustalić, jakie jest stanowisko PFR SA w tej kwestii? Stanęliśmy przed podobnym problemem. Na dzień dzisiejszy PFR SA udziela odpowiedzi powielając niejednoznaczne odpowiedzi z FAQ.

   • Dzień dobry,

    czy omawiana kwestia wyjaśniła się u Państwa i stanowisko PFR w zakresie wynagrodzenia dla właścicieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest znane?

    • Dzień dobry,

     nie, niestety nie. Na wielokrotnie zadawane w czerwcu drogą mailową i telefoniczną pytanie w tym zakresie, PFR SA raz powołując się na postanowienie regulaminu mówiące o zakazie jakichkolwiek płatności na rzecz właścicieli, a raz w oderwaniu od tego postanowienia udzielało niejednoznacznych odpowiedzi, zostawiając de facto interpretację powyższego zapisu beneficjentowi i wskazując przy tym, że nie świadczy usług prawnych.

  • Witam. Zatrudniam obecnie dwie osoby, jedna na 3/4 etatu, oraz druga na 1/4 etatu. Oczywiście umowy o pracę. Wypłacili mi subwencję za 0.5 etatu. Bo tak widzą niby w swoich źródłach. Jak to poprawić?

 15. Witam,
  jestem mikroprzedsiębiorcą, mam zatrudnionych od wielu lat, dwóch pracowników. Subwencja została przyznana tylko na jednego.
  „Zweryfikowana przez PFR liczba pracowników użyta do wyliczenia kwoty subwencji = 1.”
  Drugi z nich przebywał na klikumiesięcznym zwolnieniu lekarskim (właśnie powrócił do pracy) i to podejrzewam jest przyczyną problemu.
  Pomimo zapisu w definicji pracownika, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim są uwzględniane, to jednak nie są… Ot, Bizancjum. Teraz czeka mnie zadanie w stylu udowodnij, że nie jesteś wielbłądem.
  Nawet nie wiem do kogo się odwołać: do ZUS do PFR?
  Proszę o pomoc.

 16. dzień dobry.
  Jakiś pomysł na decyzje odmowną w sprawie subwencji? Na dzien 31/12/2019 pracownik liczba sztuk :1, od tamtej pory żadnych zmian. Dodatkowo udało mi się otrzymać na tego pracownika zwolnienie z ZUS miesiąc temu. Pracownik posiada normalna umowa o pracę na caly etat. Wg PFR liczba pracowników: 0.

   • Wszystko na bieżąco idzie. Mam biuro księgowe które mi to ogarnia. Zusy cały czas płacone. W pfr mówią żeby złożyć jeszcze raz. Jak nie przejdzie to odwołanie za pośrednictwem banku.

    • nie da się złożyć odwołania jeśli decyzja jest odmowna w całości, odwołanie przysługuje tylko wtedy gdy decyzja jest częściowo negatywna

     • Banki mają procedurę reklamacyjną/odwoławczą. Tak mi powiedzieli w banku oraz na infolinii pfr. Tylko do końca nikt nie wie jakie dokumenty mam dołączyć..

 17. Witam,
  Mam taką sytuację – otrzymałem subwencję na 1 pracownika. Jednak chciałbym dostać subwencję na 2 pracowników. Na dzień 31 grudnia zatrudniałem 1 pracownika, aktualnie zatrudniam 2 pracowników. We wniosku, który składałem w kwietniu brałem spadek obrotów rok do roku, marzec 2020 względem marca 2019. Przy ustalaniu kwoty pracowników do subwencji można być stan na 31 grudnia 2019 lub stan na ostatni dzien miesiaca roku poprzedniego opdowiadajacego nazwie miesiaca, w ktorym firma sklada wniosek (wedle swobodnego wyboru firmy). W tej sytuacji mogę wybrać albo stan na 31.12.2019 albo na 30.04.2019 – wówczas miałem 2 pracowników. Jak w tej sytuacji otrzymać dotację na drugiego pracownika, pierwsze odwołanie było nieskuteczne. Z góry dzięki za pomoc

 18. Witam. CZy pracownik będący na L4 marzec, kwiecien, 2020 jest liczony do wysokosći ustelenia subwencji i czy mogę go podać przy wyliczaniu stanu zatrudnienia.

 19. Na 31 grudnia 2019 r. zatrudniałam pracownicę (kod 011000). Miała umowę o pracę do dnia porodu, czyli u niej konkretnie do dnia 4 kwietnia 2020 r. Tuż przed porodem była na chorobowym. W jej przypadku RSA wygląda tak, że kod świadczenia/przerwy za okres od 01.04.2020 do 03.04.2020 to 313, i od 04.04.2020 do 04.04.2020 (jeden dzień) to 311. W dniu 28 maja 2020 r. zatrudniłam kolejną pracownicę. Z regulaminu PRF wynika, że mam wskazać liczbę pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę subwencji – czyli obecnie wskazuję, że na koniec maja miałam 1 pracownika. Ale są tam jakieś dziwne informacje na stronie ZUS, że np. dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020. No i zgłupiałam. Idąc tym tokiem myślenia dla wniosku złożonego jutro, stan zatrudnienia ustalam na 31 maja 2020, ale na podstawie dokumentów za kwiecień 2020 r. Przecież to jest niemożliwe. Nie da się ustalić zatrudnienia na koniec maja na podstawie dokumentów za kwiecień. Dokumenty za kwiecień nie dotyczą maja! Czy jeśli faktycznie jest stosowany taki dziwny system weryfikacji (nie oddający rzeczywistości) to czy w moim wypadku otrzymam subwencję jak złożę jutro wniosek? A jeśli nie, to jak rozwiązać ten problem? Złożyć jutro do ZUS komplet dokumentów za maj?

 20. Czy są jakieś sposoby wpływu na to że liczy się tylko umowa o prace? Miałem na dzień 31.12.19 zatrudnionych 4 osoby ale wszyscy na umowie o pracy, wyrabiali godzin czasami nawet więcej niż 150. Teraz zatrudniam 2 osoby i chcę zachować miejsca mimo spadku obrotów na 62% bo jest to branża turystyczna ale bez szans… Chciałbym złożyć jakoś prośbę o zmianę regulaminu, bo umowy zlecenia się liczą ale i tak muszą być umowy o pracę… Myślę że jest to niesprawiedliwe dla wielu firm…

 21. Dzień dobry,

  czy osoby przewbywające na maciezyńskim i zasiłku rehabilitacyjnym od 1,5 roku również powinny być wliczone do ilości pracowników?

 22. Czy wypełniając wniosek od dnia 01.06.2020 mając już rozliczony PIT-36, kwotę obrotu za rok 2019 wpisuje rzeczywisty obrót wg PIT-36 czy sumuje obrót z poszczególnych miesięcznych deklaracji VAT i wpisuje go bez groszy?

 23. Dzień dobry!
  Czy udało się komuś dowiedzieć jaka jest startowa data, w której zaczynamy liczyć średnie zatrudnienie przez 12 miesięcy? Dla daty otrzymania pozytywnej decyzji o wypłacie subwencji w maju jest to 30 kwietnia? Czy może cały kwiecień? a może dopiero cały maj?
  Drugie pytanie czy jest już schemat jak liczyć średnie zatrudnienie gdy posiada się też osoby na umowę zlecenie (według godzin pracy przeliczając na pełen etat?)

 24. Witam, ponawiam pytanie, będę wdzięczna za pomoc w tej sprawie.

  Co w przypadku, gdy pierwszego pracownika zatrudniłam dopiero po 31.12.2019 roku. Subwencja mi się nie należy.. Tylko chciała bym zrozumieć dlaczego jeżeli mam utrzymać etat i nie dostanę wsparcia. Moim zdaniem nie jest to w porządku. Myślisz, że zrobią coś z tym „fantem”?

  • Mam podobny problem. Pracownicy zatrudnieni na umowę o prace po 31.12.2019.
   Wcześniej mieli umowy zlecenia. Po rozmowie z panią z PFR okazuje się że nie otrzymam subwencji ponieważ wymogiem jest zatrudnienie przynajmniej 1 pracownika na umowę o prace na dzień 31.12.2019. Czyli co teraz mam zrobić? Mam koszty związane z wynajęciem warsztatu oraz magazynu,moja branża stoi i nie wiadomo kiedy ruszy! Mam zamknąć działalność i zwolnić pracowników?! Będę wdzięczna za pomocną odpowiedź

 25. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudniałam 9,20 pracownika. Odrzucono mój wniosek z powodu przekroczenia o 0,20 pracownika i z tego powodu nie jestem mikroprzedsiębiorcą. Obecnie zatrudniam 7 pracowników.
  Nie osiągam rocznego obrotu w wysokości 2 mln Euro.
  W przewodniku dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR na stronie 7 definiuje się kategorię mikroprzedsiębiorstwa uzależniając od liczby pracowników jako < 10. Czy 9,20 jest mniejsze od 10 czy też nie! Dlaczego nie honoruje się zapisów, które sami stworzyli.

 26. Dzień dobry,
  Jeżeli prowadzę działalność od 2018 roku, mam spadek obrotów w ujęciu miesięcznym kwiecień do marca 2020 na poziomie 70%, ale pracownika zatrudniam dopiero od 01.02.2020r (przed 31.12.2020- zatrudnionych 0) nie kwalifikuję się do pomocy z PFR?

 27. W odmowie stan pracowników na 30.04 wynosi 13 pracownikow (1 osoba pracowala do połowy kwietnia). Z obliczen wynika, ze bylo 10 z hakiem, bo sa osoby na 1/2 etatu i 1/16 etatu. W kolejnym wniosku podane zostalo 11 osob (a nie 13 jak w odmowie). Subwencja przyznana. Czy czymś to skutkuje, że oni podali 13, a do kolejnego wniosku wpisano 11? Trzeba to jakos wyprostowac? Roczny dochód z PIT tez sie nie zgadzal w pierwszym wniosku, potem został wpisany ten z odwołania, wyższy. Czyli raczej powinno być ok. Czy lepiej mieć jakiś dokument z US jaki faktycznie był przychód?

 28. panie Oskarze, czyli najlepiej będzie złożc wniosek w czerwcu, bo wtedy na dzien 31.05 mialam zowu 4 pracowników, czyli oswiadczam zgodnie z prawdą, ajezeli zus prześle dane za kwiecien, gdzie miałam 2 pracowników, to będę mogła się odwołac. Amoże do czerwca coś z tym zrobią,aby zus nie przekazywał wczesniejszych danech o stanie zatrudnienia, tylko faktycznie, te które są wykazane na koniec miesiąca?

 29. Dzień dobry,
  firma na dzień 31.12.2019 zatrudniała 8 pracowników na pełen etat. Natomiast na początku grudnia zatrudniała 10 osób, jedna osoba odpadła 6 grudnia, kolejna 12 grudnia. Wniosek został odrzucony ponieważ na dokumencie RCA za grudzień widnieje 10 pracowników, choć stan zatrudnienia na koniec miesiąca wynosił 8 osób. W jaki sposób można PFR udowodnić, że stan na koniec roku wynosił 8 osób?
  Pozdrawiam

  • Pisemną reklamacją do PFR z wezwaniem do wypłaty prawidłowej kwoty. Proszę też sprawdzić, czy Pana bank udostępnił dzisiaj opcję reklamacji (zapytań) do PFR

 30. jezeli skladam wniosek w maju, to jaki mam podac stan zatrudnienia, skoro zus przesyla dana za marzec, w marcu mialam 4 osoby a w kwietniu 2, wiec, mam wpisac 4, skoro zus przekazuje dane za marzec?

  • Proszę podawać zgodny z Regulaminem PFR tj. z końca kwietnia. Inaczej można sobie zamknąć drogę do odwołania / reklamacji, kiedy już poprawią oprogramowanie.

   • A co jeśli przyznano subwencję dla MŚP, mimo podania źle wyliczonej – mniejszej – liczby pracowników niż w pierwszym odwołaniu od PFR? Trzeba to jakoś wyprostować, zgłosić do PFR?

   • Czy w każdej umowie w 1 punkcie jest „osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy oświadcza, iż jest uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorcy…” – nawet jak się takiego oświadczenia nie zaznaczyło? W umowie jest nazwa firmy imie nazwisko NIP REGON (Przedsiębiorca), reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej Umowy przez (imię i nazwisko jak wyżej), PESEL. I poniżej to oświadczenie. Czy w każdej umowie to istnieje?

   • Panie Oskarze proszę o odpowiedź. Przyznano przedsiębiorcy (MŚP) subwencję. Stan zatrudnienia policzył na podstawie listy płac na 30.04.2020 i odjął pracownika, który zwolnił się w polowie miesiąca. Okazało się, że ZUS dane na 30.04 zaczytuje z marca i miałby 13 pracowników. (Taką liczbę (13) podali w odmowie I wniosku, mimo to podał w kolejnym 11). Czy tak przyznaną subwencję lepiej zwrócić? Nie wpływa to przecież na wysokość subwencji? Oczywiście musi liczyć, że PFR w każdej chwili może żądać zwrotu. Gorzej z odpowiedzialnością karną, bo podał nieprawdziwe dane.

 31. Witam, jak składam wniosek w maju a mianowicie 29.05 i n adzien 31,12,2019r. mialam 4 pracowników, to skladajac wniosek własnie z datą 29.05.2020, jakie dane wysle zus odnosnie stanu obecnego zatrudnienia, za kwiecień czy za marzec 2020r?

 32. firma z którą współpracuję
  na dzień 31 grudnia zatrudniała 10 osób,
  ale jedną z osób była córka właściciela
  zamieszkująca z nim w jednym gospodarstwie domowym.

  Czy jest jakaś możliwość by mogli skorzystać
  z tarczy PFR jako mikroprzedsiębiorstwo?

  W styczniu 2020 zatrudniali już 12 osób
  i tyle samo zatrudniają do dzisiaj.

  • Nie ma, chyba że miała status osoby współpracującej na umowę o pracę i było to uwidocznione w ZUS. Jakkolwiek zgodnie z Regulaminem nadal jest to 10 osób, to system PFR widzi to inaczej, jako 9 osób. Niemniej jednak dla mnie jest to ewidentnie status MŚP, a nie mikrofirmy.

 33. Moja firma rozlicza się metodą kasową, przy składaniu wniosku dane o przychodach podałem z pliku JPK (VAT7) – porównywałem miesiąc marzec i luty 2020. Jak wiadomo plik JPK za miesiąc luty zawiera faktury np z miesiąca stycznia (przy metodzie kasowej). Czy mogę mieć z tego powodu problemy?
  Wniosek składałem w dniu rozpoczęcia programu i jedynym sposobem otrzymania subwencji było bazowanie na plikach JPK (VAT7). Niedawno się to zmieniło i dopuścili możliwość bazowania na np KPiR.
  Na infolinii JPK otrzymałem informacje, że jest wszystko ok, ale nie jestem pewien na 100% czy osoba na infolinii była w pełni kompetentna.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Ciężko czynić Panu zarzut z bazowania na wytycznych PFR, mimo tego, że można te wytyczne uznać za sprzeczne z ich własnym Regulaminem.

 34. Moja firma zatrudniała na dzień 31 grudnia 11 osób na umowę o pracę. W tych jedenastu osobach – jedna jest na urlopie wychowawczym od marca 2019 roku i jedna na urlopie macierzyńskim od 06 grudnia 2019 roku, której umowa skończyła się 31 grudnia 2019 roku. PFR odrzucił mój wniosek, ZUS udostępnił im dane, że na dzień 31 grudnia 2019 roku mam 10 pracowników, czyli pracownica, która jest na urlopie macierzyńskim od 6 grudnia 2019 roku na dzień 31 grudnia jest pracownikiem z kodem 0110, a nie z kodem pracownika na urlopie macierzyńskim 1240. PFR w regulaminie mówi, że dla określenia statusu firmy ma być stan na dzień 31 grudnia 2019 roku. To moja pracownica na dzień 31 grudnia była już na urlopie macierzyńskim. Według mnie na dzień 31 grudnia miałam 9 pracowników, wyłączając osobę na urlopie wychowawczym i osobę na urlopie macierzyńskim i powinnam wg definicji PFR spełniać warunki mikroprzedsiębiorstwa. Proszę o komentarz. Czy się mylę?

  • Być może księgowość zbyt późno przekazała informacje o statusie tych dwóch pracowników do ZUS? Proszę wziąć zaświadczenia z ZUS o statusie tych pracowników na 31.12.2019 r. i należy pisać wezwanie do PFR do udzielenia subwencji w trybie mikrofirmy.

 35. złożyłem wniosek i otrzymałem pozytywna odpowiedz i przelane zostały środki
  na jednej spółce prowadzę dwie rożne działalności
  podałem pomyłkowo obroty tylko z jednej działalności której wpisałem jak dominującą PKD
  czy mogę odwołać się i skorygować obroty z obydwu działalności i zwiększyć kwotę dotacji

 36. Firma jest mikroprzedsiębiorcą na 31.12.2019 zatrudniała 8 osób ( 4,25 etatów + 3 um.zlecenie), Na 30.04.2020 też 8 osób . Wniosek złożony 1 maja 2020 r. Subwencja przyznana na 3 osoby ( tj. 2,4 etatów)
  dane w ZUS z m-ca marca 2020 r. Złożono odwołanie 18 maja 2020 ale dane nie są zaczytywane dalej z marca 2020 Więc odpowiedź negatywna . Nie da sie tego zmienić w ZUS. Proszę o pomoc. Czy jest możliwość reklamacji i dosłania dokumentów do PFR za m-c kwiecień 2020????

 37. Witam. Czy w drodze odwołania jest możliwość poprawienia miesiąca na który liczymy stan zatrudnienia? Zaznaczyłem omyłkowo miesiąc roku poprzedniego zamiast 31.12.2019 r. (więcej zatrudnionych), co spowodowało, że otrzymałem o 60% mniejszą subwencję. Na wniosku reklamacyjnym Alior Banku ta możliwość jest zablokowana. Czy jest jakaś możliwość odwołania w tej części?
  Dziękuję za informację.

 38. Szanowni Państwo
  proszę o wyjaśnienie czy prawidłowo rozumiem definicję Mikrofirmy
  Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu przewidzianego dla mikrofirm, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:
  posiadał status mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudniał co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR;*

  Czy należy ją rozumieć w ten sposób ze jesli firma zatrudniała na 31.12.2019 przykładowo 9 osób i miała sumę bilansową ponizej 2mln EUR ale przychody powyzej 2mln EUR
  to nie jest Mikrofirmą?

  dziekuje z góry

  i pozdrawiam

  Grzegorz

 39. Czy jeżeli zatrudniam wyłącznie na podstawie umowy zlecenie mogę ubiegać się o tarczę (stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą)?
  Zatrudniamy od 8-10 pracowników (zleceniobiorców) w przeliczeniu na pełne etaty.

 40. Witam Panie Oskarze. Mam taki problem. Złożyłam wniosek przez bank, w tym samym dniu otrzymałam pozytywną decyzje. Na następny dzień otrzymałam środki. Dopiero później przeczytałam umowę. Oświadczyłam że na dzień złożenia wniosku prowadzę główna działalność w klasie PKD 49.41Z – Transport Drogowy Towarów. I dalej w umowie jest moje oświadczenie że prowadzę a) działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury i b) prowadzę działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Jestem pewna że tego nie zaznaczałam we wniosku. Co w takiej sprawie mam zrobić? Dzwoniłam do PFR i tam nie udzieliły mnie informacji co dokładnie mam robić tylko powiedzieli żeby nie wydawać tych środków. Bank na razie też nie może udzielić takiej informacji…. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

 41. Witam,
  mam spory problem 30/04/20 podpisałam wniosek jako księgowa nie mając pełnomocnictwa notarialnego, dokładnie „studiując” przewodnik PFR. Pieniądze przyszły 05/05/20 – jednocześnie nie do końca rozumiejąc zapis pod załącznikiem 2- regulaminu zaczęłam dzwonić na infolinię kiedy ma być ten podpis notarialny – notariusze są przecież zamknięci. Uzyskałam info „na gębę”, że potem mogę to zrobić albo wystarczy podpis kwalifikowany potem. Codziennie dzwonię na PFR, do banku, który też „na gębę” daje informacje i nie ma oficjalnego stanowiska czy zrobiłam poprawnie. Wczoraj właściciel podpisał mi upoważnienie podpisem kwalifikowanym – wczoraj. Nikt nic nie wie, a ja boję się, że będzie konieczny zwrot środków. Pisma mailem do PFR wysłane – odpowiedź – automat – bez wiążącej informacji. Co będzie jeśli 31/12/20 będzie właściciel musiał zwrócić środki – bo ja źle zostałam poinformowana – w dodatku telefonicznie.

  • Proszę przeczytać &9 umowy o subwencję w którym określone jest jakie dokumenty musi dostarczyć Przedsiębiorca do Banku do dnia 31.12.2020 . Oprócz wymienionego w &9 pełnomocnictwa znajduje się tam również ( po słownie lub ) ,, potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia ( oświadczenie stanowi załącznik nr 3 )

   Info z Banku
   w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.

   • w umowach jest pełnomocnictwo lub oświadczenie, ale zamieszanie wprowadza regulamin, w którym jest „oraz” – moim zdaniem pierwszeństwo ma umowa,więc albo pełnomocnictwo albo oświadczenie potwierdzające czynności. To by zresztą odpowiadało zasadom z kodeksu cywilnego dotyczącym działań pełnomocnika, choć nie wiadomo czy dla PFR coś takiego jak kodeks cywilny istnieje:)
    Miejmy nadzieję, że to zostanie przez PFR wyjaśnione i to szybciej niż później…

 42. Właśnie dostałem odpowiedź odmowną z pfr. Miałem zaległości na zus na dzień 31.12.2019, ale na dzień złożenia nie mam zaległości (dostałem potwierdzenia zwolnienia z zus za marzec w 7 maja- za kolejne miesiące pewnie dostanę w kolejnym miesiącach). Zaległości podatkowej nie miałem na dzień 31.12.2019, ale posiadam zaległości z vat na dzień złożenia wniosku (jeszcze nie potwierdzone przez US pismo o odroczenie vat). Według regulaminu jestem czysty na dzień złożenia wniosku z zus i na dzień 31.12.2019 z podatku. Niestety automat maszyna nie respektuje regulaminu i odrzuca mój wniosek. Jakieś rady? Ktoś przechodził przez podobny temat?

  • Witam,
   Mam dokładnie taką samą sytuację. Dzwoniłam w tej sprawie do banku, w którym składałam wniosek i niestety sprawę trzeba wyjaśnić z zusem, dopuki oni nie poprawią danych w swojej bazie nie ma co składać kolejnych wniosków lub odwołań bo dezycja będzie z automatu powtórzona. Czekam już prawie miesiąc na odpowiedź od zus. Infolinia jest zapchana, można złożyć pismo i czekać….

 43. Co w sytuacji, gdy na dzień 31.12.2019 było 6 pracowników, a w dniu 30.04.2020 było to już 20 osób? Wniosek składa się jako mikrofirma, ale wniosek nie przyjmuje więcej niż 9 osób. Czy finansowanie w ogóle przysługuje? Jeśli tak, to ilu wpisać pracowników?

  • tylko za 6 pracowników można dostać subwencję, bo nie można dostać więcej niż jest stan na 31.12.2019. Dofinansowanie przysługuje

 44. Mam pytanie o dane dotyczące informacji o dochodach ze sprzedaży. Wpisałam kwotę sprzedażny z deklaracji VAT. Obcieli nam 50 tyś. sprzedaż nie wiem na jakiej podstawie. Oczywiście wyszło, że mamy tylko 19% straty a jak wprowadzałam dane to pokazało 36%. Wniosek rozpatrzony negatywnie. W uzasadnieniu są wykazane kwoty i podane że sprzedaż mniejsza o 50 tys. Co mam z tym zrobić? Na jakiej podstawie zmniejszyli nam sprzedaż?

 45. Witam
  Mam pytanie dotyczace udzielenia pełnomocnictwa w spółce cywilnej. Czy pełnomocnictwo daje kazdy wspólnik spólki cywilnej, czy jedno od wszystkich wspólników – jak je wupełnić

 46. U mnie również „Brak pracowników na koniec 2019” i tu zaczynają się schody: zatrudniam żonę na pełen etat, na umowę o pracę, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Regulamin PFR mówi właśnie o Pracowniku jako osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Sęk w tym, że już weryfikacja danych w ZUS odbywa się na podstawie kodów zgłoszenia do ubezpieczenia (niewymienionych w Regulaminie), w których nie ma kodu 0511 (osoba współpracująca). Z kolei ZUS wymaga zgłoszenia małżonka, nawet zatrudnionego na umowę o pracę, z kodem właśnie 0511 (to wynika akurat z definicji członka rodziny a nie z definicji pracownika, na którą patrzy ZUS). Jak podejść do rozwiązania takiego problemu? Nie mam innych pracowników więc otrzymałem odmowę a nie pomniejszoną decyzję pozytywną, więc nie mogę skorzystać ze ścieżki odwoławczej.

  • U mnie ta sama sytuacja. Mąż zatrudniony na umowę o pracę. Odmowa PRF. Złożyłam reklamację do PFR za pośrednictwem banku. Czekam da odpowiedź.

 47. Czy są obecnie jakieś wytyczne PFR na temat liczby pracowników liczonych do wyliczenia kwoty subwencji w przypadku różnic w stanie zatrudnienia marzec vs kwiecień. Podajemy dane na 30 kwietnia, a weryfikacja odbywa się na podstawie danych z marca ( które jak podała mi księgowa dotyczą pracowników realnie zatrudnionych w lutym) co powoduje rozbieżności. W naszym przypadku chodzi o 5 etatów vs 3 etaty. Czy w takim wypadku wpisując we wniosku 5 etatów otrzymamy subwencję tylko dla 3 etatów, czy wniosek zostanie odrzucony. Czy w przypadku otrzymania subwencji dla 3 etatów powinniśmy startować w procedurze odwoławczej?

  • Są. Cytuję odpowiedź PFR.

   66.Jak jest ustalany stan zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
   miesiąc złożenia wniosku na podstawie danych z ZUS?

   Odpowiedź: Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według imiennych raportów
   ZUS RCA za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca
   poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Oznacza to np., że dla wniosku o subwencję
   złożonego 29 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 31 marca 2020 r. według dokumentów
   za 02/2020, a dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 30
   kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020.

   • Będę wdzięczna za potwierdzenie – jeśli składam wniosek w maju to podaję stan zatrudnienia tak naprawdę za 03/2020 – czyli jeśli stan zatrudnienia w 04/2020 (6 pracowników) zmniejszył się w stosunku do 03/2020 (7 pracowników) to we wniosku o subwencję nie wykazuję tej informacji i składam mimo wszystko dla 7 pracowników?

 48. Jesteśmy małą firmą. decyzją z 18.05 otrzymaliśmy subwencję. Mam pytanie odnośnie zwrotu (rozliczenia) subwencji. W 2019 roku średnie zatrudnienie pracowników w firmie -3,5 (stan na 30.06.2019 -4 osoby i 3 osoby – stan na 31.12.2019. Na dzień 30. 04.2020 r. zatrudnialiśmy 3 osoby ( wszystkie na umowę o pracę). Z wzoru wynika redukcja zatrudnienia. Czy można zatrudnić od maja żonę właściciela będącą na emeryturze jako osoba współpracująca (kod 05 1110) na cały etat aby zwiększyć stan zatrudnienia i uniknąć dodatkowego zwrotu subwencji?